přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Semtěš - sousoší Piety

Semtěš - sousoší Piety

Semtěš - sousoší Piety | Semtěš - sousoší Piety

Pískovcové sousoší Piety, nazývané Häringova socha, nechali zřídit v roce 1814 manželé Wenzl a Theresia Häringovi na bývalém rozcestí při silnici na Pšov asi 800 m jihovýchodně od vsi Semtěš (Semtisch). Po roce 1945 však přestalo být sousoší udržováno a postupně chátralo. Někdy během 2. poloviny 20. století byl nakonec objekt rozvalen a vrcholová plastika odstraněna. Okolí následně zarostlo náletovými křovinami. V letech 2010-2011 byla provedena celková rekonstrukce podstavce bývalého sousoší Piety.

 

Objekt: figurální plastika na podstavci

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Semtěš (Semtisch)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na rozcestí při silnici na Pšov asi 800 m jihovýchodně od vsi

GPS: 50°4'8.294"N, 13°9'19.976"E

Období vzniku: 1814

Architekt: neznámý

Stavebník: Wenzl a Theresia Häringovi

Materiál: pískovec

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2010-2011

Stav: zachovalé částečně

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pískovcové sousoší Piety, nazývané rovněž Häringova socha (Häring-Statue), nechali zřídit v roce 1814 manželé Wenzl a Theresia Häringovi na okraji svého pole na bývalém rozcestí v zatáčce při levé straně silnice na Pšov asi 800 metrů jihovýchodně od vsi Semtěš (Semtisch). Autorem plastiky byla patrně některá ze sochařských dílen ve Žluticích nebo Manětíně. Před rokem 1945 o sousoší pečovala Barbara Klieber z usedlosti čp. 1, zvané „U Häringů“ (bei Häring).

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestalo být sousoší udržováno a postupně chátralo. Někdy během druhé poloviny 20. století byl nakonec neudržovaný objekt rozvalen a vrcholová plastika odstraněna. Okolí rozvaleného podstavce následně zarostlo náletovými křovinami. Na počátku 21. století byly pozůstatky objektu náhodně znovu nalezeny na základě vyprávění starousedlíků.

V letech 2010-2011 přistoupil Spolek okrašlovací Vladař k rekonstrukci podstavce bývalého sousoší Piety u Semtěše s celkovým nákladem 17.300 Kč. Na podzim roku 2010 byly zcela vysekány náletové křoviny. V následujícím roce byly poté jednotlivé části podstavce převezeny do restaurátorského ateliéru, sestaveny a doplněny. Kamenické práce provedl sochař Marcel Stoklasa z Nečtin. V říjnu roku 2011 byl následně obnovený podstavec osazen na původní stanoviště. Na místě byl poté obnoven věnovací nápis na podstavci. Prostředky na renovaci objektu, který je v majetku Krajské správy a údržby silnic, byly získány z rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu, rozpočtu obce Pšov a prostředků spolku.

 

Popis objektu

Sousoší Piety na podstavci. Hranolový pískovcový podstavec s horní vynesenou profilovanou krycí deskou. V obdélném mělkém vpadlém rámci s polokruhově projmutými rohy na přední straně podstavce je vysekán německý věnovací nápis s výplní černé barvy: „DIESES ANDENKEN / DER SCHMERZEN / MARIA WIEDMET / WENZL UND THE / RESIA HÖRING / ANO 1814 .“ (Tuto památku na Bolestnou Pannu Marii věnovali Wenzl a Theresie Höringovi v roce 1814). Nad nápisem je umístěna patrně schránka na obětiny s kruhovým otvorem, opatřená původně železnými dvířky. Boční stěny podstavce jsou zdobeny vysekanými rámci. Základna podstavce je tvořena mohutným vysokým hranolovým soklem se zkosenými nárožími. Podstavec je postaven na nízkém stupni, složeném z pískovcových kvádrů.

Na vrcholu podstavce bývalo původně umístěno pískovcové vrcholové figurální sousoší Piety. Zobrazení Piety (Oplakávání) je součástí ikonografického Pašijového cyklu výjevů ze života Ježíše Krista, představující XIII. zastavení křížové cesty, a zároveň cyklu výjevů ze života Panny Marie a jednu z jejích sedmi bolestí.

 

Fotodokumentace

Semtěš - sousoší Piety | zcaela zarostlý rozvalený podstavec bývalého sousoší Piety u vsi Semtěš - říjen 2010
Semtěš - sousoší Piety | rozvalený podstavec bývalého sousoší Piety u vsi Semtěš - říjen 2010
Semtěš - sousoší Piety | rozvalený podstavec bývalého sousoší Piety u vsi Semtěš - říjen 2010
Semtěš - sousoší Piety | zchátralý podstavec v restaurátorském ateliéru - duben 2011
Semtěš - sousoší Piety | upravená základová deska podstavce bývalého sousoší Piety u vsi Semtěš - červen 2011
Semtěš - sousoší Piety | znovusestavený restaurovaný podstavec na původním místě u vsi Semtěš - říjen 2011
Semtěš - sousoší Piety | znovusestavený podstavec - říjen 2011
Semtěš - sousoší Piety | obnovený podstavec sousoší Piety - duben 2012
 
Semtěš - sousoší Piety | obnovený podstavec sousoší Piety - duben 2012
Semtěš - sousoší Piety | přední strana podstavce - duben 2012
Semtěš - sousoší Piety | obnovený podstavec sousoší Piety - duben 2012
Semtěš - sousoší Piety | obnovený podstavec sousoší Piety - duben 2012
Semtěš - sousoší Piety | restaurovaný podstavec bývalého sousoší Piety při silnici od vsi Semtěš - duben 2012
Semtěš - sousoší Piety | obnovený podstavec sousoší Piety - duben 2012
Semtěš - sousoší Piety | podstavec sousoší Piety u Semtěše - duben 2016
Semtěš - sousoší Piety | restaurovaný podstavec bývalého sousoší Piety u vsi Semtěš - březen 2016
 
Semtěš - sousoší Piety | restaurovaný podstavec bývalého sousoší Piety u vsi Semtěš - duben 2016
Semtěš - sousoší Piety | přední strana restaurovaného podstavce bývalého sousoší Piety u vsi Semtěš - březen 2016
Semtěš - sousoší Piety | věnovací nápis na podstavci - březen 2016
Semtěš - sousoší Piety | restaurovaný podstavec bývalého sousoší Piety u vsi Semtěš - březen 2016
Semtěš - sousoší Piety | restaurovaný podstavec bývalého sousoší Piety u vsi Semtěš - březen 2016
Semtěš - sousoší Piety | podstavec sousoší Piety u Semtěše - březen 2016
Semtěš - sousoší Piety | horní plocha krycí desky podstavce bývalého sousoší Piety u vsi Semtěš - březen 2016
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 667
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 91

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz