přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Sovolusky - Rohrerův mlýn

Sovolusky - Rohrerův mlýn

Sovolusky - Rohrerův mlýn | Sovolusky - Rohrerův mlýn

Vodní mlýn, nazývaný Rohrerův mlýn (Rohr-Mühle), v hlubokém údolí říčky Střely při cestě do Skoků asi 1,5 km jihovýchodně od vsi Sovolusky (Zoboles) patřil v 17. století slavné rodině Rohrerů, dvorních stavitelů vévodů sasko-lauenburských. Po roce 1945 však již nebyl objekt Rohrerova mlýnu obydlen a postupně chátral. Zříceniny mlýnu se ve 2. polovině 20. století staly oblíbeným cílem trampů. Dnes je areál zcela zarostlý náletovými stromy a křovinami.

 

Objekt: vodní mlýn

Typologie: technické památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Sovolusky (Zoboles)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v hlubokém údolí říčky Střely při cestě do Skoků asi 1,5 km jihovýchodně od vsi

GPS: 50°5'47.203"N, 13°4'38.282"E

Období vzniku: neznámé

Architekt: neznámý

Přestavba: 2. polovina 19. století

Období devastace: po roce 1945

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Vodní mlýn, nazývaný Rohrerův mlýn (Rohr-Mühle či Rohra-Mühle), byl vystavěn v nezjištěné době podle návrhu neznámého architekta v hlubokém údolí říčky Střely (Schnella Bach) pod vrchem Čerťák (Teufel Berg, 651 m n. m.) při cestě do Skoků asi 1,5 kilometru jihovýchodně od vsi Sovolusky (Zoboles). Název mlýnu je odvozen od vlastníků objektu v 17. století, slavné rodiny Rohrerů, dvorních stavitelů vévodů sasko-lauenburských, kteří přešli přes službu na ostrovském panství do saského Rasatattu.

Poloha mlýnu ve značné vzdálenosti nad levým břehem Střely vyžadovala složitou stavbu náhonu v délce zhruba 600 metrů, který překonával tok střely pomocí akvaduktu v podobě dřevěného koryta na kamenných pilířích. Náhon, nazývaný Mlýnský potok (Mühlbach), pokračoval od mlýna odtokem v délce dalších 200 metrů zpět do říčky Střely. Patrně v průběhu druhé poloviny 19. století byla k mlýnu přistavěna velká zděná stodola či kolna, která uzavřela rozlehlý dvůr na východní straně.

Podle stabilního katastru z roku 1841 vlastnil Rohrerův mlýn čp. 20 mlynář Josef Ludwik. Tento rod vlastnil mlýn až do počátku třicátých let 20. století, když je zde roku 1930 připomínán Franz Ludwig. Již roku 1931 získala mlýn rodina Teichnerů. Posledním majitelem mlýnu před rokem 1945 pak byl Franz Teichner.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však již nebyl objekt Rohrerova mlýna obydlen a postupně chátral. Na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1952 je patrný postup devastace, kde severní hospodářský objekt je již bez zastřešení. Zříceniny bývalého mlýna se následně staly oblíbeným cílem trampů. V lednu 1970 se v bývalém Rohrerově mlýně konal trampská vzpomínková akce za Jana Palacha Jana Zajíce, kterou rozehnala veřejná bezpečnost. Dnes jsou zříceniny objektů zcela zarostlé náletovými stromy a křovinami.

 

Popis objektu

Areál vodního mlýna s jedním mlýnským kolem a hospodářským dvorem tvořila na západní straně hlavní zděná patrová obytná budova z lomového kamene na půdorysu písmene „L“ s mlýnicí v severním křídle, krytá sedlovými střechami. Hlavní pětiosé jižní průčelí budovy bylo ve středové ose prolomeno obdélným kamenným portálem vstupu. Kratší boční stěny obytné budovy bývaly tříosé. K západní straně objektu přiléhala lednice s mlýnským kolem, krytá dřevěným přístřeškem.

Voda byla přiváděna zhruba 600 metrů dlouhým náhonem, který se odpojoval z pravého břehu říčky Střely a ve zhruba polovině své délky překračoval její koryto říčky pomocí částečně odchovaného akvaduktu v podobě dřevěného koryta, vyneseného na vyzděných pilířích z lomového kamene. V prostoru nad lednicí se vodní náhon mírně rozšiřoval do zásobovací nádrže, odkud voda pokračovala žulovým přepadem na mlýnské kolo. Od mlýna pak odváděl vodu odtok v délce dalších 200 metrů zpět do říčky Střely.

Těsně nad hlavní budovou stával severní trojprostorový patrový hospodářský objekt z lomového kamene na obdélném půdorysu s valeně zaklenutou místností ve středové ose přízemí.  Za cestičkou proti východní stěně obytné budovy je situována studna, krytá drobným přístřeškem z lomového kamene.

Poměrně rozsáhlý dvůr, přístupný z příjezdové cesty od severu, uzavírala na východní straně mladší stodola či kolna z lomového kamene na obdélném půdorysu v ose jih-sever, krytá původně sedlovou střechou. Delší průčelí objektu byla patrně prolomena velkými průjezdovými vraty.

 

Fotodokumentace

Sovolusky - Rohrerův mlýn | Rohrerův mlýn v údolí říčky Střely u Sovolusk na výřezu z mapy 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768
Sovolusky - Rohrerův mlýn | Rohrerův mlýn v údolí říčky Střely na výřezu z povinného císařského otisku mapy stabilního katastru vsi Sovolusky (Zoboles) z roku 1841
Sovolusky - Rohrerův mlýn | Rohrerův mlýn v údolí říčky Střely u Sovolusk na výřezu z mapy 3. vojenského františko-josefského mapování z roku 1878
Sovolusky - Rohrerův mlýn | Rohrerův mlýn v údolí říčky Střely u Sovolusk na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1938
Sovolusky - Rohrerův mlýn | opuštěný Rohrerův mlýn v údolí říčky Střely u Sovolusk na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1952
Sovolusky - Rohrerův mlýn | hlavní obytná budova zaniklého Rohrerova mlýna u Sovolusk od jihovýchodu - březen 2017
Sovolusky - Rohrerův mlýn | jižní vstupní průčelí hlavní obytné budovy zaniklého Rohrerova mlýna u Sovolusk - březen 2017
Sovolusky - Rohrerův mlýn | jižní vstupní průčelí hlavní obytné budovy zaniklého Rohrerova mlýna u Sovolusk - březen 2017
 
Sovolusky - Rohrerův mlýn | dochované kamenné ostění vchodu a oken v jižním průčelí hlavní obytné budovy zaniklého Rohrerova mlýna - březen 2017
Sovolusky - Rohrerův mlýn | zříceniny hlavní obytné budovy zaniklého Rohrerova mlýna u Sovolusk od východu - březen 2017
Sovolusky - Rohrerův mlýn | zříceniny hlavní obytné budovy zaniklého Rohrerova mlýna u Sovolusk od severu - březen 2017
Sovolusky - Rohrerův mlýn | torzo bývalé mlýnice v severním křídle hlavní budovy Rohrerova mlýna z prostoru bývalého dvora od východu - březen 2017
Sovolusky - Rohrerův mlýn | torzo bývalé mlýnice v severním křídle hlavní budovy Rohrerova mlýna z prostoru bývalého dvora od východu - březen 2017
Sovolusky - Rohrerův mlýn | detail kované provlékané mříže v jednom z okének ve zdivu objektů bývalého Rohrerova mlýna u Sovolusk - březen 2017
Sovolusky - Rohrerův mlýn | interiér bývalé mlýnice v severním křídle hlavní budovy Rohrerova mlýna u Sovolusk - březen 2017
Sovolusky - Rohrerův mlýn | původní vnitřní dvorek zarostlý náletovými stromy v areálu zanoklého Rohrerova mlýna u Sovolusk - březen 2019
 
Sovolusky - Rohrerův mlýn | západní stěna bývalé mlýnice v severním křídle hlavní budovy Rohrerova mlýna u Sovolusk - březen 2017
Sovolusky - Rohrerův mlýn | pozůstatek dřevěného vodního kola v prostoru bývalé lednice zaniklého Rohrerova mlýna u Sovolusk - březen 2017
Sovolusky - Rohrerův mlýn | koryto bývalého mlýnského náhonu Rohrerova mlýna u Sovolusk na říčkou Střelou - březen 2017
Sovolusky - Rohrerův mlýn | rozšířené koryto bývalého mlýnského náhonu Rohrerova mlýna u Sovolusk do podoby zásobovací nádrže - březen 2017
Sovolusky - Rohrerův mlýn | torzo severní hospodářské budovy zaniklého Rohrerova mlýna u Sovolusk od severozápadu - březen 2017
Sovolusky - Rohrerův mlýn | torzo severní hospodářské budovy zaniklého Rohrerova mlýna u Sovolusk od severovýchodu - březen 2017
Sovolusky - Rohrerův mlýn | novodobě upravený vstup do přízemí severní hospodářské budovy zaniklého Rohrerova mlýna u Sovolusk od jihu - březen 2017
Sovolusky - Rohrerův mlýn | klenuté prostory přízemí severní budovy - březen 2017
 
Sovolusky - Rohrerův mlýn | torzo bývalé stodoly či kolny na východním okraji areálu zaniklého Rohrerova mlýna od jihovýchodu - březen 2017
Sovolusky - Rohrerův mlýn | torzo bývalé stodoly či kolny na východním okraji areálu zaniklého Rohrerova mlýna u Sovolusk - březen 2017
Sovolusky - Rohrerův mlýn | torzo bývalé stodoly či kolny na východním okraji areálu zaniklého Rohrerova mlýna u Sovolusk - březen 2017
Sovolusky - Rohrerův mlýn | zcela zarostlý areál zaniklého Rohrerova mlýna u Sovolusk od severozápadu - březen 2017
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 714.
Jan KRULIŠ, Dějiny Kozlova, Bochov 2015, s. 112.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 109.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz