přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Staré Sedlo - pomník obětem 1. světové války

Staré Sedlo - pomník obětem 1. světové války

Staré Sedlo - pomník obětem 1. světové války | Staré Sedlo - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války vztyčit v roce 1925 místní Spolek vysloužilých vojáků při hlavní silnici ve farní zahradě naproti kostelu Nejsvětější Trojice uprostřed obce Staré Sedlo (Altsattl). Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 21. června 1925. Po roce 1945 však byly z pomníku sneseny původní nápisové desky, objekt přestal být udržován a postupně chátral. V roce 2008 bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci zchátralého pomníku.

 

Objekt: pomník v podobě kamenné stély

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Staré Sedlo (Altsattl)

Okres: Sokolov

Poloha: při hlavní silnici ve farní zahradě naproti kostelu Nejsvětější Trojice uprostřed obce

GPS: 50°10'52.366"N, 12°43'4.441"E

Období vzniku: 1925

Architekt: neznámý

Stavebník: Spolek vysloužilých vojáků

Slavnostní odhalení: 21. června 1925

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2008

Evidence válečných hrobů: CZE-4107-10123

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války od neznámého autora nechal vztyčit v roce 1925 místní Spolek vysloužilých vojáků při hlavní silnici ve farní zahradě naproti kostelu Nejsvětější Trojice uprostřed obce Staré Sedlo (Altsattl). Již koncem roku 1924 hledal spolek vhodné místo pro vybudování pomníku, na počátku prosince 1924 proto výbor pro výstavbu válečného pomníku zaslal starosedelské farnosti žádost o poskytnutí staveniště ve farní zahradě.  V odpovědi ze dne 11. prosince 1924 souhlasila arcibiskupská konzistoř v Praze se stavbou pomníku a za tímto účelem přistoupila k oddělení části pozemku o rozloze více než 6 m² z farní zahrady a jeho bezplatný převod na výbor s podmínkou jeho oplocení a následnou údržbou plotu v dobrém stavu.

Pomník byl zřízen původně jako připomínka 58 padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků ze Starého Sedla během 1. světové války. Celkové náklady na samotnou stavbu pomníku se vyšplhaly na 5.000 korun. Slavnostní odhalení dokončeného pomníku obětem 1. světové války poté proběhlo dne 21. června 1925.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však byly z pomníku sneseny původní nápisové desky se jmény obětí a mosazný válečný kříž. Samotný pomník poté přestal být udržován a postupně chátral. V průběhu druhé poloviny 20. století bylo při budování novodobé podezdívky zrušeno přístupové schodiště k pomníku a původní zdobné oplocení nahrazeno drátěným plotem.

V roce 2008 bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci zchátralého pomníku obětem 1. světové války. Na pomníku byly tehdy osazeny repliky mramorových nápisových desek a válečného kříže. Na pomníku je nově uvedeno celkem 62 jmen padlých obyvatel Starého Sedla. K patě pomníku byla připojena nová žulová nápisová deska s českým věnovacím nápisem.

 

Popis objektu

Pomník v podobě hrubě opracované kamenné stély o výšce 2 metry. V horní části čelní pohledové strany stély býval situován původně mosazný reliéf železného válečného kříže, dnes nahrazený černým mramorovým křížem. Pod ním bývala původně osazena mramorová nápisová deska s 58 jmény padlých, zemřelých a nezvěstných obyvatel Starého Sedla. Dnes je na jejím místě osazena její replika v podobě černé obdélné mramorové nápisové desky, která nese nově celkem 62 jmény padlých ve dvou sloupcích:

Otto Peter

Josef Hammerschmidt

Rudolf Fuchs

Anton Heini

Franz Gebauer

Anton Kämpf

Josef Heil

Josef Kolb

Wenzel Strobl

Josef Kühnl

Wenzel Kämpf

Wendelin Kastl

Franz Dorschner

Josef Maurer

Karl Dorschner

Heinrich Münzer

Anton Köhler

Anton Mühlhans

Franz Hippmann

Franz Münzer

Franz Dorschner

Franz Pleier

Josef Hammerschmidt

Josef Pleier

Anton Christl

Wenzel Pleier

Alois Hammerschmidt

Anton Reichmann

Karl Dorschner

Karl Rinkes

Josef Lössl

Karl Rinkes

Karl Baier

Gustav Schildbach

Karl Haberzeth

Josef Stockner

Wenzel Schreiner

Herman Troll

Hugo Wirkner

Josef Theisinger

Anton Gössl

Anton Wesp

Franz Dorschner

Adolf Zuleger

Franz Hofmann

Carl Karl

Georg Köhler

Franz Reidl

Wenzel Wesp

Franz Hetzer

Wenzel Lössl

Wilhelm Hofmann

Karl Dorschner

Josef Hüttl

Franz Dorschner

Josef Hasselbauer

Josef Friedrich

Philipp Hörler

Anton Füchs

Wenzel Hüttl

Theodor Gruber

Josef Hüttl

 

V dolní části desky je uveden německý věnovací nápis: „Gefallen oder infolge der Kriegsstrapazen gestorben“ (Padlí nebo v důsledku válečných útrap zemřelí). V dolní části čelní pohledové strany stély je vsazena replika menší obdélné mramorové desky s německý věnovacím nápisem: „Zum Erinnerung an unsere Helden 1914-1918“ (V upomínku na naše hrdiny 1914-1918).

Vrcholová stéla je postavena na vrcholu hranolového podstavce vytvořeného z pravidelně seskládaných přírodních kamenů. Před podstavcem je osazena novodobá žulová nápisová deska z roku 2008 s českým věnovacím nápisem: „Obětem 1. světové války“.

Prostor kolem pomníku byl původně ohrazen zdobným litinovým plůtkem s vrátky nad dnes již zrušeným přístupovým schodištěm v podezdívce z čelní strany. Pomník je dnes ohrazen dílci drátěného oplocení.

 

Fotodokumentace

Staré Sedlo - pomník obětem 1. světové války | podník obětem 1. světové války ve Starém Sedle v době před rokem 1945
Staré Sedlo - pomník obětem 1. světové války | nákres pomníku ve Starém Sedle od strážmistra Holinky z dotazníku pro soupis válečných pomníků z roku 1926
Staré Sedlo - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník padlým ve Starém Sedle - říjen 2013
Staré Sedlo - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník obětem 1. světové války ve Starém Sedle - říjen 2013
Staré Sedlo - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník obětem 1. světové války ve Starém Sedle - říjen 2013
Staré Sedlo - pomník obětem 1. světové války | přední strana pomníku padlým - říjen 2013
Staré Sedlo - pomník obětem 1. světové války | přední strana pomníku obětem 1. světové války ve Starém Sedle - říjen 2013
Staré Sedlo - pomník obětem 1. světové války | replika nápisové desky pomníku - říjen 2013
 
Staré Sedlo - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník padlým ve Starém Sedle - říjen 2013
Staré Sedlo - pomník obětem 1. světové války | boční strana pomníku padlým - říjen 2013
Staré Sedlo - pomník obětem 1. světové války | zadní strana kamenné stély - říjen 2013
 

Použitá literatura

Romana BERANOVÁ – Vladimír BRUŽEŇÁK – Tomáš KÁRNÍK – Josef MACKE – Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 350-351.
SOkA (764, FÚ S. Sedlo): Merkwürdigkeitsbuch der k.k. Religionsfonds-Pferre Altsattl 1861-1943, Státní okresní archiv v Sokolově, fol. 39.
Soupis válečných pomníků, nezpracovaná sbírka dotazníků doručených Vojenskému museu ČSR (čj. 816/1926), Vojenský historický ústav Praha.
Josef WEITZER, Die Todesopfer des Egerlandes im Weltkriege 1914-1918, Unser Egerland: Blätter für Egerländer Volkskunde, Cheb 1941, s. 98.
Stanislav WIESER, Pomníky padlých v první světové válce – II. díl Sokolovsko, XIX. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2010, s. 136.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz