přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Štědrá - památník obětem 1. světové války

Štědrá - památník obětem 1. světové války

Štědrá - památník obětem 1. světové války |

Památník obětem 1. světové války v podobě otevřené kaple nechali zřídit váleční veteráni v roce 1920 podle projektu architekta Viehmanna při jižní stěně farního kostela Narození Panny Marie v severní části obce Štědrá (Stiedra). Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války byl však novými osídlenci poničen a během 2. poloviny 20. století postupně chátral. V roce 1993 proběhla z iniciativy bývalých německých rodáků celková rekonstrukce zdevastovaného objektu a jeho přeměna na památník míru.

 

Objekt: památník v podobě otevřené kaple ve stylu opožděné secese

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Štědrá (Stiedra)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při jižní stěně kostela Narození Panny Marie v severní části obce

GPS: 50°3'29.907"N, 13°6'44.700"E

Období vzniku: 1920

Architekt: Viehmann

Stavebník: váleční veteráni

Slavnostní odhalení: 1920

Období devastace: po roce 1946

Rekonstrukce: 1993

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Památník obětem 1. světové války v podobě kamenné otevřené kaple ve stylu opožděné secese nechali zřídit váleční veteráni v roce 1920 na „Božím poli“ (Gottesacker) při jižní boční stěně farního kostela Narození Panny Marie v severní části obce Štědrá (Stiedra). Představenému Josefu Haberzettlovi se tehdy během půl roku podařilo sehnat potřebné finance na výstavbu památníku. Plány objektu následně vypracoval architekt Viehmann ze Štědré. Památník byl určen pro připomínku 22 padlých občanů obce Štědrá a 31 padlých z ostatních vsí farnosti v širokém okolí.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však byl nově příchozími osídlenci památník krátce po roce 1946 poničen. V interiéru památníku byly zničeny nápisové desky se jmény obětí a porcelánové medailony s fotografiemi padlých a železná mříž u vstupu, ze štítu byl odstraněn německý věnovací nápis a válečný kříž. Během druhé poloviny 20. století neudržovaný památník postupně chátral.

V roce 1993 proběhla z iniciativy bývalých německých rodáků celková rekonstrukce zdevastovaného objektu a jeho přeměna na památník míru, věnovaný obětem všech válek a násilností, které postihly obec ve 20. století. V interiéru památníku byly tehdy instalovány nové pamětní desky s českým a německým textem, věnované obětem válek a německým vysídlencům z let 1914-1946. V roce 2009 přistoupila obec Štědrá k renovaci tehdy již opět sešlého památníku.

 

Popis objektu

Památník v podobě velké otevřené hranolové kamenné kaple ve stylu opožděné secese s rovným závěrem na čtvercovém půdorysu, završené nízkou střechou. Základnu kaple tvoří podesta vystavěna z kamenných bosovaných kvádrů. Nad tím se zvadá mírně se zužující zdivo. Podélné stěny kaple jsou prolomeny úzkými obdélnými, segmentem ukončenými vitrážovými okny, vyplněnými původně barevnými skly. Vnější stěny kaple jsou členěny pásy a završeny mohutnou zdobenou vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou.

Vstupní jihozápadní průčelí kaple je prolomeno úzkým obdélným, segmentem zakončeným vchodem. V napraží je situováno vitrážové okno, vyplněné původně barevnými skly. Vstup do památníku uzavírá zdobená kovová mříž. V stup do památníku je veden po dvou kamenných stupních. Po stranách vstupního portálu jsou umístěny zdobené pilastry, završené plastickými helmami. Nad vchodem je v zdobné reliéfní kartuši, lemované vavřínovým věncem, umístěna datace „1914-18“. Průčelí je na vynesenou profilovanou římsou završeno půlkruhovým štítovým nástavcem, doplněným původně stupňovanými hranolovými pilíři po stranách, snesenými již někdy na počátku třicátých let 20. století. Ve štítu býval původně vyveden válečný kříž německý věnovací nápis v půlkuhu: „Zu EHREN der im WELTKRIEGE GEFALLENEN und GESTORBENEN KAMERADEN“ (Na počest ve světové válce padlých a zemřelých kamarádů). Na vrcholu štítu býval umístěn původně menší kříž.

Vnitřní prostor kaple na osmibokém půdorysu je završen mělkou kulovou klenbou s plastickou zdobnou štukaturou s květinovým dekorem. Stěny kaple jsou v nárožích členěny pilastry se zdobenými hlavicemi. Na široké závěrové stěně je vyvedena velká zdobená plastická kartuše, doplněné vavřínovým věncem a květinovým dekorem. V kartuši bývaly původně pověšeny porcelánové medailony s fotografiemi padlých vojáků. Dnes je zde umístěna černá mramorová deska se zlaceným věnovacím nápisem v češtině a němčině: „PAMÁTNÍK MÍRU - FRIEDENSDENKMAL. MRTVÝM NA PAMÁTKU, ŽIVÝM JAKO VAROVÁNÍ - DEN TOTEN ZUM GEDENKEN, DEN LEBENDEN ZUR MAHNUNG“.

Na mezistěnách závěru kaple bývaly původně umístěny pamětní nápisové desky se jmény 22 padlých občanů obce Štědrá a 31 občanů farních obcí a vsí ze širokého okolí. Dnes jsou zde zavěšeny šedé mramorové desky s věnovacími nápisy. Po levé straně je na deskách vysekán německý text: „ZUR ERINNERUNG DEN HIESIGEN GEBÜRTIGEN UND PFARRLEUTEN, DIE ZUM OPFER DER UNSINNIGEN KRIEGE, GEWALT, HASS UND LEID VERBUNDEN MIT DEM VERLIEREN DEM VERLIEREN DER HEIMAT GEWORDEN SIND. IN DEN JAHREN 1914 - 1946 MUSSTEN 176 MÄNNER SINNLOS STERBEN“ a „LASST UNS LERNEN: GEGENSEITIG ZU VERZEIHEN FRIEDEN ZU ÜBEN UND FREUNDE IN EINEM GEMEINSAMEN HAUSE ZU WERDEN. GOTT WIRD MIT UNS SEIN, WENN WIR GEMEINSAM LEBEN WERDEN UND ÜBER GEWALT UND HASS SIEGEN WOLLEN“. Na pravé straně pak desky s českým textem: „PAMÁTCE ZDEJŠÍCH RODÁKŮ A FARNÍKŮ, KTEŘÍ SE STALI OBĚTMI NESMYSLNÝCH VÁLEK, NÁSILÍ, NENÁVISTI A UTRPENÍ SPOJENÉHO SE ZTRÁTOU DOMOVA. V LETECH 1914 - 1946 MUSELO 176 ZDEJŠÍCH MUŽŮ NESMYSLNĚ ZEMŘÍT“ a „UČME SE VZÁJEMNĚ SI ODPOUŠTĚT, PĚSTOVAT MÍR A STÁT SE PŘÁTELI VE SPOLEČNÉM DOMĚ. BŮH BUDE S NÁMI, BUDEME-LI SPOLEČNĚ ŽÍT A CHTÍT NAD NENÁVISTÍ A NÁSILÍM ZVÍTĚZIT“.

Kolem památníku je vybudováno nízké betonové zábradlí s vlnitou linií a hranolovými, v horní části zaoblenými sloupky. Okolí pomníku je parkově upraveno a doplněno šterkovými pochůzkovými pěšinami.

 

Fotodokumentace

Štědrá - památník obětem 1. světové války | památník padlým ve 20. letech 20. století
Štědrá - památník obětem 1. světové války | spolek hasičů před památníkem ve 30. letech 20. století
Štědrá - památník obětem 1. světové války | památník obětem 1. světové války v době po roce 1945
Štědrá - památník obětem 1. světové války | památník míru na počátku 21. století
Štědrá - památník obětem 1. světové války | renovace sešlého památníku - srpen 2008
Štědrá - památník obětem 1. světové války | bývalý památník obětem 1. světové války - duben 2013
Štědrá - památník obětem 1. světové války | dnes památník míru u farního kostela ve Štědré - duben 2013
Štědrá - památník obětem 1. světové války | památník míru ve Štědré - duben 2013
 
Štědrá - památník obětem 1. světové války | obnovený památník míru - říjen 2009
Štědrá - památník obětem 1. světové války | vstupní průčelí památníku - duben 2013
Štědrá - památník obětem 1. světové války | památník míru od jihu - duben 2013
Štědrá - památník obětem 1. světové války | jihovýchodní stěna památníku - únor 2011
Štědrá - památník obětem 1. světové války | památník od severovýchodu - únor 2011
Štědrá - památník obětem 1. světové války | severozápadní stěna památníku - únor 2011
Štědrá - památník obětem 1. světové války | interiér památníku míru - únor 2011
Štědrá - památník obětem 1. světové války | věnovací nápisové desky v interiéru památníku - únor 2011
 
Štědrá - památník obětem 1. světové války | věnovací nápisové desky v interiéru památníku - říjen 2009
 

Použitá literatura

Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 322
Wieser, S. 2009 : Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, 97, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 89/99

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz