přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Stružná - tvrz

Stružná - tvrz

Stružná - tvrz |

Gotická vodní tvrz patrně z 2. poloviny 14. století se rozkládala v prostoru rybníka ve svahu ve východní části obce Stružná (Giesshübl). Patrně na počátku 16. století ztratila po připojení k panství Andělská Hora svou vojensko-správní funkci, patrně zchátrala a zanikla. Někdy po roce 1952 byly při budování požární nádrže zničeny poslední pozůstatky zaniklé tvrze, dochované v tělese rybníku.

 

Objekt: gotická vodní tvrz

Typologie: panská sídla

Kategorie: architektonické památky

Obec: Stružná (Gießhübl)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v prostoru rybníku ve svahu ve východní části obce

GPS: 50°10'59.137"N, 13°0'29.778"E

Období vzniku: 2. polovina 14. století

Období zániku: počátek 16. století

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

První písemná zmínka o osadě Kysibl, dnešní Stružná (Giesshübl), pochází z roku 1378, kdy byla uváděna jako manství hradu Andělská Hora (Engelsburg). V roce 1437 jako držitel zboží zmiňován man Sigmund Toss, který již sídlil na zdejší tvrzi. Gotická vodní tvrz patrně z druhé poloviny 14. století, která se rozkládala v prostoru rybníka ve svahu ve východní části dnešní obce, však není v písemných pramenech nikde uváděna. K roku 1446 je zde připomínán Mikuláš z Kračína (Račína?). V roce 1461 seděl na zdejší tvrzi Jindřich mladší z Údrče.

Někdy poté se ves Stružná stala patrně přímou součástí panství Andělská Hora. Roku 1536 je totiž Stružná jmenována mezi vesmi, které patřily ke zboží hradu Andělské Hora. Zdejší tvrz následně ztratila svou vojensko-správní funkci, patrně zchátrala a zanikla. V letech 1546 a 1570 je ve Stružné zmiňován již pouze poplužní dvůr. Někdy v době před rokem 1598 si tehdejší majitel hradu Andělská Hora Linhart Colonna z Felsu nechal ve Stružné postavit nové reprezentativní sídlo, pozdně renesanční zámek Kysibl.

Někdy po roce 1952 byly při budování požární nádrže odstraněny poslední pozůstatky zaniklé gotické tvrze, dochované v tělese rybníku. Vnitřní plošina tvrziště byla tehdy vytěžena, čímž byly zničeny všechny případné historické konstrukce zaniklého panského sídla.

 

Popis objektu

Gotická vodní tvrz byla tvořena tvrzištěm obdélného půdorysu s centrální plošinou takřka čtvercového půdorysu o rozměrech asi 20 x 20 metrů, obklopenou ze všech stran vodní plochou dnešního rybníka. Nad vodním příkopem býval původně snad přeložený val. Přístup k vlastní tvrzi na ostrově byl veden od západu patrně dřevěnou lávkou přes vodní hladinu. Podle letecké fotografie z roku 1952 byl tehdy již zavezen příkop ve východní části tvrziště a centrální plošina tak byla spojena s okolním terénem. Zástavba plochy vlastní gotické tvrze není z důvodu celkové devastace během druhé poloviny 20. století známá.

 

Fotodokumentace

Stružná - tvrz | tvrziště na otisku stabilního katastru vsi Kysibl z roku 1842
Stružná - tvrz | dochované tvrziště na leteckém snímku z roku 1952
Stružná - tvrz | rybník ve východní části obce Stružná - duben 2013
Stružná - tvrz | zachovaný rybník tvořící dříve opevnění tvrze - duben 2013
Stružná - tvrz | zachovaný rybník tvořící dříve opevnění tvrze - duben 2013
Stružná - tvrz | vodní plocha rybníku pozůstatkem tvrziště - duben 2013
Stružná - tvrz | zachovaný rybník tvořící dříve opevnění tvrze - duben 2013
 

Použitá literatura

Karel, T.-Knoll, V.-Krčmář, L. 2009 : Panská sídla západních Čech – Karlovarsko, České Budějovice, 158
Kolektiv 1985 : Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 323
Sedláček, A. 1905 : Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl třináctý, Plzeňsko a Loketsko, Praha, 39
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 305

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz