přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Svinov - kaple sv. Floriána

Svinov - kaple sv. Floriána

Svinov - kaple sv. Floriána |

Obecní klasicistní kaple sv. Floriána byla postavena v roce 1827 podle návrhu architekta V. Brzoteckého na místě starší kaple na návsi uprostřed vsi Svinov (Schwinau). Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple užívána a udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení opuštěné kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. V roce 2002 proběhla částečná rekonstrukce zchátralé kaple.

 

Objekt: klasicistní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Svinov (Schwinau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na návsi uprostřed vsi

GPS: 50°6'1.672"N, 12°58'56.373"E

Období vzniku: 1827

Architekt: V. Brzotecký

Období devastace: po roce 1945

Památková ochrana: od 18. ledna 2002

Č. rejst. ÚSKP: 51246/4-5264

Stav: zchátralé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Obecní klasicistní kaple sv. Floriána byla postavena v roce 1827 podle návrhu architekta V. Brzoteckého na místě starší kaple na návsi uprostřed vsi Svinov (Schwinau). Farou spadala kaple ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově. Dne 3. března 1891 vytvořil varhanář Josef Hillitzer nové varhany. V roce 1893 nechali Karl Kutschka a manželé Johann a Anna Kluppovi z usedlosti čp. 26 renovovat hlavní oltář kaple malířem F. J. Wurdakem ze Stříbra. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple užívána audržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení opuštěné kaple bylo následně rozkradeno či zničeno.

Na počátku 21. století započaly snahy o záchranu zdevastované kaple. Dne 18. ledna 2002 byla kaple sv. Floriána zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 51246/4-5264. V roce 2002 přistoupil vlastník objektu, obec Útvina, k rekonstrukci zchátralé kaple. Střecha objektu byla pokryta novou krytinou, oplechována cibulová báň na věži a kaple dostala nová okna. V roce 2013 bude poskytnut příspěvek ve výši 50 tisíc korun na odvodnění obvodových stěn kaple z dotačních programů Karlovarského kraje.

 

Popis objektu

Obdélná kamenná klasicistní kaple s připojeným odasezeným, trojboce uzavřeným presbytářem na jihovýchodě, krytá sedlovou, nad závěrem valbovou eternitovou střechou. Před hlavním, severozápadním průčelím, zakončeným trojúhelníkovým štítem s volutovými křídly stojí představěná nízká dvoupatrová hranolová věž, završená nízkou plechovou jehlancovou stříškou, přecházející v mohutnou oplechovanou cibulovou báň se šestibokou sloupkovou lucernou s cibulovou stříškou s dvouramenným křížem na vrcholu. Jednotlivá patra věže jsou oddělena jednoduchými příčnými pásy.

V přední stěně věže je prolomen obdélný kamenný portál vstupu s klenákem a datací „1827“ ve štukovém rámu v nadpraží. Přízemí věže slouží jako předložené loubí či předsíň. První patro věže je na přední straně v ose nad vstupem prosvětleno obdélným, segmentem zakončeným oknem. Druhé patro věže je na třech stranách prolomeno obdélnými, polokruhově zakončenými okny.

Podélné stěny kaple jsou prolomeny po dvou obdélných, segmentem zakončených oknech. Stejné okno se nachází také v pravé boční steně presbytáře a patrně bývalo i prolomeno i na stěně protějškové. V závěrové stěně prasbytáře je situováno malé oválné okénko. Vnější stěny kaple bývaly původně hladké, členěné pouze iluzivní nárožní bosáží a šambránami oken v omítce s klenáky. Zdobné prvky fasády jsou dnes zachovány pouze ve fragmentech.

Vnitřní jednolodní prostor kaple je plochostropý se zachovanými stopami krásné výmalby. Presbytář kaple, sklenutý zajímavou železobetonovou klenbou, se do lodi otevírá polokruhovým triumfálním obloukem. V lodi je umístěna menší dřevěná kruchta s oblokovitě prohnutou předprsní.

Vnitřní zařízení kaple tvoří portálový hlavní oltář sv. Floriána, postavený v presbytáři. Ve vysokém výklenku, pokračujícím až do nástavce otáře, bývala původně postavena socha sv. Floriána. Po stranách výklenku jsou umístěny zdobené pilastry s profilovanými hlavicemi, vynášející nástavec oltáře, doplněný křídly. Na zadní straně oltřé je vyvedeny německé pamětní nápisy: “Renoviert zur Ehre Gottes von Karl Kutschka und den Eheleuten Johann und Anna Klupp 1893” (Obnoven ke slávě Boží Karlem Kutschkou a manželi Johannem a Annou Kluppovými roku 1893) a “F. J. Wurdak. Der Maler aus Mies” (F. J. Wurdak. Malíř ze Stříbra).

Po obou stranách oltáře jsou zavěšeny obrazy Srdce Ježíšova a Srdce Panny Marie. Na severní boční stěně lodi kaple je zavěšen vysoký, silně poškozený olejový obraz s výjevem Korunované poutní Panny Marie ve středovém poli, doprovázené postavami sv. Anny s malou Marií, sv. Antonína Paduánského a patrona kaple sv. Floriána. Na kruchtě se nachází velice zajímavé, dnes již však zničené varhany s dřevěnými píšťalami. Na vnitřní stěně varhan je umístěn německý nápis: „Am 3. März 1891 Verfertigt durch mich Josef (Hillitzer)“ (Dne 3. března 1891 mě vytvořil Josef Hillitzer). V lodi jsou postaveny dřevěné lavice.

 

Fotodokumentace

Svinov - kaple sv. Floriána | zchátralá kaple sv. Floriána ve Svinově před rokem 1993
Svinov - kaple sv. Floriána | zchátralá kaple sv. Floriána ve Svinově před rekonstrukcí zastřešení - srpen 2002
Svinov - kaple sv. Floriána | zchátralá kaple sv. Floriána - srpen 2002
Svinov - kaple sv. Floriána | kaple sv. Floriána ve Svinově po rekonstrukci - únor 2011
Svinov - kaple sv. Floriána | vstupní průčelí kaple - únor 2011
Svinov - kaple sv. Floriána | kaple od severozápadu - únor 2011
Svinov - kaple sv. Floriána | kaple sv. Floriána ve Svinově - duben 2013
Svinov - kaple sv. Floriána | severovýchodní průčelí kaple sv. Floriána - duben 2013
 
Svinov - kaple sv. Floriána | severovýchodní průčelí kaple sv. Floriána - duben 2013
Svinov - kaple sv. Floriána | kaple sv. Floriána od východu - duben 2013
Svinov - kaple sv. Floriána | severovýchodní průčelí kaple - duben 2013
Svinov - kaple sv. Floriána | kaple sv. Floriána ve Svinově - duben 2013
Svinov - kaple sv. Floriána | portál vchodu s datací 1827 - únor 2011
Svinov - kaple sv. Floriána | zdevastovaný interiér kaple - únor 2011
Svinov - kaple sv. Floriána | kaple sv. Floriána na návsi ve Svinově - únor 2011
Svinov - kaple sv. Floriána | jihozápadní průčelí kaple sv. Floriána - duben 2013
 
Svinov - kaple sv. Floriána | jihozápadní průčelí kaple - duben 2013
Svinov - kaple sv. Floriána | kaple sv. Floriána od jihu - únor 2011
Svinov - kaple sv. Floriána | kaple sv. Floriána od jihu - duben 2013
Svinov - kaple sv. Floriána | závěr kaple od jihu - duben 2013
Svinov - kaple sv. Floriána | obecní kaple sv. Floriána ve Svinově od jihu - únor 2011
 

Použitá literatura

Poche, E. a kol. 1980 : Umělecké památky Čech 3 (P-Š), Praha, 484
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 107

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz