přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Svinov - pamětní kříž Ernsta Garkische

Svinov - pamětní kříž Ernsta Garkische

Svinov - pamětní kříž Ernsta Garkische |

Kamenný kříž nechali zřídit v roce 1915 manželé Karl a Aloisia Garkischovi na památku svého syna Ernsta, padlého během 1. světové války, u sochy sv. Jana Nepomuckého na pahorku nad rozcestím cest na návrší na jižním okraji vsi Svinov (Schwinau). Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestal být pamětní kříž spolu se sousední plastikou udržován a postupně chátral. Zchátralý kříž se následně stal cílem vandalů. Dnes je zdevastovaný kříž zarostlý náletovými křovinami.

 

Objekt: kamenný kříž na mramorovém podstavci

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Svinov (Schwinau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na pahorku nad rozcestím cest na návrší na jižním okraji vsi

GPS: 50°5'56.964"N, 12°58'59.396"E

Období vzniku: 1915

Architekt: neznámý

Stavebník: Karl a Aloisia Garkischovi

Slavnostní odhalení: 1915

Materiál: pískovec a černý mramor

Období devastace: po roce 1945

Stav: zchátralé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Kamenný kříž nechali zřídit v roce 1915 manželé Karl a Aloisia Garkischovi neznámým autorem u sochy sv. Jana Nepomuckého mezi dvěma javory na pahorku nad rozcestím cest ve směru na Toužim na návrší na jižním okraji vsi Svinov (Schwinau). Manželé zřídili kříž na památku svého syna Ernsta Garkische, padlého dne 23. března 1915 ve věku 23 let v Karpatech během bojů první světové války. Kolem objektů bylo vystavěno nízké oplocení s kamennými sloupky.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestal být pamětní kříž spolu se sousední plastikou udržován a postupně chátral. Zchátralý kříž se následně stal cílem vandalů. Odlomen byl medailon s portrétem padlého a spodní část plastiky Ukřižovaného Ježíše Krista z vrcholového kříže. Kamenné sloupky bývalého oplocení jsou vyvrácené a objekty zarostlé náletovými křovinami.

 

Popis objektu

Jednoduchý pískovcový kříž latinského tvaru s mohutnou patkou a poškozenou plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista s odlomenými spodními končetinami na křížení ramen, je umístěn na vrcholu stupňovaného profilovaného podstavce z černého hlazeného mramoru. Na přední straně horní části podstavce bývala původně patrně umístěna obdélná porcelánová destička s portrétem padlého.

Kolem medailonu je vysekán německý věnovací nápis: „Zur Ehre Gottes und zum Andenken an unseren Sohn Ernst Garkisch. Er fiel in den Karphaten am 23. März 1915, im 23. Lebensjahr. Errichtet von Karl und Aloisia Garkisch aus Schwinau Nr. 26“. (Ke slávě Boží a na památku našeho syna Ernsta Garkische. Padl v Karpatech dne 23. Března 1915, ve věku 23 let. Zřízeno Karlem a Aloisií Garkischovými ze Svinova čp. 26). Na spodní části podstavce jsou pak vysekány dva německé verše: „Gott rief Dich vom Schlachtfeld ins himmlische Zelt, lässt Eltern und Schwestern betrübt auf der Welt“. (Bůh tě povolal z bojiště do nebeského stanu a rodiče a setry nechal trpět na světě).

Zadní číst podstavce je hladká, bez členění. Základnu podstavce tvoří hranolový pískovcový sokl s vysekanými geometrickým zdobením v podobě v řadách se opakujících nakoso postavených obdélníků. Podstavec je postaven na nízkém pískovcovém stupni, tvořícím paku soklu. Kolem pamětního kříže a sochy sv. Jana Nepomuckého bývalo původně ohrazení se čtyřmi nárožními hranolovými kamennými sloupky, v horní části profilovanými.

 

Fotodokumentace

Svinov - pamětní kříž Ernsta Garkische | pamětní kříž Ernsta Garkische ve Svinově - duben 2013
Svinov - pamětní kříž Ernsta Garkische | kříž před sochou sv. Jana Nepomuckého - duben 2013
Svinov - pamětní kříž Ernsta Garkische | pamětní kříž na pahorku nad rozcestím cest - duben 2013
Svinov - pamětní kříž Ernsta Garkische | pamětní kříž Ernsta Garkische - duben 2013
Svinov - pamětní kříž Ernsta Garkische | přední strana pamětního kříže - duben 2013
Svinov - pamětní kříž Ernsta Garkische | věnovací nápis na podstavci - duben 2013
Svinov - pamětní kříž Ernsta Garkische | pamětní kříž Ernsta Garkische - duben 2013
Svinov - pamětní kříž Ernsta Garkische | pamětní kříž Ernsta Garkische - duben 2013
 

Použitá literatura

Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 107/108

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz