přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Teplá - pomník obětem 1. světové války

Teplá - pomník obětem 1. světové války

Teplá - pomník obětem 1. světové války | Teplá - pomník obětem 1. světové války

Monumentální pomník obětem 1. světové války vytvořil v roce 1923 kamenický mistr Josef Böhm podle návrhu chebského sochaře Johanna Adolfa Mayerla v městském parku u farního kostela v horní části náměstí uprostřed města Teplá (Tepl). Slavnostní odhalení pomníku proběhlo 2. září 1923. V září roku 1945 byl však českými dosídlenci stržen a jeho části použity při opravách chodníků. Několik zbylých fragmentů uložených u zdi kostela bylo v roce 2015 seskládáno na původním místě.

 

Objekt: monumentální pomník v podobě obelisku

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Teplá (Tepl)

Okres: Cheb

Poloha: v parku nad náměstím mezi kostelem sv. Jiljí a obecním úřadem uprostřed města

GPS: 49°58'57.089"N, 12°51'47.889"E

Období vzniku: 1923

Architekt: Johann Adolf Mayerl

Stavitel: Josef Böhm

Stavebník: Spolek vysloužilých vojáků

Slavnostní odhalení: 2. září 1923

Materiál: pískovec

Demolice: září 1945

Rekonstrukce: září 2015

Stav: zachovalé částečně

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Monumentální pomník obětem 1. světové války byl postaven v roce 1923 v městském parku dříve zvaném „Gänsbühl“ mezi farním kostelem sv. Jiljí a správní budovou hejtmanství v horní části náměstí uprostřed města Teplá (Tepl). O výstavbu pomníku k uctění památky 110 padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků z Teplé se zasloužil místní Spolek vysloužilých vojáků v čele předsedou, městským tajemníkem Wollrabem. Prostředky na stavbu byly získány prostřednictvím dobrovolných příspěvků občanů města. Pomník následně vytvořil kamenický mistr Josef Böhm z Heřmanova podle návrhu chebského sochaře Johanna Adolfa Mayerla s celkovým nákladem 28.000 korun.

Slavnostní odhalení dokončeného pomníku proběhlo následně během velké slavnosti ve dnech 1. a 2. září 1923 za účasti všech významných představitelů města, zástupců místních spolků a množství obyvatel z širokého okolí. V neděli 2. září 1923 v 6 hodin časně ráno byl odzpíván chorál z kostelní věže. V 10 hodiny dopoledne byla odsloužena polní mše během které mužský pěvecký spolek (Männergesangverein) recitoval německou mši od skladatele Franze Schuberta. Ve 2 hodiny odpoledne poté proběhlo samotné slavnostní odhalení pomníku. Průvodní řeč tehdy pronesl poslanec Národního shromáždění za Německou nacionální stranu Ing. Othmar Kallina. Se slavnostním projevem následoval opat tepelského kláštera Dr. Gilbert Helmer, které poté spolu s tepelským kaplanem P. Konstantinem Pichertem odhalený pomník slavnostně vysvětil. Celou slavnost doprovodily chorály pěveckého spolku.

V roce 1942 bylo kolem pomníku vybudováno oplocení s mohutnými zdobnými kamennými sloupky, kovanými řetězy a železnými vrátky a celé okolí objektu upraveno. Hned po konci 2. světové války byl však pomník v září roku 1945 českými dosídlenci stržen pomocí bojové techniky americké armády. Jednotlivé části demolovaného objektu byly následně použity při opravách chodníků na náměstí a v přilehlých ulicích. Pouze několik zbylých fragmentů bylo složeno u zdi farního kostela. V září roku 2015 byly Technickými službami města Teplá dochované části pomníku seskládány na nově vytvořeném dlážděném kruhu o průměru asi 5 metrů na původním místě objektu.

 

Popis objektu

Monumentální pomník v podobě vysokého obelisku z opracovaných pískovcových bloků. Na vrcholu 6 metrů vysokého pomníku ve tvaru komolého jehlanu bývala osazena vrcholová figurální plastika orlice s hlavou otočenou doleva a svěšenými křídly na nízké hranolové podestě. V horní části přední pohledové strany pylonu bývala umístěna plastická kartuše se znakem města Teplé v podobě trojice jeleních paroží na štítu. V dolní části byl vysekán německý věnovací nápis: „Die / Stadt Tepl / ihren Helden / des Krieges / 1914-1918“ (Město Teplá svým hrdinům války 1914-1918).

Základnu pomníku tvořil mohutný vysoký hranolový podstavec z opracovaných pískovcových bloků. V obdélném mělkém výklenku na přední pohledové straně podstavce býval vsazen plastický figurální reliéf stojícího vojáka na nízké hranolové podestě, oděného v uniformě s přilbou na svěšené hlavě, opřenou puškou a dubovým věncem v pravé ruce. Mezi rozkročenými nohy vojáka byla vysekána položená lebka. Na bočních stěnách podstavce bývaly osazeny mohutné pískovcové nápisové desky, které nesly vysekaná jména 110 padlých, zemřelých a nezvěstných občanů města během bojů proti Srbsku, Itálii a Rusku s příslušností k regimentu a datací jejich skonu:

Im Kampfe gegen Serbien gefallen:
Bayer Heinrich I.R.73, 21.9.1914
Denk Anton Zgft.J.B.22, 22.11.1914
Graser Josef I.R.73, 1914
Klinger Leonhard I.R.73, 10.9.1914
Köhler Franz I.R.73, 16.2.1915
Kraus August Lt.I.R.11, 20.9.1914
Pichler Paul Lt.I.R.73, 25.9.1914
Schusser Franz Josef Sch.R.6, 4.12.1914
Schusser Albert Sch.R.8, 6.9.1914
Seifert Franz Josef Sch.R.6, 6.12.1914
Turba Alois I.R.73, 9.9.1914
Wollrab Karl I.R.73, 26.11.1914

vermisst:
Enzoann Franz Lst.77, 1914
Götz Josef I.R.73, 1914
Kuba Emil I.R.73, 11.11.1914
Hahn Franz I.R.73, 1914
Heinrich Franz I.R.73, 17.9.1914
Lehrl Franz Sch.R.6
Plass Leopold Sch.R.6, 1914
Teinzer Wilhelm Lst.6, 28.12.1914

gestorben:
Dittrich Anton Sch.R.6, 30.1.1915 i. Serbien
Heidl Franz Josef Lst.6, 25.1.1915 i. Marienbad
Högg Ludwig Lst.6, i. Sarajevo
Ingrisch Albert I.R.73, 27.X.1917 i. Italien
Klinger Heinrich J.B.22, 22.8.1916 i. Italien
Konrad Anton Zgf. I.R.73, 9.2.1917 Neubyzov
Konrad Franz Sch.R.6, 26.3.1915 i. Tepl
Korn Alois Aut.Kol.75, 24.2.1916 i. Mont!
Lehrl Franz I.R.73, 1915 Sarajevo
Lotter Hermann Korp.J.B.22, 24.3.1915 i. Ungarn
Leis Norbert Sch.R.6, 1917 i. Russland
Merz Alfred Korp.I.R.73, 18.8.1916 i. Tepl
Nadler Johan I.R.73, i. Italien
Perl Norbrt Lst.I.R.7, 1.2.1917 i. Russland
Perl Günthner Friedrich e.j.frw.Korp.I.R.73, 10.11.1918 i. Tepl
Plankl Hubert I.R.108, 15.11.1918 i. Tepl
Pirl Albin I.R.73, 26.3.1917 i. Pilsen
Punzet Franz I.R.73, 26.3.1917 i. Italien

Im Kampfe gegen Italien gefallen:
Denk Karl Korp.Lst.6, 23.8.1917
Pötz Franz I.R.73, 10.6.1918
Hahn Anton Stbsfldw.IR., 7.7.1918
Högg Ludvig I.R.93, 15.4.1916
Hüttl Anton I.R.22, 23.8.1917
Korn Josef Gefr. I.R.3, 15.5.1916
Köhler Andreas Lst.B.11, 15.11.1915
Lotter Anton Jäg..R.1, 19.11.1917
Lukasch Josef I.R.73, 13.9.1915
Welek Anton I.R.73, 22.6.1918
Nadler Adolf Mar. 8.X,1917 in Pola
Högg And. Kr.frw.R.I.R.36, 1915 Frankr.

vermisst:
Klement Ernst Sch.R.6, 1918
Nadler Rudolf I.R.73, 1918
Roth Adolf I.R.73, 1918
Albustin Frz I.R.88, Konstantinoppl 1918
Zeidler Josef I.R.73, Albanien 1918

gestorben:
Peschka Josef Sch.R.7, 31.5.1915 Russland
Ratka Karl Zgf.F.A.R.5, 3.5.1917 Ungarn
Richter Eduard I.R.73, 3.2.1915 Serbien
Rauch Johan Lst.Sapp.B.9, 22.8.1918 Marienbad
Roucharek Hans Sch.R.6, 24.11.1914 Serbien
Schott Franz Sch.R.15, 18.3.1919 Albanien
Stadler Engelbert Sch.R.6, 19.11.1914 Ungarn
Spitzl Josef I.R.73, 8.3.1915 Ungarn
Schusser Franz Lst.R.6, 16.3.1916 Russland
Sekl Richard F.H.R.4, 9.2.1916 Prag
Türmer Wenzel Sch.R.6, 2.11.1916 Budweis
Teinzer Franz Lst.B.209, 18.6.1916 Bosnien
Wollrab Franz e.i.Fr.Zgw.J.B., 29.12.1916 Pilsen
Wollrab Anton Korp.I.R.73, Rumenien
Zeidler Emmanuel Et.Komdo, 22.X.1917 Bukowina
Zindl Franz I.R.73, 2.3.1920 Tepl

Im Kampfe gegen Russland Gefallen:
Bayer Anton Drag.R.7, 2.9.1915
Becher Josef I.R.22, 16.9.1915
Böhm Alfred A.R.22, 1915
Egerer Eduard I.R.73, 15.5.1915
Hacker Anton I.R.13, 3.7.1916
Hohler Anton I.R.73, 30.9.1915
Hohler Josef I.R.73, 9.3.1915
Högg Karl I.R.73, 18.8.1915
Knobl Max I.R.73, 3.9.1916
Lang Josef Zgf.Dr.R.7, 25.6.1915
Pirl Anton Lst.I.R.6, 20.7.1915
Roth Friedrich Ltnt.I.R.97, 26.8.1916
Roth Rudolf Sch.R.6, 6.4.1915
Schicker Norbert Sch.R.6, 11.10.1915
Schüttlich Josef I.R.73, 16.2.1915
Spitl Norbert Sch.R.6, 19.6.1915
Stadler Johan Feldw.IR.73, 16.2.1915
Wanka Franz I.R.73, 21.9.1915
Ott Wilhelm Kadet I.R.6, 21.6.1915
Wippermann Josef Korp.Lscht.I.R.6, 30.8.1914
Woitich Kadet Lscht.I.R.8, 19.9.1915

vermisst:
Byer Karl Sch.R.6, 8.X.1915
Hahn Josef J.B.22, 1914
Peter Eduard Gef.I.R.73, 28.7.1915
Rauwolf Karl I.R.73, 24.6.1915
Stingl August Korp.Dr.R.14, 1.9.1914
Wanka Johan Gef.I.R.73, 1915
Zeidler Richard Sch.R.6, 28.7.1916

gestorben:
Böhm Josef Dr.R.14, 1.1.1915 Wien
Benedikt Karl I.R.73, 9.2.1918 Russland
Bilek Franz I.R.75, 17.1.1918 Russland
Ertl Karl Korp.Sch.R.6, 24.7.1917 Italien
Gebhart Ludwig Sch.R.6, 20.1.1915 Ungarn
Göhler Adolf Ldst.R.6, 9.2.1916 Tepl
Habla Alois I.R.73, 26.11.1918 Tepl
Habla Johann Ldst.I.R.6, 24.1.1917 Russland
Habla Josef Zgsfr.Art.R.22, 12.7.1916 Steiermarkt
Habla Robert EI.F.Korp.Fldb.21, 28.3.1919 Italien
Harnisch Robert F.J.B.22, 26.2.1914 Russland

Pomník býval postaven na třech nízkých hranolových pískovcových stupních s mírně předsazeným přístupovým schodištěm před pohledovou stranou objektu. Prostor kolem pomníku býval ohrazen oplocením tvořeným šesti mohutnými zdobnými hranolovými kamennými sloupky s koulí na vrcholu, mezi kterými byla vsazena kamenná obruba a natažen mohutný kovaný řetěz. Z přední strany objektu bývala osazena nízká zdobná kovaná vstupní vrátka.

 

Fotodokumentace

Teplá - pomník obětem 1. světové války | pomník padlým v Teplé před rokem 1926
Teplá - pomník obětem 1. světové války | slavnostní projev kaplana Alberta Stáry u pomníku při příležitosti 10. výročí založení Spolku vysložilých vojáků dne 4. srpna 1935
Teplá - pomník obětem 1. světové války | monumentální pomník obětem 1. světové války v parku u farního kostela v Teplé v době po roce 1942
Teplá - pomník obětem 1. světové války | pomník padlým v Teplé po roce 1942
Teplá - pomník obětem 1. světové války | uspořádané fragmenty demolovaného pomníku obětem 1. světové války v parku u farního kostela v Teplé - březen 2018
Teplá - pomník obětem 1. světové války | uspořádané fragmenty demolovaného pomníku obětem 1. světové války v parku u farního kostela v Teplé - červen 2017
Teplá - pomník obětem 1. světové války | uspořádané fragmenty demolovaného pomníku obětem 1. světové války v parku u farního kostela v Teplé - březen 2018
Teplá - pomník obětem 1. světové války | část jedné z nápisových desek se jmény padlých z pomníku obětem 1. světové války v Teplé - červen 2017
 
Teplá - pomník obětem 1. světové války | uspořádané fragmenty demolovaného pomníku obětem 1. světové války v parku u farního kostela v Teplé - březen 2018
Teplá - pomník obětem 1. světové války | fragmenty demolovaného pomníku - březen 2018
Teplá - pomník obětem 1. světové války | uspořádané fragmenty demolovaného pomníku obětem 1. světové války v parku u farního kostela v Teplé - březen 2018
Teplá - pomník obětem 1. světové války | uspořádané fragmenty demolovaného pomníku obětem 1. světové války v parku u farního kostela v Teplé - březen 2018
Teplá - pomník obětem 1. světové války | uspořádané fragmenty demolovaného pomníku obětem 1. světové války v parku u farního kostela v Teplé - červen 2017
 

Použitá literatura

Bílá, K. 2015: Pomník padlým v první světové válce v Teplé, Tepelský zpravodaj 10/2015, Teplá, 11
Černý Z. - Dostál T. 2007: Bolest v kameni. Pomníky vojákům z chebských jednotek padlým v první světové válce, Cheb, 233
Klepal M. 2014: Velká válka, Tepelský zpravodaj 5/2014, Teplá, 8
Poláček, L. 2011: Historie pomníku padlým z první světové války v Teplé, Tepelský zpravodaj 9/2011, Teplá, 8/9
SOkA (9, OF Cheb): Pamětní síň Cheb 1892-1945, Státní okresní archiv v Chebu
SOkA (942, MěŠD Teplá): Schulchronik der Mädchenbürgerschule in Tepl 1919-1940, Státní okresní archiv Karlovy Vary, 49
Soupis válečných pomníků, nezpracovaná sbírka dotazníků doručených Vojenskému museu ČSR (čj. 816/1926), Vojenský historický ústav Praha
Wieser, S. 2009: Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 98
Wieser, S. 2011: Pomníky padlých v první světové válce, III. díl Chebsko, XX. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 100

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz