přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Těšetice - Romeský mlýn

Těšetice - Romeský mlýn

Těšetice - Romeský mlýn | Těšetice - Romeský mlýn

Středověký námezdní vodní mlýn, nazývaný Romeský mlýn (Romesmühle), stával na pravém břehu Ratibořského potoka (Schinken Bach) při cestě do Hřivínova a Herstošic asi 550 m jihovýchodně od vsi Těšetice (Tescheditz). První písemná zmínka o mlýnu pochází z roku 1589. Po roce 1945 však byl mlýnský provoz ukončen. Opuštěné objekty přestaly být udržovány a postupně chátraly. Zříceniny objektů postupně zarostly náletovými dřevinami.

 

Objekt: vodní mlýn

Typologie: technické památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Těšetice (Tescheditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na pravém břehu Ratibořského potoka asi 550 m jihovýchodně od vsi

GPS: 50°9'32.819"N, 13°5'42.837"E

Období vzniku: neznámé

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Demolice: 1952-1956

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Patrně již středověký námezdní vodní mlýn, nazývaný Romeský mlýn (Romesmühle), byl vystavěn v neznámé době na pravém břehu Ratibořského potoka (Schinken Bach) při cestě do Hřivínova a Herstošic v části katastru zvaném „Romes“ asi 550 metrů jihovýchodně od vsi Těšetice (Tescheditz). První písemná zmínka o mlýnu pochází z listiny ze dne 13. března 1589, kterou rytíř Anselm ze Steinsdorfu potvrdil svobody, které udělil jeho děd na Tři krále roku 1554 poddaným ve vsi „Descheditz“ a mlýně zvaném „Ssinka Muhl“. Jako mlynář Romeského mlýnu je tehdy uváděn Merten Wolff.

Na mapě 1. vojenského Josefského mapování z let 1764-1768 je mlýn zakreslen s názvem Raben Mühle, kdežto označení Romes Mühle nese druhý tešetický mlýn ležící jižněji po toku Ratibořského potoka, pozdější Schinkenmühle. Na mapě stabilního katastru vsi z roku 1841 je Romeský mlýn čp. 49 zakreslen se dvěma mlýnskými koly a jako vlastník uveden mlynář Franz Wolf. V Sommerově topografii z roku 1847 je uváděn jako Tomášův mlýn (Thomas-Mühle). K roku 1930 je jako majitel Romeského mlýna čp. 49 s jedním mlýnským kolem uváděn Eduard Wolf, který byl posledním předválečným držitelem mlýna. Ve třicátých letech 20. století byla do lednice mlýna vestavěna moderní turbínová kašna s Francisovou turbínou. Mlýn dodával rovněž vodní energii do sousední vsi.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však již nebyl patrně obydlen a mlýnský provoz ukončen. Opuštěné objekty přestaly být udržovány a postupně chátraly. Ještě na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1952 byly všechny budovy zastřešené, do roku 1956 však byly střechy sneseny. Zříceniny objektů byly ponechány svému osudu a postupně zarostly náletovými dřevinami.

 

Popis objektu

Areál vodního mlýna tvořila velká hlavní mlýnská budova z lomového kamene na obdélném půdorysu krytá sedlovou střechou. Voda byla přiváděna od severu z Ratibořského potoka asi 370 metrů dlouhým mlýnským náhonem zakončeným dlouhou rozšířenou retenční nádrží. Z nádrže spadla voda do lednice na severní straně hlavní mlýnské budovy a odtékala západně odtokovým kanálem zpět do Ratibořského potoka. K roku 1930 je mlýnský provoz s jedním mlýnským kolem na svrchní vodu uváděn s hltností 0,121 m³/s, spádem 4,1 metru a výkonem 4,3 koňské síly. Ve třicátých letech 20. století byla do lednice mlýna vestavěna moderní turbínová kašna s Francisovou turbínou.

K východnímu průčelí hlavní mlýnské budovy přiléhal kolmo pod hrází retenční nádrže dlouhý úzký dvouprostorový objekt, krytý patrně pultovou střechou. Na západní straně při lednici býval drobný obdélný přístavek. Jižním směrem od hlavní budovy stávala na koso postavená jednoprostorová budova patrně kolny z lomového kamene na obdélném půdorysu. Jihovýchodní cíp areálu uzavíraly do tupého úhlu postavené dva obdélné objekty patrně stodol a chlévů z lomového kamene s drobnými přístavky, kryté sedlovými střechami.

 

Fotodokumentace

Těšetice - Romeský mlýn | prvně zachycený mlýn na výřezu mapy 1. vojenského Josefského mapování z let 1764-1768 s názvem Rabenmühle
Těšetice - Romeský mlýn | Romeský mlýn na výřezu povinného otisku mapy stabilního katastru vsi Těšetice z roku 1841
Těšetice - Romeský mlýn | Romeský mlýn na výřezu mapy 3. vojenského Fratiško-Josefského mapování z roku 1879
Těšetice - Romeský mlýn | areál Romeského mlýna na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1938
Těšetice - Romeský mlýn | areál Romeského mlýna s ještě zastřešenými objekty na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1952
Těšetice - Romeský mlýn | zříceniny objektů v areál Romeského mlýna na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1956
Těšetice - Romeský mlýn | areál zaniklého Romeského mlýna u Těšetic od jihu - duben 2020
Těšetice - Romeský mlýn | zříceniny objektů v jihovýchodním cípu areálu zaniklého Romeského mlýna u Těšetic - duben 2020
 
Těšetice - Romeský mlýn | zříceniny objektu patrně bývalé kolny Romeského mlýna u Těšetic - duben 2020
Těšetice - Romeský mlýn | zříceniny objektu patrně bývalé kolny Romeského mlýna u Těšetic - duben 2020
Těšetice - Romeský mlýn | zříceniny objektu patrně bývalé kolny Romeského mlýna u Těšetic - duben 2020
Těšetice - Romeský mlýn | zříceniny objektu patrně bývalé kolny Romeského mlýna u Těšetic - duben 2020
Těšetice - Romeský mlýn | západní stěna bývalé hlavní mlýnské budovy Romeského mlýna u Těšetic - duben 2020
Těšetice - Romeský mlýn | západní stěna bývalé hlavní mlýnské budovy Romeského mlýna u Těšetic - duben 2020
Těšetice - Romeský mlýn | západní stěna bývalé hlavní mlýnské budovy Romeského mlýna u Těšetic - duben 2020
Těšetice - Romeský mlýn | západní stěna bývalé hlavní mlýnské budovy Romeského mlýna u Těšetic - duben 2020
 
Těšetice - Romeský mlýn | západní stěna bývalé hlavní mlýnské budovy Romeského mlýna u Těšetic - duben 2020
Těšetice - Romeský mlýn | vnitřní prostor bývalé hlavní mlýnské budovy Romeského mlýna u Těšetic - duben 2020
Těšetice - Romeský mlýn | bývalá lednice v severní části bývalé hlavní mlýnské budovy Romeského mlýna u Těšetic - duben 2020
Těšetice - Romeský mlýn | bývalá lednice v severní části bývalé hlavní mlýnské budovy Romeského mlýna u Těšetic - duben 2020
Těšetice - Romeský mlýn | bývalá retenční nádrž nad zříceninami Romeského mlýna u Těšetic - duben 2020
Těšetice - Romeský mlýn | bývalá retenční nádrž nad zříceninami Romeského mlýna u Těšetic - duben 2020
Těšetice - Romeský mlýn | bývalá retenční nádrž nad zříceninami Romeského mlýna u Těšetic - duben 2020
Těšetice - Romeský mlýn | bývalá retenční nádrž nad zříceninami Romeského mlýna u Těšetic - duben 2020
 
Těšetice - Romeský mlýn | bývalý mlýnský náhon z Ratibořského potoka Romeského mlýna u Těšetic - duben 2020
Těšetice - Romeský mlýn | bývalý mlýnský náhon z Ratibořského potoka Romeského mlýna u Těšetic - duben 2020
Těšetice - Romeský mlýn | bývalý mlýnský náhon z Ratibořského potoka Romeského mlýna u Těšetic - duben 2020
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 363, 365.
Seznam a mapa vodních děl republiky Československé. Stav koncem roku 1930. Sešit 6. Chomutov, Ministerstvo veřejných prací, Praha 1932, s. 32.
Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen:statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 15. Elbogner Kreis, Praha 1847, s. 162.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz