přeskočit k navigaci »

Osud smírčího kříže v Sedleci

autor: Vyčichlo, Jaroslav | zařazeno v kategorii: Historie Karlovarska | komentáře: 0

 
 
 |

Poprvé je sedlecký smírčí kříž zakreslen na císařském otisku mapy stabilního katastru obce Sedlec (Zettlitz) z roku 1842 na bývalém rozcestí při levé straně silnice na Karlovy Vary. Roku 1913 zachytil starý kamenný smírčí kříž latinského tvaru bez znázornění detailů v této poloze mezi karlovarskými kříži ve své kresbě G. Kutschera. Obrázek byl poté publikován v květnu roku 1925 u článku E. Schneidera Mord- oder Sühnkreuze v časopise Unsere Heimat 10. Podle popisku se tehdy smírčí kříž nacházel snad na jakési pastvině pro telata (Kälbergarten). Na temeni kříže býval patrně v minulosti druhotně instalován železný kříž, po jehož uchycení zůstala v kameni menší vysekaná jamka.

Saský historik, badatel a odborník na drobné kamenné památky JUDr. Gustav Adolf Kuhfahl ve třicátých letech 20. století na základě osobního sdělení profesora Franze Wilhelma popisoval objekt jako žulový kříž o rozměrech 97 x 61 x 21 cm, stojící na louce (Wiesengarten) při pravé straně silnice od Karlových Varů nedaleko vjezdu do obce. V roce 1940 však německý badatel Walter von Dreyhausen napsal ve své souborné publikaci Die alten Steinkreuze in Böhmen und in Sudentengau, že se již smírčí kříž přes četné dotazy mezi místními nepodařilo nalézt.

S obnovou zájmu o historii a osudy smírčích křížů a dalších drobných památek v krajině na počátku osmdesátých let 20. století začali badatelé pátrat rovněž po ztraceném sedleckém kříži. Dlouhá léta se poté předpokládalo, že bylo torzo kamenného kříže v minulosti zazděno do podezdívky oplocení zahrady domu čp. 134 v Otovické ulici v Sedleci. Z tohoto důvodu bylo na objekt pamatováno a během rekonstrukcí plotu byl vždy ponechán na místě a zakomponován do nového oplocení. Kříž měl být zasazen do zídky nejspíše obráceně, takže jeho ramena a hlava měla být skryta pod omítkou. Rozměry viditelné domnělé nohy kříže byly 45 x 20 x 20 cm. V centrálním registru smírčích křížů Společnosti pro výzkum kamenných křížů při Městském muzeu v Aši byl tento objekt veden pod rejstříkovým číslem 1404.

Na přelomu června a července roku 2010 se však majitelé rodinného domu realizovali rekonstrukci oplocení zahrady. V případě potvrzení domněnky, že se jedná o hledaný smírčí kříž, měl být vyjmut a posléze umístěn na důstojnější místo na prostranství u obnovovaného kostela sv. Anny v Sedleci. Při demontáži objektu z prostoru podezdívky však bylo zjištěno, že se jedná pouze o betonový sloupek s příměsí drti, nejspíše staršího oplocení. Tím byla vyvrácena teorie badatelů o osudu sedleckého smírčího kříže.

Hledaný smírčí kříž byl totiž patrně někdy ve třicátých letech 20. století přenesen a druhotně vztyčen nedaleko rozcestí lesních cest při levé straně staré cesty od osady Kocourek (Katzenholz) ke vsi Mezirolí, vedoucí po lesnatém hřbítku, na katastrálním území vsi Nivy (Spittengrün). Prostor kolem kříže byl tehdy obložen plochými kameny. V této poloze jej již roku 1940 zachytil německý badatel Walter von Dreyhausen ve své publikaci Die alten Steinkreuze in Böhmen und in Sudentengau. V centrálním registru smírčích křížů je tento kříž veden pod rejstříkovým číslem 0117. Dne 23. června 1998 byl smírčí kříž zapsán na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 50882/4-5139. Někdy po roce 2004 byly vykáceny mohutné borovice, rostoucí dříve kolem kříže.

Historie a popis smírčího kříže: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/nivy-smirci-kriz/
[caption id="attachment_27187" align="aligncenter" width="285" caption="kamenný smírčí kříž na původním stanovišti u obce Sedlec na fotografii z roku 1924"]kamenný smírčí kříž na původním stanovišti u obce Sedlec na fotografii z roku 1924[/caption]

[caption id="attachment_27189" align="aligncenter" width="376" caption="přenesený smírčí kříž při lesní cestě do Mezirolí na historické fotografii z doby kolem roku 1939"]přenesený smírčí kříž při lesní cestě do Mezirolí na historické fotografii z doby kolem roku 1939[/caption]

[caption id="attachment_27190" align="aligncenter" width="300" caption="smírčí kříž na katastru vsi Nivy - duben 2011"]smírčí kříž na katastru vsi Nivy - duben 2011[/caption]

[caption id="attachment_27191" align="aligncenter" width="300" caption="starý kamenný smírčí kříž - květen 2009"]starý kamenný smírčí kříž - květen 2009[/caption]

[caption id="attachment_27192" align="aligncenter" width="300" caption="vystupující část domnělého smírčího kříže v oplocení zahrady domu čp. 134 - červen 2009"]vystupující část domnělého smírčího kříže v oplocení zahrady domu čp. 134 - červen 2009[/caption]

[caption id="attachment_27193" align="aligncenter" width="300" caption="domnělý ztracený smírčí kříž - červen 2009"]domnělý ztracený smírčí kříž - červen 2009[/caption]

[caption id="attachment_27194" align="aligncenter" width="300" caption="objekt po vyjmutí ze zídky - červenec 2010"]objekt po vyjmutí ze zídky - červenec 2010[/caption]


Použitá literatura:

Dreyhausen, W. 1940 : Die alten Steinkreuze in Böhmen und in Sudentengau, Reichenberg-Leipzig, 187, 188
Kolektiv 1997 : Kamenné kříže Čech a Moravy, Praha, 165, 167
Kolektiv 2001 : Kamenné kříže Čech a Moravy. Rozšířené vydání, Praha, 202, 205
Wieser, S. 1994 : Smírčí kříže na Karlovarsku, 170, 192, Historický sborník Karlovarska II, Karlovy Vary, 150/203

 

« další texty z kategorie Historie Karlovarska

« zpět na seznam textů

Přidat komentář

 

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz