přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Tis u Luk - kaple Panny Marie

Tis u Luk - kaple Panny Marie

Tis u Luk - kaple Panny Marie | Tis u Luk - kaple Panny Marie

Novodobá obecní kaple Panny Marie byla postavena v roce 1920 na místě starší barokní kaple na břehu návesního rybníku na obdélné návsi uprostřed dnes již zcela zaniklé vsi Tis u Luk (Tiess). Po začlenění oblasti do nově vzniklého vojenského újezdu na počátku 50. let 20. století však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Někdy mezi léty 1956-1962 byla nakonec zchátralá kaple spolu s celou vsí zbořena.

 

Objekt: zděná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Tis u Luk (Tiess)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na severním břehu návesního rybníku na návsi uprostřed vsi

GPS: 50°10'16.149"N, 13°6'23.178"E

Období vzniku: 1920

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Demolice: mezi léty 1956-1962

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Původní barokní obecní kaple Panny Marie byla vystavěna patrně na přelomu 17. a 18. století na severním břehu návesního rybníku na obdélné návsi uprostřed vsi Tis u Luk (Tiess). Kaple s hranolovou věží v západním průčelí bývala zakončena polygonálním presbytářem. Na počátku 20. století však musela být původní obecní kaple pro špatný technický stav zbořena.

V roce 1920 byla na místě stržené kaple postavena nová zděná obecní kaple Panny Marie podle návrhu neznámého architekta. Do zvoničky byl pořízen nový zvon, jako náhrada za zvon původní kaple, zrekvírovaný během první světové války. Farou spadala kaple ke kostelu Narození sv. Jana Křtitele v Radošově.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války a následném začlenění vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště na počátku padesátých let 20. století již však kaple nesloužila církevním účelům, přestala být udržována a postupně chátrala. Ještě na leteckém snímku vojenského leteckého mapování ze dne 10. srpna 1956 je kaple zachycena zachovalá kaple včetně střechy. V následujících letech však byla kaple zbořena spolu s demolicí celé zástavby vysídlené vsi. Na leteckém snímku z 23. dubna 1962 je již zachyceno pouze prázdné místo, kde kaple stávala, a trosky pobořených domů.

 

Popis objektu

Neorientovaná zděná kaple na obdélném půdorysu s odsazeným, užším pravoúhlým presbytářem, krytá sedlovou, nad závěrem zvalbenou střechou s otevřenou oplechovanou hranolovou sloupkovou zvoničkou s jehlancovou stříškou nad průčelím. Vstupní průčelí kaple s obdélným vchodem s reliéfem křížem v nadpraží, bývalo završeno trojúhelníkovým štítem s úzkým, polokruhově zakončeným okénkem v ose. Podélné stěny kaple bývaly prolomeny dvojicí obdélných, polokruhově zakončených oken. Vnější stěny kaple byly členěny lizénovými rámci.

Vnitřní zařízení kaple tvořil oltář, barokní kazatelna z doby kolem roku 1700 a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1825.

 

Fotodokumentace

Tis u Luk - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie na výřezu z indikační skici mapy stabilního katastru vsi Tis z roku 1841
Tis u Luk - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie v době před rokem 1933
Tis u Luk - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie v opuštěné vsi na leteckém snímku vojenského leteckého mapování - srpen 1956
Tis u Luk - kaple Panny Marie | místo zbořené kaple Panny Marie v zaniklé vsi na leteckém snímku vojenského leteckého mapování - duben 1962
 

Použitá literatura

Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska II, Chomutov 2004, s. 68-69.
Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov 2005, s. 73.
KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 376.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 296.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 76.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz