přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Tocov - kaple Nejsvětější Trojice

Tocov - kaple Nejsvětější Trojice

Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | Tocov - kaple Nejsvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice byla postavena ve 2. polovině 19. století při cestě do Žďáru na návrší asi 700 m jihovýchodně nad dnes již zcela zaniklou vsí Tocov (Totzau). Po začlenění vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 však přestala být kaple udržována a postupně zchátrala. Dnes zůstávají z bývalé kaple zachovány pouze zříceniny.

 

Objekt: zděná kamenná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Tocov (Totzau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při cestě do Žďáru na návrší asi 700 m jihovýchodně nad zaniklou vsí ve Vojenském újezdu Hradiště

GPS: 50°18'18.431"N, 13°5'53.893"E

Období vzniku: 2. polovina 19. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Stav: zříceniny

Přístupnost: vstup bez povolení zakázán (VÚ Hradiště)

Historie objektu

Kaple Nejsvětější Trojice byla postavena ve druhé polovině 19. století podle návrhu neznámého architekta nedaleko rozcestí při cestě do Žďáru na návrší asi 700 metrů jihovýchodně nad dnes již zcela zaniklou vsí Tocov (Totzau). Kaple je prvně zachycena na mapě 3. františko-josefského vojenského mapování z roku 1878. Farou spadala kaple ke kostelu Navštívení Panny Marie v Tocově. Na svátek Nejsvětější Trojice se každoročně konávala ke kapli farního kostela procesí s hudební kapelou. V kapli se konala bohoslužba a odpoledne se poté ve vsi slavil tzv. „Seimarkfest“.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války a následném začlenění vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo zničeno či rozkradeno. Dnes zůstává z bývalé kaple zachováno pouze neomítnuté obvodové zdivo bez štítu do původní výše asi 4 metrů. Vnitřní prostor kaple je zavalen sutinami a zarostlý náletovými dřevinami.

 

Popis objektu

Zděná kaple z lomového kamene na obdélném půdorysu o rozměrech asi 4,5 x 6,4 metru s polokruhovou apsidou v závěru, krytá eternitovou valbovou střechou s otevřenou sloupkovou šestibokou zvoničkou krytou eternitem, zakončenou eternitovou jehlancovou stříškou s makovicí a dvouramenným křížem na vrcholu. Vstupní jižní průčelí kaple, prolomené obdélným vstupem s dvouramennými dřevěnými dveřmi a polokruhovým okénkem v ose nad ním, bývalo završeno trojúhelníkovým štítem s obdélným, segmentově zakončeným vstupem na půdu, uzavřeným dřevěnými vrátky. Podélné stěny kaple bývaly prolomeny po jednom obdélném okně s odsazeným polokruhovým záklenkem. Vnější stěny kaple bývaly členěny lizénovými rámci.

 

Fotodokumentace

Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | kaple Nejsvětější Trojice u Tocova na mapě 3. františko-josefského vojenského mapování z roku 1878
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | kaple Nejsvětější Trojice u Tocova na historickém snímku z počátku 20. století
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | kaple Nejsvětější Trojice u Tocova před rokem 1945
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | torzo kaple Nejsvětější Trojice u Tocova na snímku z počátku 90. let 20. století
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | torzo kaple Nejsvětější Trojice u Tocova od jihovýchodu - červen 2010
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | vstupní průčelí zdevastované kaple Nejsvětější Trojice u Tocova - červen 2010
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | západní boční stěna zdevastované kaple Nejsvětější Trojice u Tocova - červen 2010
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | torzo kaple Nejsvětější Trojice u Tocova od severozápadu - červen 2010
 
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | závěr kaple Nejsvětější Trojice - červen 2010
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | východní boční stěna zdevastované kaple Nejsvětější Trojice u Tocova - červen 2010
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | zříceniny bývalé kaple Nejsvětější Trojice u Tocova v Doupovských horách - duben 2019
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | vstupní jižní průčelí zdevastované kaple Nejsvětější Trojice u Tocova - duben 2019
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | zříceniny bývalé kaple Nejsvětější Trojice u Tocova v Doupovských horách - duben 2019
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | torzo kaple Nejsvětější Trojice u Tocova od jihovýchodu - duben 2019
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | východní boční stěna zdevastované kaple Nejsvětější Trojice u Tocova - duben 2019
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | torzo kaple Nejsvětější Trojice u Tocova od severovýchodu - duben 2019
 
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | torzo kaple Nejsvětější Trojice u Tocova od severu - duben 2019
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | závěrová stěna zdevastované kaple Nejsvětější Trojice u Tocova - duben 2019
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | torzo kaple Nejsvětější Trojice u Tocova od severozápadu - duben 2019
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | západní boční stěna zdevastované kaple Nejsvětější Trojice u Tocova - duben 2019
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | torzo kaple Nejsvětější Trojice u Tocova od jihozápadu - duben 2019
Tocov - kaple Nejsvětější Trojice | interiér zdevastované kaple Nejsvětější Trojice u Tocova - duben 2019
 

Použitá literatura

Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska, Chomutov 1998, s. 24-25.
Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov 2005, s. 74-76.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 65.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz