přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Toužim - kostel Narození Panny Marie

Toužim - kostel Narození Panny Marie

Toužim - kostel Narození Panny Marie |
 

Obec: Toužim (Theusing)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°3'31.498"N, 12°59'9.028"E

Stav: zchátralé

Přístupnost: přístupné příležitostně

Historie objektu

Kostel Narození Panny Marie byl postaven na konci 15. století při městských hradbách v dosud nezastavěné, jihovýchodní části města Toužim (Theusing). V roce 1652 kostel vyhořel a nejpozději do roku 1656 byl kostel znovu vystavěn. Z původní stavby se zachovalo přízemí věže. Dnešní stavba kostela pochází z let 1738-1742. Kostel byl znovu zcela obnoven po požáru roku 1778.

 

Popis objektu

Jednolodní obdélný kostel s dlouhým obdélným, zevně trojboce, uvnitř stlačeným obloukem uzavřeným presbytářem krytý valbovou střechou. Na severní straně je ke kostelu připojena hranolová věž zastřešená cibulovou bání a na jižní straně sakristie, nad níž se nalézá oratoř. Věž i sakristie navazují na osmiboké kaple s kupolovými střechami s vysokými lucernami při východní straně lodi. Hlavni průčelí kostela s obdélným vchodem a velkým kasulovým oknem v ose členěno dvěma dvojicemi vysokých pilastrů a ukončeno vysokým obdélným štítem, členěným dvěma dvojicemi lizén, s trojúhelníkovým štítem a bočními křídly. V bočních stěnách jsou proraženy kasulová okna. V přízemí věže jsou gotická hrotitá okénka, v patře pak obdélná, polokruhově zakončená okna.

Loď i presbytář kostela jsou sklenuty plackami na pásech, sbíhajících se na pilastry. V závěru je koncha. Kruchta s konvexně prohnutou předprsní je umístěna na dvou sloupcích. Na stěnách presbytáře jsou vyvedeny malby znaků markrabat bádenských a vévodů Beaufort-Spontinů. Po bádenským znakem je nápis s chronogramem 1778. Kaple členěné pilastry a sklenuté nízkými kupolemi doplněny v nárožích nikami. Přízemí věže sklenuto křížovou klenbou, sakristie valenou klenbou se třemi lunetami.

Vnitřní zařízení kostela tvoří hlavní oltář v podobě hladké menzy se svatostánkem a nástavcem z roku 1931. Portálovou sloupovou architekturu oltáře namaloval na závěrovou stěnu presbytáře na konci 18. století J. Kramolín kolem obrazu Narození Panny Marie z téže doby. Po stranách triumfálního oblouku jsou umístěné boční oltáře z roku 1779 s iluzivní malovanou portálovou architekturou od J. Kramolína s obrazy sv. Františka Serafínského a sv. Jana Nepomuckého a s obrazy sv. Šebestiána a sv. Floriána v nástavcích. V jižní kapli je umístěn výklenkový portálový oltář sv. Michaela Archanděla z poloviny 18. století se sochou sv. Michaela Archanděla, postranními sochami sv. Heleny a sv. Josefa s Ježíškem a s obrazem Panny Marie Růžencové v nástavci pod baldachýnem. Hodnotná rokoková nástěnná křtitelnice z roku 1778 z polychromovaného dřeva, zdobená rokaji, hřebínky, soškou Boha Otce a Krista na dřevěné stěně a skupinou Křtu Kristova na víku.

Kostel je obehnán ohradní zdí se třemi vchody a s připojenou novodobou kaplí po jižní straně kostela.

 

Fotodokumentace

Toužim - kostel Narození Panny Marie | kostel Narození Panny Marie v Toužimi na kresbě z 19. století
Toužim - kostel Narození Panny Marie | vstupní průčelí kostela - červen 2010
Toužim - kostel Narození Panny Marie | kostel Narození Panny Marie od náměstí - červen 2010
Toužim - kostel Narození Panny Marie | severní stěna kostela - červen 2010
Toužim - kostel Narození Panny Marie | kaple při jižní stěně kostela - červen 2010
Toužim - kostel Narození Panny Marie | jižní průčelí kostela - červen 2010
Toužim - kostel Narození Panny Marie | závěr kostela od východu - červen 2010
Toužim - kostel Narození Panny Marie | kostel Narození Panny Marie od jihovýchodu - červen 2010
 
Toužim - fara | fara u kostela Narození Panny Marie v Toužimi - červen 2010
 

Použitá literatura

Poche, E. a kol. 1982 : Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 70/71

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz