přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Toužim - pomník obětem 1. světové války

Toužim - pomník obětem 1. světové války

Toužim - pomník obětem 1. světové války | Toužim - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války byl postaven v roce 1928 na prostranství před vstupním průčelím zámku v severozápadním cípu náměstí uprostřed města Toužim (Theusing). Návrh i vlastní provedení pomníku realizoval Karl Fuchs z Toužimi. Kamenické práce provedl Anton Neumann. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 7. října 1928. Hned po konci 2. světové války byl v říjnu roku 1945 pomník na příkaz místní správní komise demolován.

 

Objekt: pomník v podobě tryptychu kamenných stél

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Toužim (Theusing)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na prostranství před zámkem v severozápadním cípu náměstí uprostřed města

GPS: 50°3'35.093"N, 12°59'3.173"E

Období vzniku: 1928

Architekt: Karl Fuchs

Stavitel: Karl Fuchs, Anton Neumann

Stavebník: Komise pro výstavbu válečného pomníku v Toužimi

Slavnostní odhalení: 7. října 1928

Období devastace: říjen 1945

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války byl postaven v roce 1928 na prostranství před vstupním průčelím tzv. Dolního zámku v severozápadním cípu náměstí uprostřed města Toužim (Theusing). Ve dvacátých letech 20. století byla k tomuto účelu zřízena Komise pro výstavbu válečného pomníku v Toužimi (Arbeitsausschusses des Kriegerdenkmalkomitee), v jejímž čele stanul Josef Tihner. Návrh i vlastní provedení pomníku realizoval akademický sochař Karl Fuchs z Toužimi. Kamenické práce provedl Anton Neumann z Toužimi. Pomník byl zřízen na památku 100 padlých, zemřelých a nezvěstných občanů města v bojích 1. světové války.

Slavnostní odhalení pomníku bylo původně naplánováno již na neděli 30. září 1928. Slavnost byla zahájena již v 6 hodin časně ráno výstřely. V 7 hodin následovalo skupinové požehnání na náměstí. V 10 hodin dopoledne poté před mariánským sloupem na náměstí celebroval toužimský děkan Anton Christl polní mši, které se zúčastnili děti ze tří tříd měšťanské školy v doprovodu svých učitelů. Pěvecký spolek poté recitoval německou mši od skladatele Franze Schuberta.Následně se však strhl prudký déšť, který stále zesiloval, a slavnost byla proto ukončena a přeložena na jiný termín.

Slavnostní odhalení pomníku obětem 1. světové války pokračovalo v neděli 7. října 1928 za velké účasti místních obyvatel. V deset hodin dopoledne se po mši vydal průvod od děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie přes náměstí k novému pomníku padlým. V čele průvodu šli děti z obou zdejších škol spolu se svými učiteli, za nimi městští zastupitelé, pozůstalí, duchovní a průvod uzavíraly členové nejrůznějších spolků. U pomníku zahrála kapela píseň „Vater, ich rufe dich“ (Otče, volám tě). Toužimský děkan Anton Christl poté z pódia pronesl úvodní řeč slavnosti, na řečniště následně vystoupil advokát a politik, baron dr. Friedrich Tischer, rytíř Řádu Marie Terezie, se svým projevem, na jehož konci vyzval účastníky k několika minutové tiché vzpomínce na padlé. Následně přednesl pěvecký spolek píseň „Ich hatt‘ einen Kameraden“ (Měl jsem jednoho kamaráda).

Poté byly k pomníku postupně položeny pamětní věnce věnované městskou radou, občany města, dobrovolnými hasiči, členy tělocvičného a pěveckého spolku a válečnými invalidy. Následně pronesl vrchní učitel Wilhelm Pothorn několik slov ke shromážděným žákům o významu výstavby pomníku a úcty k padlým. Poté předal předseda Komise pro výstavbu pomníku Josef Tihner odhalený objekt do rukou toužimského starosty Franze Mischky a tím i do užívání obce. Nakonec vyslovil vrchní učitel Wilhelm Pothorn poděkování všem, kdo se na vzniku pomníku podíleli, především pak samotnému tvůrci pomníku Karlu Fuchsovi.

Hned po konci druhé světové války byl v říjnu roku 1945 pomník obětem 1. světové války na příkaz místní správní komise odstraněn. Několik dní poté byla během oslav státního svátku 28. října 1945 na místě odstraněného pomníku následně zasazena „Lípa svobody“. U příležitosti 30. výročí vzniku Československé republiky dne 28. října 1948 byl poté v těchto místech odhalen pomník osvobození, odstraněný na počátku devadesátých let 20. století.

 

Popis objektu

Pomník tvořený tryptychem stél složených z hrubě opracovaných pískovcových bloků býval orientovaný k jihovýchodu. Na vrcholu prostřední nejvyšší stély bývala umístěna menší pískovcová plastika stojící orlice s mírně rozevřenými svěšenými křídly, která držela v pařátech vavřínový věnec. Na přední pohledové straně horního kamene prostřední stély býval vyveden plastický reliéf válečného železného kříže, kolem kterého byl situován plastický německý věnovací nápis: „Die Heimat ihrem Helden“ (Domovina svým hrdinům) a datace „1914 - 1918“. V dolní části přední strany stély byla umístěna pískovcová deska s vystupující sochařsky ztvárněnou plastickou skupinou, představující vojáka v uniformě a přilbou loučícího se s ženou a dětmi před odchodem na frontu. Základnu kamenné stély tvořil mohutný hranolový sokl.

Na nižších postranních stélách z hrubě opracovaných pískovcových bloků byly v mělkých nikách vsazeny černé obdélné nápisové pamětní desky se jmény padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků z Toužimi. Kolem základny pomníku bývalo navršeno stylizované alpinium z lomového kamene. Na prostranství před pomníkem byl situován okrasný květinový záhon kruhového půdorysu. Po stranách byla nakoso postavena dvojice laviček z pískovcových desek.

Vyvýšený prostor kolem pomníku v podobě nízké terasy na nepravidelném pětibokém půdorysu, tvořené pískovcovými hranoly s bosáží na pohledové straně, byl ohrazen 16 hranolovými pískovcovými sloupky s mírně zaoblenými hlavicemi, mezi nimiž byl natažen zdobený kovaný řetěz. Do prostoru vedly dva předložené stupně z jihovýchodní strany. Patrně později bylo oplocení ještě zdvojeno jednoduchým plůtkem s vrátky, tvořeným dřevěnými sloupky, mezi nimiž bylo vypnuto pletivo.

 

Fotodokumentace

Toužim - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války na náměstí v Toužimi na historické fotografii z doby před rokem 1945
Toužim - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války na náměstí v Toužimi na historické pohlednici z doby před rokem 1945; archiv Jan Vozábal
Toužim - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války na náměstí v Toužimi na historické pohlednici z doby před rokem 1945; archiv Josef Macke
 

Použitá literatura

Černý Z. - Dostál T. 2007: Bolest v kameni. Pomníky vojákům z chebských jednotek padlým v první světové válce, Cheb, 234
SOkA (9, OF Cheb): Pamětní síň Cheb 1892-1945, Státní okresní archiv v Chebu
SOkA (318, MěstNV Toužim): Obecní kronika města Toužimi. Kniha první 1947-1948, Státní okresní archiv v Karlových Varech, 76
SOkA (421, ZŠ Toužim): Schulchronik Gemischte Bürgerschule in Theusing. 1. Band 1905-1931, Státní okresní archiv v Karlových Varech, 233/234
Wieser, S. 2009: Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 98

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz