přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Třídomí - kaple

Třídomí - kaple

Třídomí - kaple | Třídomí - kaple

Barokní kaple byla vystavěna v polovině 18. století v hájku při cestě do Horního Slavkova asi 200 m jihovýchodně od osady Třídomí (Dreihäuser). Po roce 1945 však přestala být udržována a postupně chátrala, vnitřní zařízení bylo rozkradeno či zničeno. V polovině 70. let 20. století přistavěl Ladislav Plachý z Horního Slavkova k troskám kaple novou rekreační chatu a bývalá kaple poté sloužila jako vstupní předsíň objektu. Po požáru na silvestra roku 2007 musela být bývalá kaple spolu s chatou opravena.

 

Objekt: barokní kaple, upravená jako předsíň rekreační chaty

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Třídomí (Dreihäuser)

Okres: Sokolov

Poloha: při silnici do Horního Slavkova asi 200 metrů jihovýchodně od osady

GPS: 50°8'35.683"N, 12°45'11.626"E

Období vzniku: polovina 18. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 70. léta 20. století

Stav: zcela přestavěné

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Barokní kaple byla vystavěna v polovině 18. století podle návrhu neznámého architekta na nízkém zalesněném pahorku při pravé straně cesty do Horního Slavkova asi 200 metrů jihovýchodně od osady Třídomí (Dreihäuser). Farou spadala kaple ke kostelu sv. Václava v Lokti. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo rozkradeno či zničeno. Spolu s osadou se kaple následně stala součástí Vojenského újezdu Prameny, který existoval v letech 1950-1954. Na počátku sedmdesátých let 20. století se již nacházela kaple ve velmi zdevastovaném stavu, chyběla střecha, koruna obvodového zdiva se rozpadal, vnitřní prostor byl zdevastovaný a prázdný.

V polovině sedmdesátých let 20. století koupil zdejší pozemek Ladislav Plachý z Horního Slavkova a těsně za zdevastovanou kaplí přistavěl novou rekreační chatu, na jejíž stavbu druhotně a zcela neodborně a nevhodně využil přenesené hrázdění ze statku čp. 1 v Jehličné. Bývalá kaple poté tvořila vstupní předsíň v ose průčelí chaty. Při přestavbě a částečné obnově kaple bylo ubouráno obvodové zdivo presbytáře, zjednodušeno členění fasády a snesena klenba. Kaple byla nově zastřešena, korunní římsa však obnovena nebyla a nová šindelová střecha tak byla prodloužena oproti původnímu stavu. Rovněž nad vstupním portálem byla instalována šindelová pultová stříška. V interiéru kaple bylo k vyvýšenému vchodu do chaty položeno krátké schodiště o třech stupních.

Dne 31. prosince 2007 chatu zapálili dva uprchlí mladiství chovanci diagnostického ústavu, kteří v objektu přespali a ráno založili požár. Za několik dní, kdy byli na útěku, měli na svědomí sérii obdobných případů na Sokolovsku. Během požáru rekreační objekt zcela vyhořel s odhadovanou škodou přesahující 2 miliony korun a v následujících letech musel být obnoven. Při rekonstrukci byl vchod skrze bývalou kapli zrušen a vstupní portál zazděn, římsy na štítu oplechovány a střecha kaple byla tehdy nově pokryta eternitovou krytinou.

 

Popis objektu

Menší kamenná barokní kaple bez oken na podélně obdélném půdorysu o rozměrech 3 x 2 metry s neodsazeným, 2 metry hlubokým, trojboce uzavřeným presbytářem, krytá sedlovou, nad závěrem zvalbenou šindelovou střechou. Vstupní severovýchodní průčelí bylo prolomeno obdélným, polokruhově zakončeným vchodem, uzavřeným plným dřevěnými dveřmi s obdélným zamřížovaným okénkem.

Po stranách vchodu byly situovány pilastry s profilovanými patkami a mohutnými, k nároží se rozšiřujícími hlavicemi, vynášející mohutnou vynesenou profilovanou římsu. Průčelí kaple bylo nad římsou završenou zprohýbaným polokruhovým štítem s horní vynesenou profilovanou římsou a polokruhově zaklenutou nikou v ose, ve které bývala postavena soška sv. Václava.  

Obílené vnější stěny kaple byly členěny tmavým základovým soklem a završeny mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou. Podélné stěny byly zdobeny lizénovými rámci s mělkou obdélnou tmavou vnitřní plochou s obloukově projmutými rohy. Vnitřní prostor kaple býval zaklenut valenou klenbou. Skromné vnitřní zařízení kaple bývalo mladší a nehodnotné.

 

Fotodokumentace

Třídomí - kaple | původní podoba barokní kaple při cestě do Horního Slavkova v době kolem roku 1900
Třídomí - kaple | půdorys barokní kaple u Třídomí podle Antona Gnirse
Třídomí - kaple | zdevastovaná kaple na počáktku 70. let 20. století
Třídomí - kaple | přístavba rekreační chaty k bývalé kapli u Třídomí v polovině 70. let 20. století
Třídomí - kaple | bývalá kaple sloužící jako vstupní předsíň rekreační chaty u Třídomí - červenec 2003
Třídomí - kaple | rekreační chata s bývalou kaplí u Třídomí před požárem v zimě roku 2007
Třídomí - kaple | požár rekreační chaty u Třídomí dne 31. prosince 2007
Třídomí - kaple | požár rekreační chaty u Třídomí dne 31. prosince 2007
 
Třídomí - kaple | poničená rekreační chata s bývalou kaplí u Třídomí po požárem v zimě roku 2008
Třídomí - kaple | opravená rekreační chata s bývalou kaplí u Třídomí - listopad 2014
Třídomí - kaple | bývalá kaple u Třídomí od východu - listopad 2014
Třídomí - kaple | bývalá kaple před rekreční chatou u Třídomí od východu - listopad 2014
Třídomí - kaple | bývalá kaple u Třídomí od východu - listopad 2014
Třídomí - kaple | bývalá kaple před rekreční chatou u Třídomí od východu - listopad 2014
Třídomí - kaple | vstupní průčelí bývalé kaple u Třídomí - listopad 2014
Třídomí - kaple | vstupní průčelí bývalé kaple před rekreční chatou u Třídomí od severovýchodu - listopad 2014
 
Třídomí - kaple | bývalá kaple u Třídomí od severovýchodu - listopad 2014
Třídomí - kaple | vstupní průčelí bývalé kaple u Třídomí - listopad 2014
Třídomí - kaple | bývalá kaple před rekreční chatou u Třídomí od severu - listopad 2014
 

Použitá literatura

Gnirs A. 1927: Topographie der historischen und Kunst-Denkmale in Böhmen. Der politische Bezirk Elbogen, Praha, 55
Jaša, L. 2010: Zaniklé obce na Březovsku, Březová, 456/458
Prokop, V. - Smola, L. 2014: Sokolovsko. Umění, památky a umělci do roku 1945, Sokolov, 171

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz