přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Týniště - kaple sv. Prokopa

Týniště - kaple sv. Prokopa

Týniště - kaple sv. Prokopa |

Původně barokní obecní kaple sv. Prokopa byla postavena v roce 1718 na mírném návrší na obezděné terase před bývalým poplužním dvorem na návsi uprostřed vsi Týniště (Thönischen). V roce 1910 byla kaple novodobě přestavěna manželi Tutschanovými z čp. 26. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. V letech 1990-1991 provedl zdejší rodák Horst Türr celkovou rekonstrukci zchátralé kaple.

 

Objekt: barokní, novodobě upravená kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Týniště (Thönischen)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na návsi uprostřed vsi

GPS: 50°8'45.935"N, 13°10'56.353"E

Období vzniku: 1718

Architekt: neznámý

Přestavba: 1910

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 1990-1991 a 2004

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Původně barokní obecní kaple sv. Prokopa byla postavena v roce 1718 podle návrhu neznámého architekta na mírném návrší na obezděné terase před bývalým poplužním dvorem s tvrzí na návsi uprostřed vsi Týniště (Thönischen). Farou spadala kaple ke kostelu sv. Vavřince v Lukách. V obecní kapli bylo následně povoleno pořádání pravidelných mší. Ve druhé polovině 19. století byl v sousedství obecní kaple postaven železný kříž. Roku 1886 věnovali manželé Anton a Katharina Kutschkovi do interiéru kaple votivní obraz Panny Marie (Madona z Re), namalovaný žlutickým malířem Johannem Müllerem.

V roce 1910 byla tehdy již značně zchátralá kaple novodobě přestavěna bezdětnými manželi Franzem a Theresií Tutschanovými z hospodářské usedlosti čp. 26. Kaple byla tehdy vybavena novým inventářem, Leopoldem Skallou byly renovovány rovněž obrazy Křížové cesty a kaple nově vymalována doupovským malířem pokojů. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple užívána k církevním účelům, přestala být udržována a postupně chátrala.

Během cesty spolku německých záložníků do Týniště roku 1989 a návštěvě opuštěné kaple se zdejší rodák Horst Türr, narozený v domě č. 28 a pokřtěný právě v kapli, rozhodl zchátralý objekt zrekonstruovat. Záložníci mu přislíbili podporu. Se záměrem byl seznámen farář z Luk. V letech 1990-1991 následně proběhla celková rekonstrukce kaple. Dne 9. června 1991 poté proběhlo slavnostní otevření opravené kaple, kterého se zúčastnilo asi 250 lidí. V roce 2004 byly obnoveny vnější fasády kaple. Renovace proběhla díky darům a osobnímu nasazení německých rodáků. Po dokončení oprav byla proto sloužena dvojjazyčná bohoslužba. V roce 2009 byl znovu požehnán zvon v opravené zvoničce, které byly renovovány díky darům a sbírkám.

 

Popis objektu

Novodobě upravená barokní kaple na obdélném půdorysu s neodsazeným trojboce uzavřeným presbytářem, krytá původně šindelovou, dnes eternitovou valbovou střechou s oplechovanou otevřenou šestibokou sloupkovou zvoničkou s jehlancovou stříškou na zadní části hřebene střechy. Vstupní průčelí kaple s obdélným vchodem s pilastry po stranách, nesoucími klasicistní fronton a úzkými obdélnými, polokruhově zakončenými okny po stranách a nárožními pilastry je završen štítem s mírně prohnutými křídly a středovým obdélným, polokruhově zakončeným oknem, zakončený trojúhelníkovým nástavcem s kruhovým okénkem. Štít odděluje věncová výrazná profilovaná římsa pod střechou. Podélné stěny kaple jsou prolomeny po jednom obdélném, polokruhově zakončeném okně. Vnější stěny kaple jsou hladké, bez členění, završené vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou. Prosto kolem kaple býval původně oplocen plaňkovým plůtkem.

Vnitřní prostor kaple je plochostropý, krytý fabionovým stropem. Vnitřní stěny kaple jsou členěny malovanými pilastry a dekorativní výmalbou se vzorem girland. V prostoru nad vstupem se nachází úzká kruchta, doplněná vyšším zábradlím, zdobeným vyřezávanými ornamenty.

Vnitřní zařízení kaple tvoří barokní oltář z roku 1718 se středovou sochou sv. Prokopa ve výklenku a s barevným akantovým rámem. Na přední straně oltáře je antependium z poloviny 18. století s pololidovou rokokovou malbou, s výjevem Stigmatizace sv. Františka uprostřed. V nikách po stranách oltáře jsou umístěny dvě lidové dřevěné sošky Panny Marie (Madony) z 19. století. Při severní stěně lodi je postavena jednoduchá polygonální kazatelna bez stříšky. Dále je zde umístěna dřevěná soška Panny Marie (Madony) z 19. století. Na stěně pod kruchtou je zavěšena pamětní deska obětem první světové války a pamětní deska se zlaceným německým nápisem: „Diese Kapelle wurde zur Ehre Gottes im Jahre 1910 von den Eheleuten Franz und Theresia Tutschyny, Wirtschftsbesitzer Nr. 26 in Thönischen neu errichtet“. Mezi liturgické předměty patřila těžká monstrance a krásný kalich.

Inventář kaple tvořil původně také votivní obraz Panny Marie (Madona z Re) z roku 1886 od žlutického malíře Johanna Müllera. Ústřední vyobrazení Madony z Re drží v ruce rozvinutý smotek papíru s latinským nápisem: „IN GREMIO MATRIS SEDET SAPIENTIA PATRIS“. Ve spodní části obrazu je vyobrazena skupina klečících donátorů obrazu s 10 dětmi v zavinovačkách a dívkou po stranách. Na zadní straně obrazu je umístěn věnovací německý nápis: „Gemahlt von Johann Müller in Luditz Anton un d Katharina Kutschka im Jahre 1886. Zur Anbetung Gottes in Beträngnis errichtet“. Obraz je dnes umístěn na faře v Lukách.

 

Fotodokumentace

Týniště - kaple sv. Prokopa | zchátralá kaple před zahájením oprav před rokem 1990
Týniště - kaple sv. Prokopa | votivní obraz Manny Marie (Madona z Re)
Týniště - kaple sv. Prokopa | kaple sv. Prokopa v Týništi - duben 2012
Týniště - kaple sv. Prokopa | obecní kaple sv. Prokopa na návsi v Týništi - duben 2012
Týniště - kaple sv. Prokopa | bývalá obecní kaple sv. Prokopa od jihozápadu - duben 2012
Týniště - kaple sv. Prokopa | kaple sv. Prokopa od jihozápadu - duben 2012
Týniště - kaple sv. Prokopa | vstupní průčelí kaple sv. Prokopa - duben 2012
Týniště - kaple sv. Prokopa | kaple sv. Prokopa od západu - duben 2012
 
Týniště - kaple sv. Prokopa | obecní kaple sv. Prokopa - duben 2012
Týniště - kaple sv. Prokopa | obecní kaple sv. Prokopa od severozápadu - duben 2012
Týniště - kaple sv. Prokopa | obecní kaple od severozápadu - duben 2012
Týniště - kaple sv. Prokopa | obecní kaple sv. Prokopa na návsi v Týništi - duben 2012
Týniště - kaple sv. Prokopa | severní průčelí obecní kaple sv. Prokopa - duben 2012
Týniště - kaple sv. Prokopa | obecní kaple sv. Prokopa od severovýchodu - duben 2012
Týniště - kaple sv. Prokopa | obecní kaple sv. Prokopa - duben 2012
Týniště - kaple sv. Prokopa | pamětní tabulka o renovaci kaple sv. Prokopa - červen 2011
 

Použitá literatura

Poche, E. a kol. 1982 : Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 126
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 170

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz