přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Týniště - Lukášův mlýn

Týniště - Lukášův mlýn

Týniště - Lukášův mlýn | Týniště - Lukášův mlýn

Vodní mlýn s pilou, nazývaný Lukášův mlýn (Lukashmühle) byl vybudován někdy na přelomu 18. a 19. století na pravém břehu potoka Velká Trasovka (Trasovska Bach) asi 850 m jižně od vsi Týniště (Thönischen). Po roce 1945 však již nebyl patrně obydlen a opuštěné objekty přestaly být udržovány a postupně chátraly. Následně probíhala jejich postupná demolice.

 

Objekt: vodní mlýn s pilou

Typologie: technické památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Týniště (Thönischen)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na pravém břehu potoka Velká Trasovka asi 850 m jižně od vsi

GPS: 50°8'16.800"N, 13°11'17.700"E

Období vzniku: přelom 18. a 19. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Demolice: 1956-1964

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Vodní mlýn s pilou, nazývaný Lukášův mlýn, nebo také Lukšovský mlýn (Lukashmühle, Lukasmühle, Lukeschmühle) byl vybudován patrně někdy na přelomu 18. a 19. století na pravém břehu potoka Velká Trasovka (Trasovska Bach) asi 850 metrů jižně od vsi Týniště (Thönischen). Lukášův mlýn čp. 4 se dvěma mlýnskými koly je prvně zachycen na mapě stabilního katastru vsi z roku 1841, kdy ho vlastnil mlynář Wenzel Themel. V Sommerově topografii z roku 1847 je uváděn Lukášův mlýn s pilou ležící ¼ hodiny jižně od vsi. K roku 1930 je jako majitel mlýna se třemi mlýnskými koly uváděn Josef Theml. Posledním předválečným držitelem mlýna byl Arnold Neuburger.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však již nebyl patrně obydlen a mlýnský provoz ukončen. Opuštěné objekty přestaly být udržovány a postupně chátraly. Ještě na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1956 byla většina budov kromě objektu pily zastřešená, v následujících letech probíhala jejich postupná demolice. Poslední objekt stodoly byl stržen v roce 1964. Dnes se v prostoru zaniklého Lukášova mlýna nachází pouze zarostlý mlýnský náhon s retenční nádrží a rozvaliny budov.

 

Popis objektu

Areál vodního mlýnu tvořila velká hlavní mlýnská budova z lomového kamene na obdélném půdorysu krytá sedlovou střechou. Voda byla přiváděna od severozápadu ze soutoku potoka Velká Trasovka a Lochotínského potoka asi 500 metrů dlouhým mlýnským náhonem, na kterém byla nad mlýnem vybudována velká retenční nádrž, zakončená dlouhým kanálem lemovaným zdmi z opracovaných kamenů. Z kanálů spadla voda dvěma kamennými přepady na mlýnská kola na severní straně hlavní mlýnské budovy. Přepadem v severní sypané hráze retenční nádrže spadala voda na mlýnské kolo menšího objektu pily.

K roku 1930 je mlýnský provoz se třemi mlýnskými koly na svrchní vodu uváděn u hlavní mlýnského budovy s hltností 0,055 m³/s, spádem 6,6 metru a výkonem 3,15 koňské síly a s hltností 0,053 m³/s, spádem 6,6 metru a výkonem 3 koňské síly a v případě pily s hltností 0,086 m³/s, spádem 6,3 metru a výkonem 4,7 koňské síly. V jižní části areálu stávala zděná dvouprostorová budova stodoly z lomového kamene na obdélném půdorysu krytá sedlovou střechou.

 

Fotodokumentace

Týniště - Lukášův mlýn | Lukášův mlýn na výřezu císařského otisku mapy stabilního katastru vsi Týniště z roku 1841
Týniště - Lukášův mlýn | Lukášův mlýn u Týniště na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1938
Týniště - Lukášův mlýn | areál opuštěného Lukášova mlýna na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1956
Týniště - Lukášův mlýn | areál Lukášova mlýna po částečné demolici na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1961
Týniště - Lukášův mlýn | koryto bývalého mlýnského náhonu Lukášova mlýna u Týniště - duben 2020
Týniště - Lukášův mlýn | koryto bývalého mlýnského náhonu Lukášova mlýna u Týniště - duben 2020
Týniště - Lukášův mlýn | bývalá retenční nádrž zaniklého Lukášova mlýna u Týniště - duben 2020
Týniště - Lukášův mlýn | bývalá retenční nádrž zaniklého Lukášova mlýna u Týniště - duben 2020
 
Týniště - Lukášův mlýn | hráz retenční nádrže s přepadem pro bývalou pilu Lukášova mlýna - duben 2020
Týniště - Lukášův mlýn | kamenná hráz retenční nádrže zaniklého Lukášova mlýna - duben 2020
Týniště - Lukášův mlýn | zděné koryto retenční nádrže zaniklého Lukášova mlýna u Týniště - duben 2020
Týniště - Lukášův mlýn | zděné koryto retenční nádrže zaniklého Lukášova mlýna u Týniště - duben 2020
Týniště - Lukášův mlýn | zděné koryto retenční nádrže zaniklého Lukášova mlýna u Týniště - duben 2020
Týniště - Lukášův mlýn | dva přepady z koryta retenční nádrže zaniklého Lukášova mlýna - duben 2020
Týniště - Lukášův mlýn | dva přepady z koryta retenční nádrže zaniklého Lukášova mlýna - duben 2020
Týniště - Lukášův mlýn | zděné koryto retenční nádrže zaniklého Lukášova mlýna - duben 2020
 
Týniště - Lukášův mlýn | zděné koryto retenční nádrže s přepady zaniklého Lukášova mlýna - duben 2020
Týniště - Lukášův mlýn | zděné koryto retenční nádrže s přepady zaniklého Lukášova mlýna - duben 2020
Týniště - Lukášův mlýn | rozvaliny hlavní budovy zaniklého Lukášova mlýna u Týniště - duben 2020
Týniště - Lukášův mlýn | rozvaliny hlavní budovy zaniklého Lukášova mlýna u Týniště - duben 2020
Týniště - Lukášův mlýn | rozvaliny hlavní budovy zaniklého Lukášova mlýna u Týniště - duben 2020
Týniště - Lukášův mlýn | rozvaliny objektu bývalé pily zaniklého Lukášova mlýna u Týniště - duben 2020
Týniště - Lukášův mlýn | rozvaliny objektu bývalé pily zaniklého Lukášova mlýna u Týniště - duben 2020
Týniště - Lukášův mlýn | zdivo stržené stodoly v areálu zaniklého Lukášova mlýna u Týniště - duben 2020
 
Týniště - Lukášův mlýn | zdivo stržené stodoly v areálu zaniklého Lukášova mlýna u Týniště - duben 2020
Týniště - Lukášův mlýn | zdivo stržené stodoly v areálu zaniklého Lukášova mlýna u Týniště - duben 2020
Týniště - Lukášův mlýn | bývalá cesta v areálu zaniklého Lukášova mlýna u Týniště - duben 2020
Týniště - Lukášův mlýn | bývalá cesta v areálu zaniklého Lukášova mlýna u Týniště - duben 2020
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 366.
Seznam a mapa vodních děl republiky Československé. Stav koncem roku 1930. Sešit 6. Chomutov, Ministerstvo veřejných prací, Praha 1932, s. 32.
Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen:statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 15. Elbogner Kreis, Praha 1847, s. 167-168.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 170.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz