přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Týniště - tvrz

Týniště - tvrz

Týniště - tvrz |

Gotická tvrz byla založena patrně v polovině 14. století jako součást statku místního šlechtického rodu v osadě Týniště (Thönischen). Roku 1378 bylo zdejší přeměněno na lenní statek a propůjčováno různým zemanům a rytířům. Po připojení ke žlutickému panství v roce 1630 však zdejší tvrz ztratila svou vojensko-správní funkci a snad zanikla, nebo byla přeměna na hospodářskou budovu poplužního dvora.

 

Objekt: gotická tvrz

Typologie: panská sídla

Kategorie: architektonické památky

Obec: Týniště (Thönischen)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v jihozápadním nároží bývalého poplužního dvora na návrší uprostřed vsi

GPS: 50°8'45.392"N, 13°10'58.099"E

Období vzniku: polovina 14. století

Období zániku: po roce 1630

Stav: zříceniny

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Gotická tvrz vznikla patrně v polovině 14. století jako součást statku místního šlechtického rodu v osadě Týniště (Thönischen). První písemná zmínka o osadě pochází z roku 1378, kdy ji jakýsi Protiva z Týnice prodal se sousední vsí Luka Borešovi (V.) z Rýzmburka., který jej připojil ke žlutickému panství. Zboží Týniště spolu s tvrzí přeměnil na manský statek, který propůjčoval pak různým zemanům a rytířům jako léno.

V letech 1394-1404 seděl na zdejší tvrzi jakýsi Štěpánek. K roku 1408 je zde připomínán Erhart z Libnova. V roce 1456 zde seděl jakýsi Bořivoj a roku 1467 je zde připomínán Jan z Ejstebna. Roku 1523 byl držitelem zdejšího lenního statku s tvrzí Baltazar Frankengrüner z Frankengrünu a z Kynšperka. V roce 1581 zde seděl Kašpar Frankengrüner z Frankengrünu a z Kynšperka.

V roce 1597 Kašpar Frankengrüner z Frankengrünu a z Kynšperka prodal zboží Týniště spolu s tvrzí, poplužním dvorem a vsí Janu Jindřichu Pröllhoferovi z Purkersdorfu. Roku 1605 prodal syn Jana Jindřicha Fabián Pröllhofer z Purkersdorfu zdejší zboží Štěpánu Šlikovi z Holíče. Jan Jindřich Fabián Pröllhofer však získal Týniště brzy zpět a spolu s Věrušičkami je připojil k panství Luka. Jeho syn Jindřich Jan Pröllhofer zboží Týniště od panství Luka znovu oddělil a prodal je svým sestrám. V roce 1630 koupil od Magdalény Pröllhoferové zboží Týniště Adam Kokořovec, který je připojil ke Žluticím. Zdejší tvrz poté ztratila svou vojensko-správní funkci a snad zanikla, nebo byla přeměna na hospodářskou budovu poplužního dvora.

 

Popis objektu

Tvrz je možné lokalizovat do příhodného prostoru návrší nad Lochotinským potokem, kde se nacházejí ruiny bývalého poplužního dvora. Z bývalé tvrze se snad zachovaly zříceniny obdélného obytného objektu s mohutnými opěrnými pilíři v jihozápadním nároží, zachyceného i na prvním vojenském mapování. Zajímavé je druhotné použití gotického ostění v jeho zdivu.

 

Fotodokumentace

Týniště - tvrz | pozůstatky předpokládané tvrze v Týništi - duben 2012
Týniště - tvrz | tvrz v areálu bývalého poplužního dvora - duben 2012
Týniště - tvrz | jihozápadní nároží bývalé tvrze v Týništi - duben 2012
Týniště - tvrz | západní stěna bývalé tvrze s opěrnými pilíři - duben 2012
Týniště - tvrz | západní stěna zřícenin předpokládané tvrze - duben 2012
Týniště - tvrz | pozůstatky bývalé tvrze od severozápadu - duben 2012
Týniště - tvrz | vnitřní prostor bývalé tvrze - duben 2012
Týniště - tvrz | kamenný portál v přízemním prostoru tvrze - duben 2012
 
Týniště - tvrz | zříceniny bývalé tvrze od severovýchodu - duben 2012
 

Použitá literatura

Karel, T.-Knoll, V.-Krčmář, L. 2009 : Panská sídla západních Čech - Karlovarsko, České Budějovice, 171
Kolektiv 1985 : Hrady, zámky a tvrze v Čechách , na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 366
Sedláček, A. 1905 : Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl třináctý, Plzeňsko a Loketsko, Praha, 215
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 170
Velímský, T. 2002 : Hrabišici - páni z Rýzmburka, Praha

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz