přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Vahaneč - kaple Panny Marie

Vahaneč - kaple Panny Marie

Vahaneč - kaple Panny Marie | Vahaneč - kaple Panny Marie

Obecní kaple Panny Marie byla vystavěna na přelomu 18. a 19. století na návsi uprostřed vsi Vahaneč (Bohentsch). V minulosti byla kaple několikrát upravována. Na počátku 20. století byla ke kapli připojena přístavba pro hasičskou stříkačku. V létě roku 1926 prošla kaple důkladnou rekonstrukcí. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. V době po roce 1998 došlo k demolici novodobé přístavby a v roce 2004 proběhla celková rekonstrukce zchátralé kaple.

 

Objekt: zděná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Vahaneč (Bohentsch)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na návsi uprostřed vsi

GPS: 50°8'25.099"N, 13°7'32.016"E

Období vzniku: přelom 18. a 19. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 1926 a 2004

Památková ochrana: od 12. února 1964

Č. rejst. ÚSKP: 27939/4-1108

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Obecní kaple Panny Marie byla vystavěna patrně na přelomu 18. a 19. století podle návrhu neznámého architekta na návsi uprostřed vsi Vahaneč (Bohentsch). Kaple je prvně zachycena na mapě stabilního katastru vsi z roku 1841. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Vavřince v Lukách. V kapli se konali májové pobožnosti a modlitby v postní době. V minulosti byla kaple několikrát upravována. Na počátku 20. století byla k závěrové stěně kaple připojena velká obdélná přístavba se sedlovou střechou pro novou motorovou stříkačku místního sboru dobrovolných hasičů.

Během první světové války byl zrekvírován zvon kaple na válečné účely. O masopustní neděli 6. února 1921 byl slavnostně vysvěcen a do zvoničky zavěšen nový zvon, který darovali manželé Wenzel a Anna Blomerovi. V létě roku 1926 prošla obecní kaple zevnitř i zevnějšku důkladnou rekonstrukcí. Staré vstupní dveře byly tehdy nahrazeny novými.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však již nebyla kaple využívána k církevním účelům, přestala být udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. Dne 12. února 1964 byla kaple Panny Marie ve Vahanči zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejst. č. 27939/4-1108. V době po roce 1998 došlo k demolici novodobé přístavby bývalé hasičské zbrojnice. V roce 2004 následně přistoupila obec Verušičky jako vlastník objektu k celkové rekonstrukci zchátralé kaple.

 

Popis objektu

Zděná kaple na čtvercovém půdorysu se zaoblenými nárožími s rovným závěrem krytá nízkou stanovou střechou s oplechovanou otevřenou osmibokou sloupkovou zvoničkou s cibulovou bání s dvouramenným křížem a makovicí na hrotnici. Vstupní jihovýchodní průčelí kaple je v ose prolomeno obdélným portálem vchodu. V nikách s úseky profilovaných říms v záklenku po stranách vchodu bývaly umístěny dřevěné sochy sv. Antonína Paduánského s Ježíškem a sv. Jana Nepomuckého z 19. století. Na bočních stěnách je po jednom obdélném, polokruhově zakončeném okně. Vnitřní prostor kaple je plochostropý, krytý prkenným stropem.

Vnitřní zařízení kaple tvořil původně Obraz poutní Panny Marie (Madony), kopie z 18. století, a lidové dřevěné sošky Panny Marie (Madony). Dnes je kaple prázdná, bez vybavení.

 

Fotodokumentace

Vahaneč - kaple Panny Marie | obecní kaple Panny Marie na indikační skice mapy stabilního atastru vsi Vahaneč z roku 1841
Vahaneč - kaple Panny Marie | zdevastovaná kaple Panny Marie ve vsi Vahaneč na snímku z roku 1970
Vahaneč - kaple Panny Marie | renovovaná obecní kaple Panny Marie ve vsi Vahaneč od jihu - květen 2018
Vahaneč - kaple Panny Marie | obecní kaple Panny Marie od jihu - květen 2018
Vahaneč - kaple Panny Marie | vstupní průčelí renovované obecní kaple Panny Marie na návsi ve Vahanči - květen 2018
Vahaneč - kaple Panny Marie | vstupní průčelí kaple Panny Marie - květen 2018
Vahaneč - kaple Panny Marie | interiér renovované obecní kaple Panny Marie na návsi ve Vahanči - květen 2018
Vahaneč - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie od východu - květen 2018
 
Vahaneč - kaple Panny Marie | renovovaná obecní kaple Panny Marie na návsi ve Vahanči od východu - květen 2018
Vahaneč - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie od východu - květen 2018
Vahaneč - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie od severu - červen 2011
Vahaneč - kaple Panny Marie | závěrová stěna kaple Panny Marie - červen 2011
Vahaneč - kaple Panny Marie | závěrová stěna renovované obecní kaple Panny Marie na návsi ve Vahanči - červen 2011
Vahaneč - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie od zápau - červen 2011
Vahaneč - kaple Panny Marie | jihozápadní stěna kaple Panny Marie - květen 2018
Vahaneč - kaple Panny Marie | renovovaná obecní kaple Panny Marie na návsi ve Vahanči od jihu - květen 2018
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 454.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha 1982, s. 164-165.
SOkA Karlovy Vary, fond AO Vahaneč, Gedenkbuch der Gemeinde Bohentsch 1934-1942, Státní okresní archiv v Karlových Varech, s. 145.
SOkA Karlovy Vary, fond FÚ Luka, Gedenkbuch der Pfarre Luk 1840-1957, Státní okresní archiv v Karlových Varech, fol. 52.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 167.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz