přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Valeč - Hoppova kaple

Valeč - Hoppova kaple

Valeč - Hoppova kaple |

Pozdně barokní kaple, nazývaná Hoppova kaple, vznikla ve 2. polovině 18. století rozšíření původní barokní výklenkové kapličky ze 17. století při bývalé cestě k dnes již zaniklému Lesnímu mlýnu ve svahu vrchu Kalvarienberg jihozápadně od města Valeč (Waltsch). Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Okolí kaple zcela zarostlo náletovými křovinami. V současnosti je zchátralá kaple v havarijním stavu a podléhá rychlé destrukci.

 

Objekt: barokní výklenková kaplička rozšířená na pozdně barokní kapli

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Valeč (Waltsch)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při bývalé cestě k zaniklému Lesnímu mlýnu na návrší jihozápadně od města

GPS: 50°10'10.916"N, 13°14'52.729"E

Období vzniku: 2. polovina 17. století

Architekt: neznámý

Přestavba: 2. polovina 18. století pozdně barokně

Období devastace: po roce 1945

Stav: v havarijním stavu

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Původní barokní kamenná výklenková kaplička byla postavena patrně v průběhu druhé poloviny 17. století podle návrhu neznámého architekta při bývalé cestě k dnes již zaniklému Lesnímu mlýnu (Holzmühle) na původně krásném výhledovém místě ve svahu vrchu dříve zvaného Kalvarienberg se sousoším Kalvárie jihozápadně od města Valeč (Waltsch). Patně ve druhé polovině 18. století byla kaplička neznámým architektem pozdně barokně rozšířena v kapli. Před rokem 1945 o kapli pod mohutným bukem pečovala rodina Hoppova, kaple se proto lidově nazývala Hoppova kaple či Hoppova muka (Hopp-Marterl).

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo rozkradeno či zničeno. Okolí kaple zcela zarostlo náletovými křovinami a původní cesta zanikla. Někdy ve druhé polovině 20. století měl u kaple muž jménem Jugl spáchat sebevraždu.

V současnosti je zchátralá kaple v havarijním stavu a podléhá rychlé destrukci. Závěrová stěna a zadní část střechy je propadlá a masa zdiva je vyvalena do prostoru interiéru kaple i jejího okolí. Kaple je bez dveří a všechny omítky jsou zcela zničeny.

 

Popis objektu

Pozdně barokní kaple bez oken s rovným závěrem na obdélném půdorysu o rozměrech asi 1,5 x 2 metru, krytá cihlovou sedlovou střechou bez krovu, dosahuje výšky asi 2,7 metru. V zadní kamenné části, ukrývá kaple těleso původní barokní výklenkové kapličky, doplněné přistavěnou mladší přední částí z cihel. Vstupní průčelí kaple s obdélným, segmentem zakončeným vchodem, obráceným směrem k městu, je završeno profilovaným vpadlým trojúhelníkovým štítem s trojúhelným okénkem v ose. Vnější stěny kaple bývaly patrně hladké bez členění, završené mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou.

Vnitřní prostor kaple je zaklenut valenou klenbou. V závěrové vnitřní stěně býval patrně situován výklenek původní kapličky. Vnitřní zařízení kaple původně tvořila malá soška Panny Marie, postavená na oltářním stole. Německý prosebný nápis zněl: „Bete und arbeite, damit du nicht in Versuchung kommest“ (Modli se a pracuj, tak předejdeš pokušení).

 

Fotodokumentace

Valeč - Hoppova kaple | zdevastovaná Hoppova kaple na Kalvarienbergu - září 2013
Valeč - Hoppova kaple | vstupní průčelí zchátralé kaple - únor 2011
Valeč - Hoppova kaple | vstupní průčelí Hoppovy kaple - září 2013
Valeč - Hoppova kaple | zchátralá kaple od severu - únor 2011
Valeč - Hoppova kaple | zdevastovaná Hoppova kaple na Kalvarienbergu - září 2013
Valeč - Hoppova kaple | Hoppova kaple od severovýchodu - září 2013
Valeč - Hoppova kaple | východní průčelí kaple - únor 2011
Valeč - Hoppova kaple | východní průčelí Hoppovy kaple - září 2013
 
Valeč - Hoppova kaple | zdevastovaná Hoppova kaple od jihovýchodu - září 2013
Valeč - Hoppova kaple | zchátralá kaple od jihovýchodu - únor 2011
Valeč - Hoppova kaple | provalená závěrová stěna kaple - září 2013
Valeč - Hoppova kaple | odhalená konstrukce klenby zchátralé kaple - září 2013
Valeč - Hoppova kaple | postupná destrukce závěru kaple - září 2013
Valeč - Hoppova kaple | provalená závěrová stěna kaple - únor 2011
Valeč - Hoppova kaple | západní stěna kaple s vydětelným tělesem původní kamenné kapličky - únor 2011
Valeč - Hoppova kaple | západní průčelí Hoppovy kaple - únor 2011
 
Valeč - Hoppova kaple | Hoppova kaple od západu - září 2013
Valeč - Hoppova kaple | zdevastovaná Hoppova kaple - únor 2011
Valeč - Hoppova kaple | zdevastovaná Hoppova kaple na Kalvarienbergu - září 2013
 

Použitá literatura

Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 393

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz