přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice |

Vrcholně barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice vystavěl v letech 1727-1730 patrně Antonín Braun podle návrhu Ferdinanda Maxmiliána Kaňky na prostranství u zámeckého kostela Nejsvětější Trojice na západním okraji městečka Valeč (Waltsch). Po roce 1945 však přestal být sloup udržován a postupně chátral, následně byl značně poškozen vandaly. Celková rekonstrukce zchátralého sloupu proběhla v rámci obnovy zámeckého kostela v letech 2009-2011.

 

Objekt: vrcholně barokní sloup s figurální plastikou

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Valeč (Waltsch)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na prostranství u kostela Nejsvětější Trojice na západním okraji města

GPS: 50°10'22.755"N, 13°14'59.947"E

Období vzniku: 1727-1730

Architekt: Ferdinand Maxmilián Kaňka

Stavitel: Antonín Braun

Stavebník: Johann Ferdinand Kager z Globenu

Slavnostní vysvěcení: 1730

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2009-2011

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Vrcholně barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice nechal vystavět v letech 1727-1730 tehdejší majitel zdejší panství Johann Ferdinand Kager z Globenu na prostranství před západním vstupním průčelím nového zámeckého kostela Nejsvětější Trojice při silnici do Vrbice na západním okraji městečka Valeč (Waltsch). Stavebník tak vyplnil poslední vůli své manželky hraběnky Marie Josephy, rozené baronky ze Stechau, která nečekaně umírá dne 8. července 1727 v Neckerhausenu u Mannheimu v Dolní Falci.

Trojiční sloup byl zhotoven současně s dokončovacími pracemi na kostele Nejsvětější Trojice zřejmě podle návrhu předního architekta Ferdinanda Maxmiliána Kaňky dílnou Matyáše Bernarda Brauna. Autorství je připisováno Antonínu Braunovi, synovci Matyáše Bernarda Brauna. Silně zmrzlá sněhová pokrývka během tuhé zimy na přelomu let 1727/1728 ulehčila postupný transport kamenných částí objektu z pražské sochařské dílny do Valče. Slavnostní odhalení a vysvěcení dokončeného sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice poté proběhlo v roce 1730.

V roce 1855 proběhla renovace trojičního sloupu. Během jarní bouřky dne 18. května 1928 byl sloup se sousoším Nejsvětější Trojice silně poškozen zásahem blesku. Následně byl trojiční sloup obnoven. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestal být trojiční sloup udržován a postupně chátral. Během druhé poloviny 20. století byl následně sloup spolu se sousedním kostelem značně poškozen vandaly. Na počátku 21. století byly všechny tehdy již silně poškozené a zvětralé sochy a plastiky sneseny ze sloupu a dočasně převezeny do depozitáře kláštera v Kladrubech.

V letech 2009-2011 proběhla celková rekonstrukce zchátralého trojičného sloupu spolu s obnovou zámeckého kostela Nejsvětější Trojice financovaná z grantu FM/EHP Norska, tzv. Norských fondů. Restaurování sochařské výzdoby a architektury sloupu provedl akademický sochař a restaurátor MgA. Václav Štochl. Slavnostní znovuodhalení obnoveného sloupu Nejsvětější Trojice spolu s otevřením zámeckého kostela poté proběhlo dne 7. října 2011 za velké účasti občanů.

 

Popis objektu

Barokní pískovcový trojboký sloup na mohutném dvoustupňovém podstavci trigonální dispozice se sousoším Nejsvětější Trojice, doplněným bohatou figurální sochařskou výzdobou, dosahuje celkové výšky 8 metrů. Na vrcholu vysokého trojbokého komolého jehlancového pilíře je umístěna kovová plastika holubice, symbolu Ducha Svatého, v pozlacené trojboké svatozáři. Stěny obelisku jsou na vystouplých středových pásech zdobeny profilovanými kruhovými rámci.

Pilíř je umístěn na vrcholu mohutného trojbokého dvoustupňového podstavce s projmutými stěnami. Horní část podstavce je završena mohutnou vynesenou profilovanou římsou. Na volutových konzolách v nárožích římsy jsou na pohledové straně po stranách pilíře postaveny v nejvyšší úrovni barokní figurální plastiky Boha Otce se zeměkoulí s pozlaceným křížkem, sedící na oblaku, a na protilehlé straně je situována socha Boha Syna s velkým křížem, sedící na oblaku a doprovázená malým andílkem. Mezi sochami jsou na stěně pilíře situovány plastické obláčky.

Spodní část podstavce je završena mohutnou vynesenou profilovanou římsou. Na volutových konzolách v nárožích římsy jsou po stranách horní části podstavce postaveny barokní figurální plastiky. Na pohledové straně jsou umístěny sochy sv. Václava ve zbroji a dlouhém plášti, nesoucího prapor, a sv. Víta s kohoutem, doprovázeného andílky. Na zadní straně podstavce je postavena socha sv. Jana Nepomuckého. Stěny spodní části podstavce jsou doplněny zdobenými nikami, prolamujícími horní římsu, s plastikou andílka na vrcholu, nesoucího plastickou erbovní kartuši. Na štítovém nástavci niky na přední straně podstavce, završené lomenou profilovanou římsou, je situována socha Panny Marie (Madona), vynášená postavami putti, ke které vzhlíží sv. Víta.

Ve výklenku v podobě oltáře na přední straně podstavce je umístěna kovová oválná nápisová deska s latinským věnovacím nápisem s chronogramem na roku 1730: „SacrosannCta et InDIVIDVA TrInItas VnVs DeVs. hvivs“ (Svatosvatá a nedělitelná Trojice, jeden Bůh). Druhá část nápisu zní: „Latreutico cultui ex piissima intentione et ultima voluntate Dominae Mariae Iosephae Comitissae de Globen natae Baronissae de Stechau ab eiusdem coniuge Ioanne Ferdinando Praesens Ss:[Sacrosancti/Sanctissimae] Trinitatis colossus erectus Est.“ (Jeho kultovnímu uctívání z nejzbožnějšího záměru a poslední vůle paní Marie Josephy, hraběnky z Globenu, rozené baronky ze Stechau, jejím manželem Johannem Ferdinandem přítomný Svatosvaté Trojice kolos vztyčen jest). Pod nápisovou deskou je připojen pískovcový oltářní stůl s vydmutými stěnami, postavený na profilovaném stupni. Nápisové desky v nikách na ostatních stranách podstavce se nedochovaly.

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice je postaven na třech profilovaných kamenných stupních na trojbokém půdorysu se zkosenými hranami a projmutými stěnami. Na prostředním stupni je postavenou profilované pískovcové zábradlí s horní vynesenou profilovanou krycí deskou a profilovanou patkou, nárožními hranolovými podstavci s koulí na vrcholu a se stěnami zdobenými kuželkovou balustrádou s výplní, prolomenou kosočtvercovým otvorem. Před nárožími podstavce sloupu jsou zábradlí prolomena vyššími hranolovými podstavci s horní vynesenou profilovanou krycí deskou a profilovanou patkou, doplněné volutami. Stěny podstavců jsou zdobeny plochými obdélnými rámci. Na vrcholech podstavců jsou na nízkých profilovaných hranolových soklech s projmutými stěnami postaveny barokní figurální plastiky českých zemských patronů sv. Vojtěcha, sv. Prokopa, šlapajícího na hlavu okřídleného ďábla a sv. Ludmily.

Kolem celého objektu je postaveno šest zdobených profilovaných šestibokých pískovcových sloupků, mezi kterými je natažen silný kovaný řetěz, tvořící ohrádku.

 

Fotodokumentace

Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | vrcholně barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice ve Valči na nákresu Ing. C. J. Diviše
Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | pravidelný půdorys objektu na nákresu Ing. C. J. Diviše
Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sloup se sousoším Nejsvětější Trojice před průčelím zámeckého kostela v roce 1972
Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v roce 1993
Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sochařská výzdoba sloupu v roce 1993
Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sloup se sousoším Nejsvětější Trojice před zahájením rekonstrukce - červenec 2009
Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sloup se sousoším Nejsvětější Trojice před průčelím zámeckého kostela - únor 2011
Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - únor 2011
 
Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sloup se sousoším Nejsvětější Trojice ve Valči v průběhu rekonstrukce - únor 2011
Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sloup se sousoším Nejsvětější Trojice ve Valči v průběhu rekonstrukce - únor 2011
Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sloup se sousoším Nejsvětější Trojice ve Valči v průběhu rekonstrukce - únor 2011
Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | detaily výzdoby základny sloupu - únor 2011
Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sloup se sousoším Nejsvětější Trojice ve Valči v průběhu rekonstrukce - únor 2011
Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sloup se sousoším Nejsvětější Trojice před průčelím zámeckého kostela - únor 2011
Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sloup se sousoším Nejsvětější Trojice ve Valči po celkové rekonstrukci - květen 2012
Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | obnovený trojiční sloup - květen 2012
 
Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | přední strana trojičního sloupu - květen 2012
Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | obnovený trojiční sloup - květen 2012
 

Použitá literatura

Kozák, L. 1955 : Západočeské barokní sloupy sv. Trojice, Historický sborník Karlovarska, Karlovy Vary, 112/113
Kuča, K.-Zeman, L. 2006 : Památky Karlovarského kraje, Karlovy Vary, 228
Poche, E. a kol. 1982 : Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 172
Slouka, J. 2010 : Mariánské a morové sloupy Čech a Moravy, Praha, 208
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 390/391

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz