přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Valov (Wohlau)

Valov (Wohlau)

Valov (Wohlau) |

Dnes částečně zaniklá obec Valov, německy Wohlau, leží v nadmořské výšce 690-725 m na jižním úpatí Doupovských hor, 3,5 km severovýchodně od Bochova na území dnešního Vojenského újezdu Hradiště. Katastr obce měřil 2,88 km². Roku 1834 byl Valov rozdělen na tzv. Dolní Valov při cestě do Doupova a kilometr vzdálený Horní Valov, ležící poblíž zdejšího rybníka. Název Valov znamenal původně Valův dvůr. Osobní jméno Vala je zkratkou jména Valentin.

 

Typologie: města a obce

Kategorie: města a obce

Obec: Valov (Wohlau)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

První písemná zmínka o vsi Valov pochází z projednávání pozůstalosti Radimka z Valova z roku 1381. Koncem 14. a během 15. století jsou zde připomínáni další zemanské rody, Pešíkové z Miřetic, Patákové z Očichova a poté znovu páni z Valova. Roku 1474 koupil od Jiřího z Valova zboží Jindřich Haugvic a připojil ho k sousednímu Radošovu. V roce 1476 koupilo dvůr Valov s dalšími polnostmi za 70 kop českých grošů od Jindřicha Haugvice město Žlutice pro svůj špitál alžbětinek, u kterého poté zůstal až do roku 1850. Do obnovených Desek zemských si Žlutic daly Valov i s tvrzí vložit roku 1542. Jedná se o první zmínku o zdejší tvrzi. Na počátku třicetileté války v roce 1620 byl zdejší dvůr spolu s tvrzí úplně vypleněn a vypálen Holkovými polskými žoldnéři v císařských službách. Pravděpodobně tehdy spolu se vsí zanikla i zdejší tvrz. Do roku 1654 nebyl Valov obnoven, takže berní rula ves neuvádí. Znovu je Valov uváděn až roku 1748 v Tereziánském katastru českém u statku Semtěš, kdy z výnosu pozemků dvora Valov a špitálu vydržovaly Žlutice 11 chudých s kuchařkou, jimž dávaly stravu i ošacení. Farou patřila ves tehdy k farnímu kostelu sv. Linharta v Údrči a měla jen 17 farníků. Valov býval dříve známý výbornými rybami, které dodával do Žlutic. Roku 1834 byl valovský dvůr rozdělen a rozprodán po 12 dílech, noví majitelé se usadili a vznikly tak dvě vsi. Dolní Valov při cestě do Doupova a kilometr vzdálený Horní Valov, ležící poblíž zdejšího rybníka. Město Žlutice si ponechalo lesy a rybník. Roku 1895 zde žilo 90 obyvatel v 16 domech, v roce 1930 to bylo 77 obyvatel. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války byla obec ještě částečně dosídlena a roku 1947 zde žilo 52 obyvatel. Po začlenění obce do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště na počátku 50. let 20. století došlo k dalšímu vysídlení obyvatel a bývalá ves byla poté postupně bořena.

Dnes zůstal v Dolním Valově jeden obydlený dům č.p. 29, v jehož zahradě stojí bývalá kaple, využívaná jako sklad zahradního nářadí. Další dům se zřítil na počátku 21. století.

Ze 7 domů Horního Valova nic neexistuje, jen asi 100 metrů za rybníkem stávala donedávna polorozbořená kaple, která byla někdy v posledních letech rozebrána na materiál ke stavbě udírny.

 

Fotodokumentace

Valov (Wohlau) | Dolní Valov na otisku stabilního katastru z roku 1841
Valov (Wohlau) | Dolní Valov na katastrální mapě z roku 1945
Valov (Wohlau) | letecký pohled na ves Dolní Valov z roku 1952
Valov (Wohlau) | Horní Valov na otisku stabilního katastru z roku 1841
Valov (Wohlau) | Horní Valov na katastrální mapě z roku 1945
Valov (Wohlau) | letecký pohled na ves Horní Valov z roku 1952
Valov (Wohlau) | poslední obydlený dům čp. 29 ve Valově - květen 2010
Valov (Wohlau) | poslední obydlený dům čp. 29 ve Valově - květen 2010
 
Valov (Wohlau) | ruiny dalšího z domů ve vsi Valov - květen 2010
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 2004 : Zaniklé obce Doupovska II., Chomutov, 70/71
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 82
Karel, T., Knoll, V., Krčmář, L. 2009 : Panská sídla západních Čech – Karlovarsko, České Budějovice, 176
Kolektiv 1985 : Hrady, zámky a tvrze v Čechách , na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 377

 
 
 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz