přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího

Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího

Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího

Kamenná kaple, nazývaná Schopfnova kaple, byla postavena ve 2. polovině 19. století podle návrhu neznámého architekta při bývalé cestě do Žlutic údolím říčky Střely v polích jižně od vsi Verušice (Gross Werscheditz). Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Během 2. poloviny 20. století navíc kapli poškodil projíždějící traktor. V roce 2014 bylo přistoupeno k celkové obnově zdevastované kaple, která byla následně zasvěcena sv. Jakubu Staršímu.

 

Objekt: kamenná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Verušice (Groß-Werscheditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při bývalé cestě do Žlutic v polích asi 700 m jižně od vsi

GPS: 50°5'23.536"N, 13°8'12.059"E

Období vzniku: 2. polovina 19. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2014

Stav: obnovené

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Kamenná kaple, nazývaná Schopfnova kaple (Schopfn-Kapelle), byla postavena ve druhé polovině 19. století podle návrhu neznámého architekta na rozcestí při bývalé cestě do Žlutic údolím říčky Střely (Schnella Fluss) v polích asi 700 metrů jižně od vsi Verušice (Gross Werscheditz). Farou spadala kaple ke kostelu sv. Petra a Pavla ve Žluticích. V době před rokem 1945 patřila kaple k usedlosti čp. 6 Aloise Böhma, zvané Schopfn, na okraji jehož pole stála. Podle pamětnice bývala dříve asi 30 metrů nad kapličkou studánka s hrnečkem na řetízku.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována, byla ponechána svému osudu a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo rozkradeno či zničeno. Během druhé poloviny 20. století navíc opuštěnou kapli zarostlou v křovinách poškodil traktor, který při průjezdu urazil pravý přední roh stavby.

Na počátku 21. století byla již opuštěná kaple v havarijním stavu. Zachovalo se pouze poškozené obvodové zdivo do původní výše bez fasády, střechy a krovů. Uvnitř kaple se nacházelo větší množství trosek a celé okolí bylo hustě zarostlé křovinami. Kaple není zapsána v katastru nemovitostí, pozemek pod ní vlastní Luděk Civín z Unhošti. Dne 5. února 2007 rozhodla rada města Žlutice, že se město možností opravy kaple nebude zabývat.

V roce 2014 přistoupil Spolek okrašlovací Vladař k postupné záchraně zdevastované kaple s celkovým nákladem 70.000 Kč. Finance na rekonstrukci objektu byly získány prostřednictvím veřejné sbírky, polovinu prostředků věnovaly rodiny Homolova a Hnykova. Odstraněny byly náletové křoviny, obvodové zdivo očištěno, z interiéru kaple vyvezeny sutiny a okolí objektu upraveno. Samotné stavební práce provedla firma Ing. Milana Kadery z Lažan. Reliéf sv. Jakuba do kaple zhotovili sochaři, manželé Jitka a Marcel Stoklasovi z Nečtin.

Dne 25. července 2014 byla poté na svátek sv. Jakuba Apoštola obnovená kaple za velké účasti návštěvníků farářem p. Vladimírem Müllerem ze Staré Role slavnostně zasvěcena sv. Jakubu Staršímu, patronu poutníků. Hudební vložku obstaralo Lovecké trubačské trio Otročín. Do krovu kaple byl následně umístěn zatavený měděný tubus, do kterého byl vložen pamětní zápis z opravy kaple s fotodokumentací a účastnický list slavnosti.

 

Popis objektu

Menší neomítaná kaple z lomového kamene bez oken na obdélném půdorysu o rozměrech 2,3 x 2,8 metru s rovným závěrem, krytá břidlicovou sedlovou střechou. Obvodové zdivo kaple, završené vynesenou korunní římsou pod střechou, dosahuje výšky asi 2,2 metru. Vstupní jihovýchodní průčelí kaple, završené trojúhelníkovým štítem, je prolomeno obdélným vchodem, podle pamětnice původně uzavřeným dřevěnými dveřmi s dřevěnou mřížkou. Dnes je zde vsazena zdobná železná mříž.

Vnitřní prostor kaple je zaklenut valenou klenbou. Vnitřní stěny kaple jsou hladce omítnuté, bez členění. Vnitřní zařízení kaple tvořilo původně několik svatých obrázků a dřevěné klekátko. Dnes je v oltářní nice v závěrové stěně zavěšen novodobý pískovcový reliéf sv. Jakuba z roku 2014 od manželů Jitky a Marcela Stoklasových z Nečtin. Podlaha kaple kryta cihlovou dlažbou.

 

Fotodokumentace

Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | zdevastovaná Schopfnova kaple u Verušic v roce 1983, zdroj: archiv Muzea Karlovy Vary
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | torzo Schopfnovy kaple při cestě od Verušic - březen 2011
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | torzo kaple s uraženým pravým nárožím - březen 2011
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | vstupní průčelí bývalé kaple - březen 2011
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | zarostlé pozůstatky Schopfnovy kaple - březen 2011
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | zcela zarostlá Schopfnova kaple od západu - březen 2011
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | vyklízení sutin ze zdevastované kaple - březen 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | pozůstatky Schopfnovy kaple po vyčištění - březen 2014
 
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | torzo bývalé Schopfnovy kaple od východu - březen 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | bývalá Schopfnova kaple - březen 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | vstupní průčelí bývalé kaple - březen 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | vyčištěné pozůstatky Schopfnovy kaple - březen 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | torzo bývalé Schopfnovy kaple od jihu - březen 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | jihozápadní stěna bývalé Schopfnovy kaple - březen 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | pozůstatky Schopfnovy kaple u Verušic - březen 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | dozdění obvodového zdiva obnovované kaple - květen 2014
 
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | vynesení nového krovu střechy kaple - květen 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | slavnostní vysvěcení obnovené kaple dne 25. července 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | starorolský farář p. Vladimír Müller dne 25. července 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | zasvěcení kaple sv. Jakubu Staršímu dne 25. července 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | svěcení kaple sv. Jakuba Staršího dne 25. července 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | slavnostní vysvěcení obnovené kaple dne 25. července 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | obnovená kaple sv. Jakuba Staršího u Verušic - listopad 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | obnovená kaple od východu - listopad 2014
 
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | kaple sv. Jakuba Staršího - listopad 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | obnovená kaple sv. Jakuba Staršího u Verušic - listopad 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | vstupní průčelí kaple sv. Jakuba Staršího - listopad 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | kaple od jihovýchodu - listopad 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | vstupní průčelí kaple - listopad 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | interiér obnovené kaple - listopad 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | kamenný reliéf sv. Jakuba - listopad 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | vstupní průčelí kaple sv. Jakuba Staršího - listopad 2014
 
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | obnovená kaple sv. Jakuba Staršího u Verušic - listopad 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | obnovená kaple od jihu - listopad 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | jihozápadní stěna kaple - listopad 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | kaple sv. Jakuba Staršího od jihozápadu - listopad 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | jihozápadní stěna kaple sv. Jakuba Staršího - listopad 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | závěr obnovené kaple sv. Jakuba Staršího - listopad 2014
Verušice - kaple sv. Jakuba Staršího | obnovená kaple sv. Jakuba Staršího u Verušic - listopad 2014
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 490
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 202
Valenčík, M. 2006 : Ohrožené památky. Kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha, 75

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz