přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice

Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice

Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice | Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice

Pozdně barokní sousoší Nejsvětější Trojice nechal zřídit v roce 1774 Adam Kliba na rozcestí při bývalé cestě do Skoků přes údolí říčky Střely západně od vsi Verušice (Gross Werscheditz). Po roce 1945 však přestalo být sousoší udržováno a postupně chátralo. Patrně koncem 20. století bylo nakonec zdevastované sousoší přeneseno na nový betonový sokl na návsi uprostřed vsi, původní podstavec byl tehdy patrně odstraněn.

 

Objekt: pozdně barokní figurální plastika na podstavci

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Verušice (Groß-Werscheditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na návsi uprostřed vsi

GPS: 50°5'46.087"N, 13°8'2.413"E

Původní poloha: na rozcestí při bývalé cestě do Skoků západně od vsi

Původní GPS: 50°5'47.752"N, 13°7'50.665"E

Období vzniku: 1774

Architekt: neznámý

Stavitel: Adam Kliba

Materiál: hrubozrnný pískovec

Období devastace: po roce 1945

Památková ochrana: od 27. září 1993

Č. rejst. ÚSKP: 12436/4-4879

Stav: zdevastované

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pozdně barokní sousoší Nejsvětější Trojice od neznámého autora nechal zřídit v roce 1774 Adam Kliba na rozcestí při bývalé cestě k poutnímu kostelu Navštívení Panny Marie ve Skokách přes údolí říčky Střely západně od vsi Verušice (Gross Werscheditz). V době před rokem 1945 patřila plastika k usedlosti čp. 10 Adolfa Schopfa, na okraji jehož pole stávala.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestalo být sousoší udržováno a postupně chátralo. V průběhu druhé poloviny 20. století byla neudržovaná plastika mechanicky poškozena, část středového kříže vrcholového sousoší včetně plastiky Ducha Svatého byla odlomena.

Dne 27. září 1993 bylo sousoší Nejsvětější Trojice ve Verušicích zapsáno na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 12436/4-4879. Patrně v devadesátých letech 20. století byla nakonec zdevastovaná vrcholová plastika přenesena a osazena na novém betonovém soklu na travnatém prostranství na návsi uprostřed vsi. Silně poškozený původní podstavec byl tehdy patrně odstraněn.

 

Popis objektu

Pozdně barokní pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice na podstavci. Původně polychromovaná, zvětralá vrcholová figurální plastika v podživotní velikosti z hrubozrnného pískovce s kamínky křemen o velikosti až 5 x 3 cm představuje Boha Otce s plnovousem a Syna sedící na Zeměkouli, přepásané stylizovanými železnými pásy, která pluje na stylizovaných plastických oblacích. Mezi postavami byl na Zeměkouli postaven dnes již z větší části odlomený jednoduchý kříž latinského tvaru s plastickým reliéfem holubice, symbolem Ducha Svatého, na křížení ramen. Bůh Otec vzhlížel k vrcholu kříže. Pravděpodobně v důsledku koroze železných prvků armatury došlo v minulosti k odlomení rovněž levého chodidla a veští části levé paže Ježíše Krista.

Základnu plastiky tvoří nízká hranolová podesta. Na přední straně podesty je vysekán německý věnovací nápis se zbytky černé barvy v hloubkách písmen: „ZV ER GOTES HADS AVERI / HTEN LASEN ADAM KLIBA / 1774“ (Pro slávu Boží nechal zřídit Adam Kliba v roce 1774). Vrcholové sousoší bývalo původně umístěno na vrcholu hranolového pískovcového podstavce s vynesenou profilovanou horní krycí deskou. Dnes je postaveno na jednoduchém omítaném betonovém hranolovém podstavci, nezachovávající však původní poměrné proporce objektu a narušující tak barokní kompozici se zdůrazněním vrcholové plastiky.

 

Fotodokumentace

Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice | zdevastované sousoší Nejsvětější Trojice na původním podstavci ve 2. polovině 20. století
Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice | sousoší Nejsvětější Trojice - červenec 2013
Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice | zchátralé sousoší Nejsvětější Trojice na návsi ve Verušicích - červenec 2013
Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice | přední strana sousoší Nejsvětější Trojice - březen 2011
Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice | přední strana sousoší Nejsvětější Trojice - červenec 2013
Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice | vrcholové sousoší Nejsvětější Trojice - březen 2011
Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice | vrcholové sousoší Nejsvětější Trojice - červenec 2013
Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice | vrcholové sousoší Nejsvětější Trojice - červen 2010
 
Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice | věnovací nápis - ZV ER GOTES HADS AVERI HTEN LASEN ADAM KLIBA 1774 - na podestě plastiky - červen 2010
Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice | sousoší Nejsvětější Trojice - červen 2010
Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice | sousoší Nejsvětější Trojice - březen 2011
Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice | sousoší Nejsvětější Trojice - červenec 2013
Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice | zadní strana sousoší Nejsvětější Trojice - březen 2011
Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice | zadní strana vrcholové plastiky - březen 2011
Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice | sousoší Nejsvětější Trojice - březen 2011
Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice | sousoší Nejsvětější Trojice - březen 2011
 
Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice | sousoší Nejsvětější Trojice - březen 2011
Verušice - sousoší Nejsvětější Trojice | zchátralé sousoší Nejsvětější Trojice na návsi ve Verušicích - březen 2011
 

Použitá literatura

Adamcová, K. - Nejedlý, V. - Slížková, Z. - Zahradník, P. 2004: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji, Praha, 114
Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 490
Kuča, K.-Zeman, L. 2006: Památky Karlovarského kraje, Karlovy Vary, 229
Poubová, A. 2007: Evidenční list nemovité památky - Verušice, Sousoší Nejsvětější Tojice, 12436/4-4879, Loket
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 202

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz