přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Veselov - kaple Nejsvětější Trojice

Veselov - kaple Nejsvětější Trojice

Veselov - kaple Nejsvětější Trojice | Veselov - kaple Nejsvětější Trojice

Barokní obecní kaple, původně zasvěcená sv. Jana Nepomuckému, byla vystavěna na počátku 18. století na břehu návesního rybníku na návsi uprostřed vsi Veselov (Passnau). Patrně ve 2. polovině 19. století byla kaple upravována a následně nově zasvěcena Nejsvětější Trojici. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Někdy během 2. poloviny 20. století byla nakonec zchátralá kaple beze zbytku zbořena.

 

Objekt: barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Veselov (Paßnau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na břehu návesního rybníku na návsi uprostřed vsi

GPS: 50°7'11.370"N, 13°8'14.286"E

Období vzniku: počátek 18. století

Architekt: neznámý

Přestavba: 2. polovina 19. století

Období devastace: po roce 1945

Demolice: po roce 1952

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Barokní obecní kaple, původně zasvěcená sv. Jana Nepomuckému, byla vystavěna na počátku 18. století podle návrhu neznámého architekta na břehu návesního rybníku při levé straně průjezdní silnice na Žlutice na návsi uprostřed vsi Veselov (Passnau). Farou spadala kaple ke kostelu sv. Petra a Pavla ve Žluticích. Od kaple byly vypravovány smuteční průvody pozůstalých ke hřbitovnímu kostelu sv. Mikuláše, kde byli zemřelí z Veselova pohřbíváni.

Patrně ve druhé polovině 19. století byla kaple upravována a následně nově zasvěcena Nejsvětější Trojici. Kolem kaple rostly v rozích objektu původně čtyři vysoké topoly, na počátku 20. století však byly pokáceny oba stromy při závěrové stěně, o něco později i stromy před průčelím kaple.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo rozkradeno či zničeno. Někdy po roce 1952 byla nakonec zchátralá kaple beze zbytku zbořena. Kaple stávala v místech dnešní autobusové zastávky na návsi.

 

Popis objektu

Větší barokní kaple na čtvercovém půdorysu s rovným závěrem a zaoblenými nárožími, krytá šindelovou jehlancovou střechou s otevřenou polygonální sloupkovou zvoničkou na vrcholu, završenou cibulovou bání s křížkem na vrcholu. Jižní průčelí kaple bývalo v ose prolomeno jednoduchým obdélným, segmentem završeným vchodem. Vnější stěny kaple bývaly hladké, bez členění, završené vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou, zdobenou obloučkovým vlysem. Vnitřní prostor kaple býval plochostropý, krytý dřevěným stropem.

Vnitřní zařízení kaple tvořil menší dřevěný vyřezávaný oltář z počátku 18. století se sochou sv. Jana Nepomuckého ve výklenku, s akantovou výzdobou a sousoším Nejsvětější Trojice v nástavci. Ve výklencích v bočních stěnách kaple bývaly umístěny polychromované dřevěné sochy Panny Marie a archanděla Gabriela z třetí čtvrtiny 16. století, v podstatě ještě pozdně gotické. Na konzolách byly umístěny lidové sošky sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého z 19. století.

 

Fotodokumentace

Veselov - kaple Nejsvětější Trojice | kaple, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, na otisku mapy stabilního katastru vsi Veselov (Passnau) z roku 1841
Veselov - kaple Nejsvětější Trojice | obecní kaple Nejsvětější Trojice na návsi ve Veselově na počátku 20. století
Veselov - kaple Nejsvětější Trojice | obecní kaple Nejsvětější Trojice na návsi ve Veselově na počátku 20. století
Veselov - kaple Nejsvětější Trojice | kaple Nejsvětější Trojice na návsi na historické kolorované pohlednici ze 40. let 20. století
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 603
Poche, E. a kol. 1982 : Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 221
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 203/204
Valenčík, M. 2006 : Ohrožené památky. Kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha, 77

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz