přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Vintířov - kaple sv. Anny

Vintířov - kaple sv. Anny

Vintířov - kaple sv. Anny | Vintířov - kaple sv. Anny

Pseudogotická obecní kaple sv. Anny byla postavena v roce 1906 za přispění místních obyvatel při průjezdní silnici na pravém břehu Vintířovského potoka uprostřed obce Vintířov (Wintersgrün). Dne 21. října 1906 byla dokončená kaple slavnostně vysvěcena. Během 2. poloviny 20. století však kaple postupně zchátrala. V roce 2006 proto obec přistoupila k celkové rekonstrukci sešlé kaple.

 

Objekt: pseudogotická kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Vintířov (Wintersgrün)

Okres: Sokolov

Poloha: při silnici u obecního úřadu uprostřed obce

GPS: 50°14'4.014"N, 12°42'58.463"E

Období vzniku: 1906

Architekt: neznámý

Stavebník: obec Vintířov

Slavnostní vysvěcení: 21. října 1906

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2006

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Pseudogotická obecní kaple sv. Anny byla postavena v roce 1906 podle návrhu neznámého architekta za přispění místních obyvatel při průjezdní silnici na pravém břehu Vintířovského potoka (Wintersgrüner Bach) uprostřed obce Vintířov (Wintersgrün). Dne 21. října 1906 byla dokončená kaple slavnostně vysvěcena. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Vavřince v Chodově.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno a poškozeno. Někdy v průběhu druhé poloviny 20. století, jistě po roce 1962, byly opraveny vnější omítky a nově oplechována zvonička kaple. K poslední celkové rekonstrukci sešlé kaple sv. Anny přistoupila obec Vintířov v roce 2006 u příležitosti 100. výročí postavení kaple za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje částkou 100.000 Kč.

 

Popis objektu

Menší jednoduchá pseudogotická kaple na obdélném půdorysu s mělkým, trojboce zakončeným presbytářem, krytá břidlicovou valbovou střechou s mohutnou oplechovanou hranolovou zvoničkou nad průčelím, uzavřenou dřevěnými žaluziemi a završenou břidlicovou jehlancovou stříškou s makovicí a křížem na vrcholu. Další plechová makovice je situována na konci hřebene střechy.

Vstupní jižní průčelí kaple, prolomené úzkým obdélným hrotitým vchodem s prosklenými dřevěnými dveřmi, je završeno vystupujícím vyzděným trojúhelníkovým štítem s oplechováním, postranními pilíři s plastickými kuželkami a křížem na vrcholu. Pilíře jsou završením náznakové nárožní bosáže v omítce. Původně bývaly dveře do kaple plné, pouze s proskleným světlíkem. Podélné stěny kaple jsou prolomeny po jednom úzkém obdélném hrotitém okně a zdobeny náznakovou nárožní bosáží v omítce. Vnější stěny kaple jsou hladké, bez členění, doplněny kamenným soklem a završeny vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou.

Vnitřní prostor kaple je přepažen příčnou stěnou, vytvářející menší předsíňku. Vnitřní stěny jsou hladké, bez členění, podlaha je tvořena dlažbou z desek z oblázků. Vnitřní zařízení kaple tvoří poškozený dřevěný vyřezávaný lidový pseudogotický portálový oltář z počátku 20. století, postavený na dřevěném dvoustupňovém pódiu při závěrové stěně presbytáře. Uprostřed oltáře je v hrotitém rámu osazen obraz Nejsvětějšího srdce Páně malovaný na dřevě. Po stranách obrazu jsou umístěny sloupky s plastickými hlavicemi a patkami, vynášející trojúhelníkový štít s filiálami a gotizující trojlistou kružbou. Další kružbu obsahují postranní oltářní křídla, levé křídlo je odlomeno. Pod tabernáklem je situován oltářní pult s předními nohami v podobě sloupů s plastickými korintskými hlavicemi a patkami.

Prostor kolem kaple, zapuštěný z důvodu postupného navyšování tělesa sousední komunikace pod úrovní terénu, je vysypán říčními oblázky a zpřístupněn krátkým schodištěm o dvou stupních zámkové dlažby.

 

Fotodokumentace

Vintířov - kaple sv. Anny | udržovaná pseudogotická obecní kaple sv. Anny ve Vintířově od východu - srpen 2015
Vintířov - kaple sv. Anny | východní boční stěna kaple sv. Anny - srpen 2015
Vintířov - kaple sv. Anny | obecní kaple sv. Anny od východu - srpen 2015
Vintířov - kaple sv. Anny | udržovaná pseudogotická obecní kaple sv. Anny ve Vintířově od východu - srpen 2015
Vintířov - kaple sv. Anny | vstupní jižní průčelí kaple sv. Anny - srpen 2015
Vintířov - kaple sv. Anny | vstupní jižní průčelí pseudogotické obecní kaple sv. Anny ve Vintířově - srpen 2015
Vintířov - kaple sv. Anny | obecní kaple sv. Anny ve Vintířově od jihozápadu - srpen 2015
Vintířov - kaple sv. Anny | udržovaná pseudogotická obecní kaple sv. Anny ve Vintířově od jihozápadu - srpen 2015
 
Vintířov - kaple sv. Anny | obecní kaple sv. Anny ve Vintířově od jihozápadu - srpen 2015
Vintířov - kaple sv. Anny | detail zvoničky kaple sv. Anny - srpen 2015
Vintířov - kaple sv. Anny | západní boční stěna kaple sv. Anny - srpen 2015
Vintířov - kaple sv. Anny | udržovaná pseudogotická obecní kaple sv. Anny ve Vintířově od západu - srpen 2015
Vintířov - kaple sv. Anny | západní boční stěna kaple sv. Anny - srpen 2015
Vintířov - kaple sv. Anny | závěr udržované pseudogotické obecní kaple sv. Anny ve Vintířově - srpen 2015
 

Použitá literatura

Gnirs A. 1927 : Topographie der historischen und Kunst-Denkmale in Böhmen. Der politische Bezirk Elbogen, Praha, 352
Prokop, V. - Smola, L. 2014: Sokolovsko. Umění, památky a umělci do roku 1945, Sokolov, 767

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz