přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Vladořice - hospodářská usedlost čp. 6

Vladořice - hospodářská usedlost čp. 6

Vladořice - hospodářská usedlost čp. 6 | Vladořice - hospodářská usedlost čp. 6

Rozsáhlý hospodářský dvůr čp. 6, nazývaný Kasperův dvůr (Kasperhof), byl postaven v 1. čtvrtině 19. století uprostřed osady Vladořice (Wladarz). Ve 2. polovině 19. století byla usedlost upravována. Po roce 1946 byla usedlost převedena do majetku státního statku a postupně chátrala, obytné budovy a chlévy byly přestavěny. Ve 2. polovině 20. století byla poté provedena demolice části hospodářských objektů, které se nacházely v havarijním stavu.

 

Objekt: rozsáhlý hospodářský dvůr

Typologie: lidová architektura

Kategorie: architektonické památky

Obec: Vladořice (Wladarz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: uprostřed osady

GPS: 50°4'21.423"N, 13°12'40.168"E

Období vzniku: 1. čtvrtina 19. století

Architekt: neznámý

Přestavba: 2. polovina 19. století

Období devastace: po roce 1945

Památková ochrana: od 16. prosince 1963

Č. rejst. ÚSKP: 42269/4-1130

Stav: zdevastované

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

Rozsáhlý hospodářský dvůr čp. 6, nazývaný dříve Kasperův dvůr (Kasperhof), byl postaven v první čtvrtině 19. století podle návrhu neznámého architekta uprostřed osady Vladořice (Wladarz). Všechny čtyři dvory ve Vladořicích tehdy držela rodina Prägerů. Ve druhé polovině 19. století byla usedlost stavebně upravována. V době před rokem 1945 patřil dvůr čp. 6 Josefu Prägerovi, který od roku 1938 až do konce druhé světové války stál v čele osady.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva v roce 1946 byla usedlost zestátněna a následně převedena do majetku státního statku. Objekty dvora poté přestaly být udržovány a postupně chátraly, obytné budovy a chlévy byly přestavěny. Usnesením ŠKK ONV KV ze dne 16. prosince 1963 byla hospodářská usedlost čp. 6 ve Vladořicích zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 42269/4-1130. Již v roce 1970 byla stodola v havarijním stavu, během druhé poloviny 20. století byla poté provedena demolice části objektů dvora.

Někdy v devadesátých let 20. století přešla usedlost do majetku Václava Suchana. V letech 2000 a 2011 se v areálu usedlosti natáčely záběry do filmů Cesta z města a Cesta do lesa. Roku 2012 byla poté provedena celková rekonstrukce zdevastovaného holubníku uprostřed dvora.

 

Popis objektu

Rozsáhlá výstavní hospodářská usedlost s celým vybavením byla původně tvořena z několika traktů kolem středního dvora nepravidelného čtvercového půdorysu. Severozápadní stranu areálu uzavírá patrový trakt chlévů a seníků, k němuž je přistavěna přízemní obytná část stavení. Jihozápadní stranu dvora uzavírá hrázděný špýchar, krytý eternitovou sedlovou střechou. K němu se původně napojovala roubená stodola na obdélném půdorysu se dvěma pernami. Mezi severozápadním traktem a kolmo postavenou stodolou ústila dříve ze dvora cesta k polnostem. Východní stranu areálu uzavírají hospodářské objekty sousedního dvory čp. 3.

Na otevřeném prostranství v severní části dvora je situován klasicistní sloupový holubník domkového typu z první čtvrtiny 19. století. Pod ním se původně nacházel menší rybníček. V sousedství hlavní brány do dvora ve východním cípu areálu byl při východní straně situován volně stojící zděný, omítnutý špýchar na obdélném půdorysu, krytý sedlovou střechou s pálenými taškami. Hlavní severní průčelí, obrácené směrem k vjezdu bylo završeno trojúhelníkovým štítem s dvěma kruhovými okny. Boční stěna byla prolomeno pravoúhlým portálem s vysekaným letopočtem „1816“ na horním překladu a kruhovými okny v patře. Vnější stěny objektu bývaly členěny lizénovými rámci.

 

Fotodokumentace

Vladořice - hospodářská usedlost čp. 6 | hospodářský dvůr čp. 6 na císařském otisku mapy stabilního katastru osady Vladořice z roku 1841
Vladořice - hospodářská usedlost čp. 6 | hospodářský dvůr čp. 6 ve Vladořicích na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1952
Vladořice - hospodářská usedlost čp. 6 | zdevastovaný hospodářský dvůr čp. 6 ve Vladořicích na leteckém snímku z roku 2011
Vladořice - hospodářská usedlost čp. 6 | dvůr hospodářské usedlosti čp. 6 ve Vladořicích s obnoveným holubníkem - září 2015
Vladořice - hospodářská usedlost čp. 6 | dvůr hospodářské usedlosti čp. 6 ve Vladořicích s obnoveným holubníkem - září 2015
Vladořice - hospodářská usedlost čp. 6 | dvůr hospodářské usedlosti čp. 6 ve Vladořicích s obnoveným holubníkem - září 2015
Vladořice - hospodářská usedlost čp. 6 | patrový trakt chlévů a seníků na severozápadní straně hospodářského dvora čp. 6 ve Vladořicích - září 2015
Vladořice - hospodářská usedlost čp. 6 | obytná stavení na severozápadní straně hospodářského dvora čp. 6 ve Vladořicích - září 2015
 
Vladořice - hospodářská usedlost čp. 6 | pohled ke vstupní bráně do hospodářského dvora čp. 6 ve Vladořicích - září 2015
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971 : Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 710
Poubová, A 2007 : Evidenční list nemovité památky - Vladořice, venkovská usedlost čp. 6. 42269/4-1130, Loket

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz