přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Vrbice (Gross Fürwitz)

Vrbice (Gross Fürwitz)

Vrbice (Gross Fürwitz) |

Obec Vrbice, německy Gross Fürwitz, leží uprostřed polí v nadmořské výšce 563 m asi 3 km jihozápadně od Valče. Katastr obce měří 7,66 km². Původ názvu obce pochází od slova vrbice, znamenající malá vrba, či od označení vsi lidí Vrbových Během let prošel původní název obce řadou změn, přes Wrbicze (1583), Grosz Fiebitz (1651), Firwicz (1654), Gros-Fürwitz, Fürbitz (1847) až po Vrbice a Gross-Fürwitz z roku 1908. Jako Velké byly Vrbice pojmenovány proto, aby se odlišily od ostatních Vrbic v České republice.

 

Typologie: města a obce

Kategorie: města a obce

Obec: Vrbice (Groß-Fürwitz)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

První písemná zmínka o vsi „Wrbycz“ pochází z roku 1384, kdy náležela k sousednímu zboží Libkovice pána Petrovce z Libkovic. Během husitských válek na počátku 15. století byla ves zničena husity. Roku 1434 je jako majitel libkovického statku uváděn Otík z Chrastu a v roce 1452 držel libkovické zboží Jan Hora z Ocelovic. Roku 1542 nechali synové Jana Hory, bratři Jan, Jiřík a Bernart, zapsat do obnovených zemských desek Libkovice s tvrzí, dvorem, vsí a příslušenstvím, jehož součást i nadále tvořila rovněž ves Vrbice. Jediným vlastníkem lobkovického zboží se nakonec stal Jan Hora z Ocelovic. Po jeho smrti v roce 1574 zdědili veškerý majetek synové Jan starší, Jiřík starší, Václav a Bernart společně s bratranci Janem a Jiřím Hory. Již před rokem 1577 došlo k dělení majetku, při kterém Libkovice s příslušenstvím získali bratři Jan a Jiřík starší. Jiřík svůj díl krátce nato postoupil Janovi mladšímu, který jej následně v roce 1578 prodal Petrovi Novohradskému z Kolovrat. Petr Novohradský poté od Jana staršího Hory z Ocelovic přikoupil rovněž i druhou polovinu libkovického zboží a roku 1583 prodal znovu sjednocené zboží Griseldě, vdově po Adamovi z Vamberka, rozené z Lobkovic. Roku 1604 libkovický statek spolu s Vrbicemi zdědila Kateřina Berková z Dubé, provdaná za Jáchyma Libštejnského z Kolovrat. Kateřina Libkovice odkázala své dceři Zbyňce Kateřině, provdané z Valdštejna. Po její smrti roku 1681 se statek dostal do rukou hraběte Františka Augustina z Valdštejna, který však již po třech letech rovněž umírá a majetek po něm dědí bratr Jan Bedřich hrabě z Valdštejna, arcibiskup pražský. V roce 1693 Libkovice koupil svobodný pán František Mikuláš z Klebelsberga, který je hned následujícího roku 1694 prodal hraběti Janovi Jiřímu z Clary-Aldringenu, jehož rod seděl na Libkovicích po celé následující půlstoletí. V roce 1755 získal libkovické zboží hrabě František Hartig. V roce 1785 zůstávala ves Vrbice pod správou tvrze v Libkovicích, ke které místní obyvatelé odváděli daně a robotovali. Roku 1806 dostala Libkovice s příslušenstvím do svého držení rodina Venišů. Ves Vrbice byla součástí lobkovického zboží až do roku 1848. V roce 1850 se stala samostatnou obcí v okrese Žlutice. V roce 1901 byl východně od obce při cestě na Kostrčany založen dnes již nevyužívaný hřbitov. Z 59 domů stojících v roce 1946 ve vsi byly během druhé poloviny 20. století zničeny usedlosti a domy č. 1 Isidora Gutschky, č. 2 Heinricha Zischky, č. 6 Wenzela Nowaka, č. 8 Wenzela Kuhna, č. 9 Isidora Gerstnera, č. 15 Alfreda Starka, č. 16 Richarda Rutschera, č. 17 Josefa Vany, č. 18 Antona Weigla, č. 20 Früchtla Erbena, č. 23 Franze Hamanna, č. 24 Franze Seiferta, č. 26 Franze Weigla, č. 29 Antona Dracka, č. 30 Oswalda Früchtla, č. 33 Franze Schneidera, č. 35 Marie Baum, č. 36 Pächtera Julia Uhla, č. 37 Josefa Kaunznera, č. 39 Erbena Runzy, č. 40 Leopolda Weisskopfa, č. 43 Josefa Simana, č. 44 Anny Weigl, č. 46 Otty Richtera, č. 53 Isidora Gutschky, č. 54 Josefa Vany a č. 55 Antona Müllera. Neobydleny zůstávají domy č. 4 Ludwiga Tschernacha, č. 7 Franze Gillicha, č. 14 Franze Cschesky a č. 56 Wilhelma Grimma. V současnosti žije v obci 192 obyvatel.

 

Fotodokumentace

Vrbice (Gross Fürwitz) | usedlost čp. 34 s vejminkem ve 2. polovině 20. století
Vrbice (Gross Fürwitz) | dům čp. 42 v obci Vrbice ve 2. polovině 20. století
Vrbice (Gross Fürwitz) | domy čp. 52 a 34 ve Vrbicích ve 2. polovině 20. století
Vrbice (Gross Fürwitz) | budova bývalé základní školy v 70. letech 20. století
Vrbice (Gross Fürwitz) | budova bývalé základní školy po úpravách před rokem 1989
Vrbice (Gross Fürwitz) | bývalá základní škola a kaple sv. Anny před rokem 1989
Vrbice (Gross Fürwitz) | objekt bývalé pošty obce Vrbice ve 2. polovině 20. století
Vrbice (Gross Fürwitz) | zahrada Suchých a kovárna ve 2. polovině 20. století
 
Vrbice (Gross Fürwitz) | výstavba objektu prodejny smíšeného zboží v roce 1977
Vrbice (Gross Fürwitz) | výstavba objektu prodejny smíšeného zboží v roce 1977
Vrbice (Gross Fürwitz)  | nově otevřená prodejna smíšeného zboží v roce 1978
Vrbice (Gross Fürwitz) | Vrbice na císařském otisku stabilního katastru z roku 1841
Vrbice (Gross Fürwitz) | Vrbice na vojenském leteckém snímkování z roku 1952
Vrbice (Gross Fürwitz) | obec Vrbice na snímu leteckého mapování z roku 2010
 

Použitá literatura

Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 266/267

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz