přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Vykmanov - kaple bl. Tita Zemana

Vykmanov - kaple bl. Tita Zemana

Vykmanov - kaple bl. Tita Zemana | Vykmanov - kaple bl. Tita Zemana

Drobná barokní kaple byla postavena v 18. století při cestě do Dolního Žďáru na západním okraji vsi Vykmanov (Weidmesgrün). Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Na počátku 21. století zbývalo z kaple pouze narušené obvodové zdivo zarostlé náletovými křovinami. V roce 2016 proběhla celková rekonstrukce kaple. Dne 8. dubna 2018 byla následně obnovená kaple nově zasvěcena bl. Titu Zemanovi.

 

Objekt: barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Vykmanov (Weidmesgrün)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: u oplocení věznice při silnici do Dolního Žďáru na jižním okraji vsi

GPS: 50°19'53.936"N, 12°57'27.570"E

Období vzniku: 18. století

Architekt: neznámý

Přestavba: 19. století

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2016

Znovuvysvěcení: 8. dubna 2018

Památková ochrana: od 24. října 1994

Č. rejst. ÚSKP: 12437/4-4947

Stav: obnovené

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Drobná barokní kaple byla vystavěna patrně v průběhu 18. století podle návrhu neznámého architekta za mostkem přes Borecký potok (Erlenbach) při pravé straně cesty do Dolního Žďáru na západním okraji vsi Vykmanov (Weidmesgrün). Kaple v této poloze je prvně zachycena již na mapě 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Michaela Archanděla v Ostrově. Snad v průběhu 19. století byla kaple upravena a doplněna nově vyzděnou průčelní stěnou s novým štítem.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno, či zničeno. Po zřízení nápravně pracovního tábora Vykmanov I. dne 1. března 1949 a jeho přeměně na dnešní věznici zůstala kaple zachována, při postupném budování vězeňského areálu na počátku padesátých let 20. století dokonce betonový plot v jeho jihovýchodním nároží dokonce ustoupil, aby kaple za dvěma mohutnými lípami nemusela být zbořena.

Samotná neudržovaná kaple však byla během druhé poloviny 20. století přivedena do havarijního stavu. Z  bývalé kaple zůstalo zachováno pouze obvodové zdivo do původní výše včetně štítu, bez střechy a krovů. Interiér kaple je zarostlý náletovou vegetací. Statika zdiva zdevastované kaple je narušena. Dne 24. října 1994 byly zříceniny kaple ve Vykmanově zapsány na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 12437/4-4947.

V roce 2016 přistoupil Státní pozemkový úřad ČR jako vlastník objektu ve spolupráci se Spolkem občanů a přátel Vykmanova k rekonstrukci zdevastované kaple s celkovým nákladem necelých 213 tisíc korun. Kaple byla zastřešena novou valbovou střechou, obvodové zdivo nově omítnuto. Veškeré dřevěné prvky byly ošetřeny tlakovou impregnací proti hmyzu a dřevokazným houbám. Vchod do kaple byl uzavřen zdobnou kovanou mříží. Terén kolem objektu byl snížen na původní úroveň a zřízen odtok srážkové vody. Při silné letní bouřce dne 22. června 2017 byly vyvráceny obě mohutné lípy rostoucí před kaplí.

Dne 8. května 2018 byla obnovená kaple z důvodu, že se nepodařilo dohledat původní patrocinium objektu, plzeňským biskupem Tomášem Holubem nově zasvěcena bl. Titu Zemanovi, salesiánskému knězi, který byl vězněn v letech 1955-1956 ve zdejších komunistických pracovních táborech. Slavnostní akt proběhl za přítomnosti ostrovského faráře P. Marka Bonaventury Hrice, starosty města Ostrov Jana Železného, ředitelky státního pozemkového úřadu, členů Spolku občanů a přátel Vykmanova a Spolku ostrovských ostrostřelců a hojné účasti veřejnosti.

 

Popis objektu

Drobná barokní kaple zděná z lomového kamene bez oken na obdélném půdorysu o rozměrech asi 335 × 265 cm s neodsazený trojboce uzavřeným presbytářem krytá eternitovou valbovou střechou s hambálkovým krovem s celoplošným bedněním. Vstupní jižní průčelí kaple vyzděné z cihelného zdiva o výšce asi 380 cm je prolomeno jednoduchým obdélným portálem vchodu bez profilace. Vstup uzavírá novodobá zdobná kovaná mříž. V nadpraží je situována trojice malých čtvercových větracích otvorů. Po stranách vchodu jsou vyzděny jemné pilastry vynášející oplechovanou profilovanou ve středu půlruhově vzedmutou horizontální římsu. Průčelí je završeno oplechovaným zděným cihlovým ozdobným zprohýbaným dvoustupňovým trojúhelníkovým štítem.

Vnější stěny kaple jsou umítnuty hlazenými omítkami bez členění, profilovanou korunní římsou pod střechou. Nazstropený vnitřní prostor kaple je opatřen hladkými omítkami bez členění.

 

Fotodokumentace

Vykmanov - kaple | kaple ve Vykmanově při cestě do Horního Žďáru na mapě 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768
Vykmanov - kaple | kaple na povinném císařském otisku mapy stabilního katastru vsi Vykmanov (Weidmesgrün) z roku 1842
Vykmanov - kaple | torzo zdevastované kamenné kaple ve Vykmanově před celkovou obnovou - září 2013
Vykmanov - kaple | vstupní průčelí zdevastované kaple - duben 2010
Vykmanov - kaple | nezastřešený prázdný interiér zdevastované kamenné kaple ve Vykmanově před celkovou obnovou - září 2013
Vykmanov - kaple | torzo zdevastované kaple ve Vykmanově - září 2013
Vykmanov - kaple | boční stěna zdevastované kaple - duben 2010
Vykmanov - kaple | jihovýchodní průčelí zdevastované kamenné kaple ve Vykmanově před celkovou obnovou - duben 2010
 
Vykmanov - kaple | jihovýchodní průčelí zdevastované kamenné kaple ve Vykmanově před celkovou obnovou - září 2013
Vykmanov - kaple | závěr zdevastované kamenné kaple ve Vykmanově před celkovou obnovou - duben 2010
Vykmanov - kaple bl. Tita Zemana | vstupní průčelí obnovené kaple - červen 2017
Vykmanov - kaple bl. Tita Zemana | vstupní průčelí obnovené kaple bl. Tita Zemana ve Vykmanově s dvojicí mohutných líp - červen 2017
Vykmanov - kaple bl. Tita Zemana | obnovená kaple bl. Tita Zemana ve Vykmanově - červen 2017
Vykmanov - kaple bl. Tita Zemana | jihovýchodní průčelí obnovené kaple bl. Tita Zemana u zdi věznice ve Vykmanově - červen 2017
Vykmanov - kaple bl. Tita Zemana | jihovýchodní průčelí obnovené kaple bl. Tita Zemana u zdi věznice ve Vykmanově - červen 2017
Vykmanov - kaple bl. Tita Zemana | závěr obnovené kaple bl. Tita Zemana u zdi věznice ve Vykmanově - červen 2017
 
Vykmanov - kaple bl. Tita Zemana | vstupní průčelí obnovené kaple bl. Tita Zemana ve Vykmanově po pádu obou mohutných líp - srpen 2017
Vykmanov - kaple bl. Tita Zemana | vstupní průčelí kaple bl. Tita Zemana - srpen 2017
Vykmanov - kaple bl. Tita Zemana | interiér kaple bl. Tita Zemana - červen 2017
Vykmanov - kaple bl. Tita Zemana | vstupní průčelí obnovené kaple bl. Tita Zemana u zdi věznice ve Vykmanově - srpen 2017
Vykmanov - kaple bl. Tita Zemana | kaple bl. Tita Zemana od jihu - srpen 2017
Vykmanov - kaple bl. Tita Zemana | obnovená kaple bl. Tita Zemana u zdi věznice ve Vykmanově od jihu - srpen 2017
Vykmanov - kaple bl. Tita Zemana | kaple bl. Tita Zemana od jihu - srpen 2017
Vykmanov - kaple bl. Tita Zemana | jihovýchodní průčelí obnovené kaple bl. Tita Zemana u zdi věznice ve Vykmanově - srpen 2017
 

Použitá literatura

ANONYM, Vykmanovská kaplička je opět vysvěcena, Ostrovský měsíčník 2018/05, Ostrov 2018, s. 3.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 69.
Lubomír ZEMAN et al., Dějiny města Ostrova, Ostrov 2001, s. 294.

 
 

Komentáře: přidat další

Marie Hellerová (06.12.2016 16:33)

Na opravě kapličky se intezivně pracuje. Do konce roku by měla být zrekonstruována. Marie Hellerová

 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz