přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Vysoká - kaple sv. Anny

Vysoká - kaple sv. Anny

Vysoká - kaple sv. Anny |

Obecní pseudogotická kaple sv. Anny byla postavena v roce 1903 podle návrhu zednického mistra Aloise Riedla ze Šenova na návsi uprostřed obce Vysoká (Hohendorf). Kaple nahradila původní obecní barokní kapli, zbořenou někdy před rokem 1895. Během spojeneckého náletu na Karlovy Vary roku 1944 byla kaple poškozena odraženým kamenem po výbuchu jedné z pum na zdejší návsi a následně opravena. Poslední rekonstrukci kaple realizoval v letech 1990-1991 Obecní úřad Dalovice.

 

Objekt: pseudogotická kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Vysoká (Hohendorf)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na návsi uprostřed obce

GPS: 50°15'17.638"N, 12°54'9.655"E

Období vzniku: 1903

Architekt: Alois Riedl

Stavitel: 1903

Rekonstrukce: 1990-1991

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Pseudogotická obecní kaple sv. Anny byla postavena v roce 1903 na návsi uprostřed obce Vysoká (Hohendorf). Nová kaple nahradil původní menší barokní kapli sv. Anny z let 1780-1782, zbořenou pro zchátralost někdy před rokem 1895. Pro výstavbu nové kaple se obec rozhodla až dne 16. dubna 1903 a uspořádala sbírku mezi zdejšími občany. Dne 9. července 1903 bylo vybráno staveniště před bývalou usedlostí čp. 2, asi 120 m od původní kaple. Dne 29. července 1903 byly následně schváleny plány nové kaple vypracované zednickým mistrem Aloisem Riedlem ze Šenova. V průběhu roku 1903 byla poté kaple postavena a vysvěcena.

V kapli nebylo povoleno konat mše svaté, mohly se zde sloužit pouze májové pobožnosti a od kaple se vypravovaly pohřby místních občanů. Během 1. světové války byl ze zvoničky kaple zrekvírován zvonek na válečné účely. Po válce byl pořízen nový zvonek ze sbírek místních občanů.

Při spojeneckém náletu na Karlovy Vary v roce 1944 spadla jedna puma na náves ve Vysoké a odražený kámen vletěl oknem do kaple a stropem, v němž vyrazil otvor asi 0,75 m², zase ven. Roku 1948 uspořádal sedlecký administrátor Studený sbírku a nechal obecní kapli sv. Anny opravit. Během rekonstrukce v letech 1948-1949 byla kaple nově omítnuta, interiér objekt vymalován, vyspraven strop, byly provedeny pokrývačské a klempířské práce a před kaplí vyspraveno kamenné schodiště. Rekonstrukční práce byly dokončeny dne 28. května 1949 a celkové náklady na opravu kaple činily 13 506 Kčs.

V letech 1990-1991 přistoupil Obecní úřad Dalovice k celkové rekonstrukci zchátralé kaple nákladem zhruba 50 000 Kčs. Během oprav, které řídil Václav Šturma, byly provedeny nutné zednické práce, pořízena nová fasáda a interiér kaple vybílen. Po skončení rekonstrukce vysvětil obnovenou kapli sv. Anny tehdejší rybářský administrátor Petr Franta.

 

Popis objektu

Novodobá cihlová kaple s pseudogotickými prvky na obdélném půdorysu o rozměrech 4,5 x 2,85 m s trojboce uzavřeným presbytářem, krytá původně břidlicovou, dnes eternitovou sedlovou, nad závěrem zvábenou střechou s hranolovou sloupkovou zvoničkou završenou oplechován cibulovou bání nad průčelím. Celková výška kaple dosahuje 5 m.

Vstupní průčelí kaple s obdélným portálem vchodu, zakončeným hrotitým obloukem, a velkým kruhovým oknem v ose nad ním, je završeno trojúhelníkovým štítem. Nároží průčelí bývala původně doplněna iluzivní bosáží v omítce. Ostění vchodu a okna, i motiv stupňů pod střechou a nárožní bosáž bývaly původně zvýrazněny tmavší barvou omítky. Před vchodem do kaple je umístěno rozšiřující se schodiště, tvořené pěti profilovanými žulovými stupni.

Podélné stěny kaple jsou prolomeny po jednom obdélném hrotitém okně s jednoduchým ostěním v omítce. Obdobná užší okna jsou umístěna v bočních stěnách závěru. Vnější stěny kaple jsou hladké, bez členění. Vnitřní prostor kaple je sklenut valenou klenbou. Podlahu kaple tvoří kamenná dlažba.

Vnitřní zařízení kaple původně tvořil jednoduchý oltář bez pozadí a oltářního kamene, který zdobila polychromována dřevěná soška sv. Anny z druhé čtvrtiny 18. století, vysoká 77 cm, stojící na oddělitelném podstavci. Soška byla zbarvena červenou barvou na hnědém podkladě. Světice držela na pravé ruce posazenou malou Pannu Marii v červeném rouše, na levé ruce pak Ježíška bez šatu. Všechny tři postavy měly na hlavách červeno-modro-žluté korunky s křížkem na vrcholu. Socha byla zdařilou řezbářskou prácí zdejší oblasti.

Věřící na sošku podle zvyku zavěšovali drobné mince z vděčnosti za nějaké dobrodiní prokázané na přímluvu sv. Anny. Tak se na sošce ocitl saský dukát z roku 1639, starší než kaple i plastika samotná, tereziánský dvacetikrejcar z roku 1766 a rakouský šestikrejcar z roku 1848. V kapli se nacházela dřevěná skříň pro umístění sošky sv. Anny. Dále v kapli bývala zdařilá vyřezávaná lidová soška sv. Jana Nepomuckého patrně z počátku 19. století, opatřená nevhodnou polychromií.

Dnes tvoří vybavení interiéru kaple malý jednoduchý dřevěný oltář, nad který na stěnu závěru namalovaly sestry Olga a Marie Matějíčkovy výraznými barvami, prostý obraz Panny Marie Lurdské, zaplacený z daru Zdeňka Holečka.

 

Fotodokumentace

Vysoká - kaple sv. Anny | obecní kaple sv. Anny před rokem 1945
Vysoká - kaple sv. Anny | závěr kaple sv. Anny před rokem 1945
Vysoká - kaple sv. Anny | soška sv. Anny v době před rokem 1945
Vysoká - kaple sv. Anny | obecní kaple sv. Anny ve Vysoké na fotografii z roku 1983
Vysoká - kaple sv. Anny | obecní kaple sv. Anny v  roce 1983
Vysoká - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny po obnově - březen 1994
Vysoká - kaple sv. Anny | interiér obecní kaple sv. Anny - březen 1994
Vysoká - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny ve Vysoké - květen 1998
 
Vysoká - kaple sv. Anny | pseudogotická obecní kaple sv. Anny ve Vysoké - únor 2013
Vysoká - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny ve Vysoké - duben 2010
Vysoká - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny ve Vysoké - únor 2013
Vysoká - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny ve Vysoké - duben 2010
Vysoká - kaple sv. Anny | vstupní průčelí kaple sv. Anny - duben 2010
Vysoká - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny ve Vysoké - únor 2013
Vysoká - kaple sv. Anny | obecní kaple sv. Anny na návsi ve Vysoké - únor 2013
Vysoká - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny od severozápadu - únor 2013
 
Vysoká - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny ve Vysoké - únor 2013
Vysoká - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny od západu - duben 2010
Vysoká - kaple sv. Anny | západní průčelí kaple sv. Anny - únor 2013
Vysoká - kaple sv. Anny | závěr kaple sv. Anny od jihu - duben 2010
Vysoká - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny ve Vysoké - únor 2013
Vysoká - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny od východu - duben 2010
Vysoká - kaple sv. Anny | východní průčelí kaple sv. Anny - únor 2013
Vysoká - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny od severovýchodu - únor 2013
 
Vysoká - kaple sv. Anny | interiér kaple sv. Anny ve Vysoké - únor 2013
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 43
Mařík, A. 1998 : Kostel a kaple v Dalovicích a Vysoké, Historický sborník Karlovarska VI, Karlovy Vary, 139/157

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz