přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Vysoká - kaple sv. Anny

Vysoká - kaple sv. Anny

Původní barokní obecní kapli sv. Anny nechal vystavět vysloužilý voják Andreas Gössl z vděčnosti za ochranu v dlouholetých válkách v zatáčce silnice do Dalovic na jihozápadním okraji obce Vysoká (Hohendorf). V letech 1861-1863 proběhla celková rekonstrukce kaple. Někdy před rokem 1895 byla zchátralá kaple zbořena a v roce 1903 postaven nová obecní kaple sv. Anny na návsi.

 

Objekt: barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Vysoká (Hohendorf)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v zatáčce silnice do Dalovic na jihozápadním okraji obce

GPS: 50°15'15.525"N, 12°54'6.724"E

Období vzniku: 1780-1782

Architekt: neznámý

Slavnostní vysvěcení: 1782

Demolice: před rokem 1895

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Barokní obecní kapli sv. Anny nechal vystavět v letech 1780-1782 zdejší rodák a vysloužilý voják Andreas Gössl z vděčnosti za ochranu v dlouholetých válkách v zatáčce silnice do Dalovic na jihozápadním okraji obce Vysoká (Hohendorf). Andreas Gössl navíc k údržbě kaple věnoval blíže neznámý majetek, který se však později ztratil a ani pamětníci netušili, kam se poděl. Neudržovaná kaple tedy postupně chátrala.

V roce 1845 oznámil místní rychtář Anton Himmel vrchnosti v Dalovicích, že kaple je velmi chatrná a k její opravě by se mohl využít veliký majetek, který byl ke kapli věnován a o němž si místní lidé vyprávějí. Správa panství tuto skutečnost oznámila dne 10. listopadu 1845 krajskému úřadu a připojila sdělení, že podle dochovaných účetních dokladů má kaple pohledávku vůči správě panství ve výši 109 zl. 38 kr. a dále vůči osmi sedlákům v Doubí 87 zl. O žádném jiném majetku však nebylo nic známo. Krajský úřad následně jmenoval vyšetřovací komisi, jejímž členem byl rovněž tehdejší sedlecký farář Schipaunsky.

Komise pracovala od ledna do dubna roku 1846. Nejprve byli vyslechnuti rychtář Himmel a dva sedláci z Vysoké. Ti vypovídali, že od mládí slýchávali, že kapli dal před mnoha lety vybudovat nějaký voják a že jí věnoval 300 zl. Poté byli vyslechnuti dlužníci z Doubí. Ti prohlásili, že až do roku 1834 řádně platili úroky tehdejšímu správci panství Baltazaru Sieglovi, který jim však až na výjimky nevystavoval žádné potvrzení. Prohlídkou účetní knihy kaple sv. Anny z let 1783-1803 bylo potvrzeno, že panství dluží kapli 109 zl. 38 kr. V účetní knize panství však nebyly až na výjimky zapsány splátky, které odváděli sedláci z Doubí. Správce Siegl si tyto peníze patrně ponechával ke svým účelům. Jako poslední byl vyslechnut současný majitel dalovického panství Wilhelm Wenzl Lorenz, který prohlásil, že při koupi panství mu nebylo nic o dluhu 109 zl. 38 kr. řečeno, a proto jej nehodlá zaplatit. Přislíbil však, že na údržbu kaple bude on i jeho nástupci zdarma dodávat dřevo, vápno a další materiál.

V květnu roku 1846 požádal krajský úřad gubernium o svolení k vymáhání dlužné částky. O dalším jednání není nic známo. Teprve dne 15. března 1855 byla vyhotovena nová fundační listina, v níž se Wilhelm Wenzl Lorenz za sebe i své nástupce zavázal, že převezme patronát nad kaplí i s povinností její údržby.

V letech 1861-1863 následně proběhla celková rekonstrukce kaple. Stavba byla tehdy rozšířena. Dne 27. října 1861 vysvětil obnovenou kapli vikář dr. Georg Friedrich za velké účasti místních občanů. Noví majitelé dalovického panství však neplnili Lorenzův závazek údržby kaple a ta znovu postupně zchátrala. Roku 1876 měla být kaple z neznámých důvodů dokonce zbořena.

V noci z 25. na 26. srpna 1891 vykradli a znesvětili zchátralou kapli neznámí pachatelé. Někdy před rokem 1895 dala obec Vysoká zdevastovanou kapli svým nákladem zbořit. V roce 1903 byla následně vystavěna nová větší pseudogotická obecní kaple sv. Anny na návsi, asi 120 m od původní kaple.

 

Popis objektu

Menší kamenná omítaná barokní kaple s věžičkou s modlitebním zvonkem. Vnitřní zařízení kaple tvořila socha sv. Anny, postavená v nice, a „některé další ne zcela vkusné sochy a obrazy“. Kolem kaple býval postaven nízký plot.

 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 43
Mařík, A. 1998 : Kostel a kaple v Dalovicích a Vysoké, Historický sborník Karlovarska VI, Karlovy Vary, 139/157

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz