přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Záhoří - kaple Panny Marie Královny Míru

Záhoří - kaple Panny Marie Královny Míru

Záhoří - kaple Panny Marie Královny Míru | Záhoří - kaple Panny Marie Královny Míru

Novodobá obecní kaple Panny Marie Královny Míru byla vystavěna v roce 1918 na místě starší kaple ve východní části návsi uprostřed vsi Záhoří (Serles). Dne 21. července 1918 byla kaple slavnostně vysvěcena. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Někdy mezi léty 1969-1971 byla nakonec zchátralá kaple zbořena.

 

Objekt: novodobá kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Záhoří (Serles)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: ve východní části návsi uprostřed vsi

GPS: 50°9'9.307"N, 13°8'13.765"E

Období vzniku: 1918

Architekt: neznámý

Slavnostní vysvěcení: 21. července 1918

Období devastace: po roce 1945

Demolice: mezi léty 1969-1971

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Původní barokní obecní kaple byla vystavěna patrně v 1. polovině 18. století podle návrhu neznámého architekta ve východní části návsi uprostřed vsi Záhoří (Serles). Farou spadala kaple ke kostelu sv. Vavřince v Lukách.

V roce 1918 byla na místě staré kaple vystavěna podle návrhu neznámého architekta novodobá obecní kaple Panny Marie Královny Míru. Slavnostní vysvěcení kaple proběhlo v neděli 21. července 1918. Teprve po konci 1. světové války mohl být pořízen zvon do zvoničky kaple, který byl v neděli 23. listopadu 1919 slavnostně vysvěcen.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být dále nevyužívaná kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení bylo následně rozkradeno či zničeno. Kaple je ještě zachycena na leteckém snímku vojenského leteckého mapování ze 14. května 1969. Do roku 1971 však byla poté zchátralá kaple v Záhoří zbořena, stejně jako kaple Panny Marie Bolestné v nedaleké vsi Skřipová. Trosky stržené kaple byly poté rozhrnuty a dnes se na jejím místě nachází pouze nízký zarovnaný pahorek čtvercového půdorysu zarostlý trávou.

 

Popis objektu

Novodobá cihlová hranolová kaple na čtvercovém půdorysu s rovným závěrem, krytá eternitovou stanovou střechou s otevřenou osmibokou sloupkovou zvoničkou završenou oplechovanou cibulovou bání s makovicí a patrně křížem na hrotnici. V ose hlavního východního průčelí kaple býval prolomen obdélný vstup, uzavřený plnými dvoukřídlými dveřmi. Boční stěny byly prolomeny po jednom velkém obdélném, polokruhově zakončeném okně. Vnější stěny kaple, členěné jednoduchými nárožními pilastry a lizénovými rámci, bývaly završeny patrně dřevěnou vynesenou korunní římsou pod střechou. Vnitřní prostor kaple býval plochostropý. Inventář kaple tvořila vyřezávaná socha Panny Marie, snad přenesená ze staré kaple.

 

Fotodokumentace

Záhoří - kaple Panny Marie Královny Míru | kaple Panny Marie Královny Míru na výřezu indikační skici mapy stabilního katastru vsi Záhoří z roku 1841
Záhoří - kaple Panny Marie Královny Míru | zchátralá kaple Panny Marie Královny Míru v roce 1963
Záhoří - kaple Panny Marie Královny Míru | kaple Panny Marie Královny Míru na návsi v Záhoří na leteckém snímku vojenského leteckého mapování - duben 1964
Záhoří - kaple Panny Marie Královny Míru | pohorek s troskami zbořené kaple Panny Marie Královny Míru na bývalé návsi v Záhoří - duben 2020
Záhoří - kaple Panny Marie Královny Míru | pohorek s troskami zbořené kaple Panny Marie Královny Míru na bývalé návsi v Záhoří - duben 2020
Záhoří - kaple Panny Marie Královny Míru | pohorek s troskami zbořené kaple Panny Marie Královny Míru na bývalé návsi v Záhoří - duben 2020
Záhoří - kaple Panny Marie Královny Míru | pohorek s troskami zbořené kaple Panny Marie Královny Míru na bývalé návsi v Záhoří - duben 2020
Záhoří - kaple Panny Marie Královny Míru | pohorek s troskami zbořené kaple Panny Marie Královny Míru na bývalé návsi v Záhoří - duben 2020
 
Záhoří - kaple Panny Marie Královny Míru | pohorek s troskami zbořené kaple Panny Marie Královny Míru na bývalé návsi v Záhoří - duben 2020
Záhoří - kaple Panny Marie Královny Míru | pohorek s troskami zbořené kaple Panny Marie Královny Míru na bývalé návsi v Záhoří - duben 2020
Záhoří - kaple Panny Marie Královny Míru | pohorek s troskami zbořené kaple Panny Marie Královny Míru na bývalé návsi v Záhoří - duben 2020
Záhoří - kaple Panny Marie Královny Míru | pohorek s troskami zbořené kaple Panny Marie Královny Míru na bývalé návsi v Záhoří - duben 2020
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 670-671.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha 1982, s. 324.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 169.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 77.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz