přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Záhořice - pomník Jana Žižky z Trocnova

Záhořice - pomník Jana Žižky z Trocnova

Záhořice - pomník Jana Žižky z Trocnova | Záhořice - pomník Jana Žižky z Trocnova

Pomník Jana Žižky z Trocnova nechala zřídit v roce 1924 tělocvičná jednota Sokol Lubenec při příležitosti 500. výročí úmrtí vojevůdce na úpatí vrchu Vladař při cestě do Vladořic jižně od vsi Záhořice (Sahorz). Ještě roku 1924 byl však pomník zničen a roku 1927 byl obnoven. V roce 1958 byla vystavěna současná podoba pomníku. Ve 2. polovině 20. století přestal být pomník udržován a postupně chátral. V roce 2008 byla odcizena bronzová deska, která byla roku 2011 nahrazena plastovou tabulí.

 

Objekt: žulový pomník s bronzovou pamětní deskou

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Záhořice (Sahorz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na okraji velké louky při pravé straně cesty do Vladořic jižně od vsi

GPS: 50°4'41.711"N, 13°12'17.166"E

Období vzniku: 1924

Architekt: neznámý

Stavebník: tělocvičná jednota Sokol Lubenec

Slavnostní vysvěcení: 31. srpna 1924

Materiál: žula / bronz

Přestavba: 1927, 1958

Období devastace: po roce 1945

Znovuodhalení: září 1927, 28.-29. června 1958

Památková ochrana: od 16. prosince 1963

Č. rejst. ÚSKP: 42004/4-912

Stav: zdevastované

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pomník husitského hejtmana Jana Žižky z Trocnova nechala zřídit v roce 1924 česká tělocvičná jednota Sokol Lubenec ze Sokolské župy rakovnické při příležitosti 500. výročí úmrtí vojevůdce podle návrhu neznámého autora na západním úpatí vrchu Vladař (Wladarz Berg, 693 m n. m.) při pravé straně bývalé cesty do Vladořic jižně od vsi Záhořice (Sahorz). Dne 31. srpna 1924 poté proběhlo v rámci tradiční pouti na vrch Vladař slavnostní odhalení nového pomníku. Ještě roku 1924 byl však pomník patrně obyvateli většinové německé národnosti zničen.

Prostor bývalého opevněného hradiště na Vladaři využili během ústupu ve druhé polovině listopadu 1421 husité pod velením tehdy již slepého vojevůdce, kteří se zde opevnili a tři dny se v nepříznivém mrazivém počasí úspěšně bránili početně silnějšímu vojsku plzeňského landfrýdu a vojáků pod velením českého šlechtice Jindřicha z Plavna. Z důvodu nedostatku proviantu nakonec prorazili obležení a stáhli se do Žatce.

V roce 1927 byl proto již na vlastním zakoupeném pozemku českou tělocvičnou jednotou Sokol Lubenec postaven nový pomník v podobě tří mohutných kamenů, které vytvořily přirozený rámec pro bronzovou pamětní desku s reliéfem Jana Žižky a věnovacím nápisem. Nový pomník byl slavnostně odhalen v září roku 1927 během pouti Sokolů, legionářů a dalších obyvatel na Vladař.

V rámci Vladařských oslav ve dnech 28. a 29. června 1958 byla v horní části amfiteátru slavnostně odhalena současná podoba pomníku. Na základě rozhodnutí ŠKK ONV Karlovy Vary ze dne 16. prosince 1963 byl pomník Jana Žižky z Trocnova u Záhořic zapsán na státní seznam kulturních památek pod rejstř. č. 42004/4-912. Ve druhé polovině 20. století však přestal být pomník udržován a postupně chátral, jeho okolí včetně původní cesty postupně zarostlo hustými náletovými křovinami.

Na podzim 2008 neznámý vandal odcizil z pomníku původní bronzovou pamětní desku, kterou následně patrně odnesl do sběrných surovin. V listopadu roku 2011 nechal Muzejní spolek Žluticka na pomníku osadit nevzhlednou plastovou tabuli s fotografií původní desky a krátkým nepřesným textem o historii.

 

Popis objektu

Kamenný pomník s pamětní deskou. Pomník tvoři vysoký hrubě opracovaný žulový blok v podobě pravidelného plochého žulového hranolu. Na přední straně pomníku bývala původně osazena obdélná bronzová pamětní deska s plastickou reliéfní bustou husitského hejtmana Jana Žižky z Trocnova ve zbroji, helmici a páskou přes pravé oko v horní části. Po stranách bývaly situovány datace „1424“ a „1924“. Pod bustou byl vyveden český věnovací nápis: „NA VLADAŘI / SOKOLSKÁ ŽUPA / RAKOVNICKÁ / TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA ‚SOKOL‛ / LUBENEC“ a reliéf svazku tří lipových listů. Dnes je na pomníku osazena menší nevzhledná novodobá obdélná plastová tabule z roku 2011 s fotografií původní pamětní desky a krátkým nepřesným textem o historii. Žulový blok pomníku je postaven na větší nízké kamenné podestě čtvercového půdorysu, složené z žulových kvádrů. Horní plocha podesty je upravena cementem.

 

Fotodokumentace

Záhořice - pomník Jana Žižky z Trocnova | původní deska s Žižkovou bustou v roce 1983
Záhořice - pomník Jana Žižky z Trocnova | pomník Jana Žižky z Trocnova s původní deskou - květen 2008
Záhořice - pomník Jana Žižky z Trocnova | původní deska pomníku Jana Žižky z Trocnova - květen 2008
Záhořice - pomník Jana Žižky z Trocnova | zdevastovaný pomník Jana Žižky z Trocnova pod vrchem Vladař u Záhořic - březen 2016
Záhořice - pomník Jana Žižky z Trocnova | pomník Jana Žižky z Trocnova - březen 2016
Záhořice - pomník Jana Žižky z Trocnova | přední strana pomníku Jana Žižky z Trocnova s novodobou plastovou deskou - březen 2016
Záhořice - pomník Jana Žižky z Trocnova | přední strana pomníku - březen 2016
Záhořice - pomník Jana Žižky z Trocnova | novodobá plastová deska - březen 2016
 
Záhořice - pomník Jana Žižky z Trocnova | zdevastovaný pomník Jana Žižky z Trocnova pod vrchem Vladař u Záhořic - březen 2016
Záhořice - pomník Jana Žižky z Trocnova | pomník Jana Žižky z Trocnova - březen 2016
Záhořice - pomník Jana Žižky z Trocnova | žulový blok pomníku - březen 2016
Záhořice - pomník Jana Žižky z Trocnova | pomník Jana Žižky z Trocnova - červenec 2015
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 654
Poubová 2007: Evidenční list nemovité památky - Záhořice, pomník Jana Žižky z Trocnova. 42004/4-912, Loket
Svoboda, J. 2008: Žluticko. Z nedávné minulosti, Žlutice, 81/83

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz