přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Zahrádka - kaple sv. Jana a Pavla

Zahrádka - kaple sv. Jana a Pavla

Zahrádka - kaple sv. Jana a Pavla | Zahrádka - kaple sv. Jana a Pavla

Pozdně barokní obecní kaple sv. Jana a Pavla byla vystavěna v roce 1782 na jižní straně návsi uprostřed vsi Zahrádka (Sahrat). Po roce 1945 však již kaple nebyla využívaná, přestala být udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně zničeno či rozkradeno. Někdy po roce 1963 byla nakonec zchátralá kaple zbořena.

 

Objekt: pozdně barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Zahrádka (Sahrad, Sahrat)

Okres: Cheb

Poloha: na jižní straně návsi uprostřed vsi

GPS: 49°56'1.650"N, 12°55'14.171"E

Období vzniku: 1782

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Demolice: po roce 1963

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pozdně barokní obecní kaple sv. Jana a Pavla byla vystavěna v roce 1782 podle návrhu neznámého architekta na jižní straně návsi uprostřed vsi Zahrádka (Sahrat). Farou spadala kaple ke kostelu Zvěstování Panny Marie v areálu premonstrátského kláštera v Teplé.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však již kaple nebyla využívaná ke svému účelu, přestala být udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně zničeno či rozkradeno. Někdy po roce 1963 byla nakonec zchátralá kaple zbořena. Na místě zůstalo pouze základové zdivo do výše několika centimetrů.

 

Popis objektu

Pozdně barokní kaple na obdélném půdorysu o rozměrech asi 5 x 4 metry se zaoblenými nárožími s užší půlkruhovou apsidou a krytá šindelovou valbovou střechou. Vstupní severní průčelí kaple, prolomené obdélným portálem vchodu s nikou v nadpraží, bývalo završeno trojúhelným štítem s výklenkem. Podélné stěny kaple byly prolomeny po jednom menším osmibokém okně se žlábkováním v rozích. Vnější stěny kaple bývaly členěny nárožními pilastry a završeny mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsou.

Vnitřní prostor kaple býval zaklenut valenou klenbou s lunetami. Stěny v interiéru byly členěny pilastry. Na menze býval postaven milostný obraz Panny Marie na dřevěné desce, který býval kopií podle starší předlohy.

 

Fotodokumentace

Zahrádka - kaple sv. Jana a Pavla | zdevastovaná obecní kaple sv. Jana a Pavla na návsi v Zahrádce před demolicí na snímku z roku 1963
Zahrádka - kaple sv. Jana a Pavla | půdorys kaple sv. Jana a Pavla v Zahrádce podle Antona Gnirse
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1932: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad, Brno, 334
Poche, E. a kol. 1982: Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 325
Valenčík, M. 2006: Ohrožené památky. Kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha, 77

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz