přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie

Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie

Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie

Obecní kaple Panny Marie byla vystavěna v 1. polovině 19. století nad návesním rybníčkem nad hospodářskou usedlostí čp. 4 uprostřed osady Zlatá Hvězda (Stern). Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. V letech 2004-2006 byla provedena celková rekonstrukce zdevastované kaple. Slavnostní znovuvysvěcení obnovené kaple proběhlo dne 12. srpna 2017.

 

Objekt: zděná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Zlatá Hvězda (Stern)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: nad usedlostí čp. 44 na západním okraji osady

GPS: 50°8'7.469"N, 13°6'25.728"E

Období vzniku: 1. polovina 19. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2004-2006

Znovuvysvěcení: 12. srpna 2017

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Obecní kaple Panny Marie byla vystavěna patrně v první polovině 19. století podle návrhu neznámého architekta nad bývalým návesním rybníčkem Tauschenteich nad hospodářskou usedlostí čp. 4 (dnešní čp. 44) uprostřed osady Zlatá Hvězda (Stern). Kaple je prvně zachycena na mapě stabilního katastru vsi Herstošice z roku 1841. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Linharta v Údrči.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. Na počátku 21. století byla tehdy volně přístupná kaple ve velmi zchátralém až havarijním stavu. Střešní konstrukce se včetně krovu a stropu částečně propadla do interiéru objektu a obvodové zdivo kaple se začalo praskat. V letech 2004-2006 proto přistoupilo město Bochov jako vlastník objektu ve spolupráci s majitelem sousední usedlosti čp. 44 Ing. Petrem Slabým k celkové rekonstrukci zdevastované kaple.

Slavnostní znovuvysvěcení obnovené kaple Panny Marie proběhlo v sobotu 12. srpna 2017 za velké účasti obyvatel okolních vsí a původních německých rodáků z Bochovska. Slavnost začala průvodem v čele se členy dobrovolných hasičů z Bochova. U kaple přednesl pěvecký sbor Paleta z Karlových Varů skladbu Ave verum corpus od W. A. Mozarta. Po slavnostních proslovech starosty města Bochova Miroslava Egerta, členů spolku Bund der Deutschen in Böhmen Heleny Wiesner a Richarda Šulka a vzpomínce rodáka Lubomíra Jungbauera obnovenou kapli vysvětil generální vikář plzeňské diecéze P. Jiří Majkov spolu s bochovským farářem P. Josefem Szczepaniakem. Na závěr slavnosti bylo připraveno pro přítomné pohoštění.

 

Popis objektu

Zděná kaple s kamennou podezdívkou na obdélném půdorysu s rovným závěrem, krytá šindelovou valbovou střechou s otevřenou sloupkovou hranolovou zvoničkou nad průčelím, završenou šindelovou jehlancovou stříškou s makovicí a křížem na hrotnici. Hlavní vstupní severní průčelí kaple, prolomené obdélným, segmentem zakončeným vchodem uzavřeným dvoukřídlými dřevěnými dveřmi, je završeno trojúhelníkovým štítem s reliéfem latinského kříže. Podélné stěny kaple jsou prolomeny po jednom obdélném okně se segmentovým záklenkem. Vnější stěny kaple jsou členěny lizénovými rámci a jednoduchými nárožními pilastry a završeny vyloženou profilovanou korunní římsou pod střechou.

Vnitřní prostor kaple je plochostropý, krytý omítaným prkenným stropem. Při závěrové stěně kaple je vyzděn nový jednoduchý oltářní pult. Vnitřní zařízení kaple je novodobé.

 

Fotodokumentace

Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | zdevastovaná kaple Panny Marie v osadě Zlatá Hvězda na snímku z počátku 90. let 20. století
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | zdevastovaná obecní kaple Panny Marie v osadě Zlatá Hvězda - srpen 2002; zdroj: znicenekostely.cz
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | vstupní průčelí zdevastované kaple - srpen 2002; zdroj: znicenekostely.cz
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | zdevastovaná obecní kaple Panny Marie v osadě Zlatá Hvězda od jihozápadu - srpen 2002; zdroj: znicenekostely.cz
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | zničený interiér kaple Panny Marie - srpen 2002; zdroj: znicenekostely.cz
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie během rekonstrukce v roce 2004; zdroj: znicenekostely.cz
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | vstupní průčelí obnovované kaple v roce 2004; zdroj: znicenekostely.cz
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie během rekonstrukce od severozápadu v roce 2004; zdroj: znicenekostely.cz
 
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie během rekonstrukce od jihozápadu v roce 2004; zdroj: znicenekostely.cz
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie během rekonstrukce od jihovýchodu v roce 2004; zdroj: znicenekostely.cz
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | opravovaný interiér kaple v roce 2004; zdroj: znicenekostely.cz
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie během rekonstrukce od severozápadu v roce 2005; zdroj: znicenekostely.cz
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | obnovená kaple Panny Marie v osadě Zlatá Hvězda od severozápadu po celkové rekonstrukci - září 2010
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | západní stěna obnovené kaple - září 2010
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie od jihozápadu - září 2010
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | obnovená kaple Panny Marie v osadě Zlatá Hvězda od jihovýchodu po celkové rekonstrukci - září 2010
 
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | bývalá obecní kaple Panny Marie v osadě Zlatá Hvězda od severovýchodu - březen 2017
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | vstupní severní průčelí obnovené obecní kaple Panny Marie v osadě Zlatá Hvězda - březen 2017
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | vstupní průčelí kaple Panny Marie - březen 2017
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | obnovený interiér kaple Panny Marie - březen 2017
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | bývalá obecní kaple Panny Marie v osadě Zlatá Hvězda od severozápadu - březen 2017
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | západní stěna kaple Panny Marie - březen 2017
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | závěr bývalé obecní kaple Panny Marie v osadě Zlatá Hvězda od jihu - březen 2017
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | závěr bývalé obecní kaple Panny Marie v osadě Zlatá Hvězda od jihu - březen 2017
 
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | bývalá obecní kaple Panny Marie v osadě Zlatá Hvězda od jihovýchodu - březen 2017
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | východní stěna kaple Panny Marie - březen 2017
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | bývalá obecní kaple Panny Marie v osadě Zlatá Hvězda od východu - březen 2017
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | slavnostní vysvěcení obnovené kaple Panny Marie v osadě Zlatá Hvězda dne 12. srpna 2017; foto: Michael Wiesner
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | generální vikář plzeňské diecéze P. Jiří Majkov; foto: Michael Wiesner
Zlatá Hvězda - kaple Panny Marie | slavnostní vysvěcení obnovené kaple Panny Marie v osadě Zlatá Hvězda dne 12. srpna 2017; foto: Michael Wiesner
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 498.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 360.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz