přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Žlutice - deska z Chyšské brány

Žlutice - deska z Chyšské brány

Žlutice - deska z Chyšské brány | Žlutice - deska z Chyšské brány

Pozdně gotická kamenná nápisová deska z roku 1523 bývala původně osazena na barbakánu u Chyšské brány městského opevnění na dolním konci Chyšské ulice na jihovýchodním okraji hrazeného města Žlutice (Luditz). V roce 1830 byla zchátralá bašta u Chyšské brány zbořena a deska druhotně osazena na nároží vstupního průčelí sousedního měšťanského domu čp. 42 v Chyšské, dnešní Hradební ulici.

 

Objekt: pozdně gotická kamenná nápisová deska

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Žlutice (Luditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na průčelí domu čp. 42 v Hradební ulici v jihovýchodní části města

GPS: 50°5'24.498"N, 13°9'56.746"E

Období vzniku: 1523

Architekt: neznámý

Materiál: pískovec

Památková ochrana: od 4. listopadu 1994

Č. rejst. ÚSKP: 11460/4-4973

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pozdně gotická kamenná nápisová deska od neznámého autora byla osazena v roce 1523 při úpravách městského opevnění za tehdejšího majitele zdejšího panství Jana III. z Vřesovic na severním barbakánu  u vnější Chyšské bráně na dolním konci Chyšské ulice (Chiescher Gasse) na jihovýchodním okraji hrazeného města Žlutice (Luditz). Deska byla vytvořena patrně ve stejné době a kamenické dílně jako deska na Horní bráně, osazená dnes na domě čp. 299.

Na počátku 19. století bylo již neudržované bývalé městské opevnění na mnoha místech v havarijním stavu. V roce 1830 byla zbořena bašta u Chyšské brány, která hrozila zřícením. Zásluhou žlutického faráře a osobního děkana Johanna Hopfa byla kamenná deska před demolicí bašty snesena a druhotně osazena na nároží vstupního průčelí sousedního měšťanského domu čp. 42 v Chyšské, dnešní Hradební ulici.

Dne 13. srpna 1832 byl poté městskou radou prodán dům u brány v Chyšské ulici o obvodu 10 sáhů a výšce 4 sáhy za 121 zlatých Antonu Königovi. Podle protokolu ze dne 16. července 1841 byly rozprodány železné řetězy na zavírání městských bran, za řetěz z Chyšské brány o váze 40 liber byly tehdy utrženy 2 zlaté a 63 krejcarů.

Ve druhé polovině 20. století byl vytvořen odlitek kamenné desky z domu čp. 42, který je umístěn v expozici žlutického muzea. Dne 4. listopadu 1994 byla kamenná deska na domě čp. 42 ve Žluticích zapsána na státní seznam nemovitých kulturních památek pod rejtř. č. 11460/4-4973 a stala se zároveň součástí městské památkové zóny Žlutice.

 

Popis objektu

Dvě spojené polychromované pozdně gotické pískovcové desky. Na horní, na výšku postavené obdélné desce o rozměrech 40 x 30cm je vysekán reliéf kalichu bez hostie a vpravo kamenická značka „f“. Dolní připojená obdélná deska o rozměrech 80 x 55 cm je položena vodorovně. V horní části desky je situován nápisový pás s vysekaným reliéfním českým nápisem ve dvou řádcích: „Kdo gy bude kaziti mu / sy sweho nasaditi a ·1·5·23·“ (volně přepsáno: Kdo poškodí bránu při průjezdu do města, musí ji vlastním nákladem opravit).

V obdélném vpadlém rámci s profilovaným rámem v dolní části desky je mezi reliéfním rodovým znakem pánů z Vřesovic s půlměsícem a reliéfním znakem města Žlutice na reliéfem částečně rozvinutého svitku vysekán reliéfní český nápis: „Prawda“. Nad svitkem je znovu vysekána kamenická značka „f“.

 

Fotodokumentace

Žlutice - deska z Chyšské brány | deska na domě čp. 42 ve 2. polovině 20. století
Žlutice - deska z Chyšské brány | zchátralá kamenná deska z Chyššské brány na domě čp. 42 v Hradební ulici ve 2. polovině 20. století
Žlutice - deska z Chyšské brány | kamenná deska z Chyššské brány na domě čp. 42 v Hradební ulici po rekonstrukci ve 2. polovině 20. století
Žlutice - deska z Chyšské brány | kamenná deska z Chyššské brány na domě čp. 42 v Hradební ulici v roce 1983; zdroj: archiv Muzea Karlovy Vary
Žlutice - deska z Chyšské brány | měšťanský dům čp. 42 v Hradební ulici ve Žluticích s kamennou deskou z Chyššské brány - říjen 2015
Žlutice - deska z Chyšské brány | kamenná deska z Chyššské brány na domě čp. 42 v Hradební ulici ve Žluticích - říjen 2015
Žlutice - deska z Chyšské brány | kamenná deska z Chyššské brány - říjen 2015
Žlutice - deska z Chyšské brány | kamenná deska z Chyššské brány na domě čp. 42 v Hradební ulici ve Žluticích - říjen 2015
 
Žlutice - deska z Chyšské brány | odlitek kamenné desky z Chyššské brány v expozici žlutického muzea - říjen 2015
 

Použitá literatura

Fleissner, K 2012: Dějiny města Žlutic v chronologickém podání, Žlutice
Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 425
Líbal, D. - Heroutová, M. - Lišková, A. 1976: Žlutice - stavebně historický průzkum města, Praha
Poche, E. a kol. 1982: Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 447
Poubová, A 2007: Evidenční list nemovité památky - Žlutice, Kamenná deska na čp. 42.11460/4-4973, Loket
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 198

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz