přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Žlutice - kaple Panny Marie

Žlutice - kaple Panny Marie

Žlutice - kaple Panny Marie | Žlutice - kaple Panny Marie

Barokní kapli Panny Marie nechal vystavět v roce 1719 varhaník Johann Franz Mischka při bývalé cestě do Mostce ve strmém svahu vrchu Bellhübel jihozápadně od města Žlutice (Luditz). Ještě v roce 1935 byla střecha kaple nově pokryta eternitem. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala a následně se proměnila ve zříceninu. V roce 2016 proto přistoupil Spolek okrašlovací Vladař k celkové rekonstrukci kaple do původní podoby.

 

Objekt: barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Žlutice (Luditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při lesní cestě ve strmém svahu jihozápadně od města

GPS: 50°4'55.785"N, 13°8'53.291"E

Období vzniku: 1719

Architekt: neznámý

Stavebník: Johann Franz Mischka

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2016

Znovuvysvěcení: 24. září 2016

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Barokní kapli Panny Marie, nazývanou rovněž Bellhübel Kapelle, nechal vystavět v roce 1719 varhaník žlutického farního kostela sv. Petra a Pavla Johann Franz Mischka podle návrhu neznámého architekta při bývalé cestě do Mostce lesem Schwarzen Holz ve strmém svahu vrchu zvaného Bellhübel jihozápadně od města Žlutice (Luditz). Johann Franz Mischka k této kapli zřídit rovněž nadaci na její údržbu. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Petra a Pavla ve Žluticích. V roce 1845 byl do kaple pořízen nový obraz Panny Marie z Re od žlutického malíře Johanna Müllera. Kaple bývala navštěvována velkým počtem věřících. Ještě dne 30. srpna 1935 byla střecha kaple nově pokryta eternitem s nákladem 124 K. V době před rokem 1945 patřila kaple rodině Fleissnerů z domu čp. 133 na náměstí ve Žluticích.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. Obraz Panny Marie z Re byl přenesen do depozitáře karlovarského muzea. V sedmdesátých letech 20. století na kapli spadl vzrostlý strom a poničil jí, neudržovaná opuštěná kaple se následně a postupně se proměnila ve zříceninu.

Na počátku 21. století z bývalé kaple zůstalo zachováno obvodové zdivo do původní výše asi 2,1 metru pouze na levé straně, ostatní stěny byly sníženy a vnitřní prostor kaple zasypán sutinami. Trosky kaple hrozící rozvalením nejsou zapsány v katastru nemovitostí, pozemek pod ní, pozemková parcela č. 4118/7, získalo v roce 2015 město Žlutice do svého vlastnictví od státního podniku Lesy ČR.

V roce 2016 poté Spolek okrašlovací Vladař přistoupil k celkové rekonstrukci kaple do původní podoby s celkovým nákladem asi 290.000 Kč za přispění z dotačních programů Ministerstva zemědělství ČR ve výši 173.000 Kč a rozpočtu města Žlutice ve výši 110.000 Kč. Na jaře roku 2016 bylo okolí kaple zbaveno náletových křovin a vyčištěn interiér objektu. V letních měsících byla poté zahájena samotná obnova objektu, během které bylo dozděno obvodové zdivo a štíty kaple a vytvořena nová klenba, objekt byl nově zastřešen. Zdivo kaple bylo následně nově omítnuto a vstup uzavřen novými dřevěnými vraty od Jaroslava Seidla ze Semtěše. V interiéru kaple byla zavěšena fotokopie originálu původního obrazu Panny Marie Klatovské (Panny Marie z Re), uloženého dnes v depozitáři karlovarského muzea.

Dne 24. září 2016 následně proběhlo slavnostní vysvěcení obnovené kaple Panny Marie žlutickým farářem Petrem Řezáčem za účasti starosty města Žlutice Václava Slavíka a asi 150 občanů v rámci slavnostního otevření nové turistické cesty ze Žlutic do Štědré.

 

Popis objektu

Kamenná barokní kaple bez oken na čtvercovém půdorysu o rozměrech 2,3 x 2,3 metru s rovným závěrem krytá původně šindelovou, později eternitovou sedlovou střechou. Vstupní průčelí kaple je prolomeno obdélným, polokruhovým vchodem s ostěním se středovým klenákem, uzavřeným dřevěnými vraty s úzkými průhledy. Průčelí kaple je nad vynesenou profilovanou římsou se stříškou z pálené krytiny završeno vystupujícím trojúhelníkovým štítem s obrazem Panny Marie s Ježíškem v obdélném, polokruhově završeném výklenku v ose. Boční stěny kaple jsou zdobeny. Hladce omítané vnější steny kaple nad podezdívkou z režného zdiva, členěné lizénovými rámci, jsou završeny mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou.

Vnitřní stěny kaple, členěné lisenovými rámci, jsou završeny mohutnou profilovanou římsou, která vynáší valenou klenbu zaklenující vnitřní prostor kaple. Vnitřní zařízení kaple tvořil původně obraz Panny Marie Klatovské (Panny Marie z Re) olejem na plátně od žlutického malíře Johanna Müllera z roku 1845, uložený dnes v depozitáři karlovarského muzea. Ústředním motivem obrazu je Panna Marie (Madona) s malým Ježíšem, oděná v dlouhém plášti s korunou na hlavě. Panna Marie byla zasažena kamenem do čela a krvácí. Na rozvinutém svitku v dolní části obrazu je situován latinský nápis: „IN GREMIO MATRIS SEDET SAPIENTIA PATRIS“ (V klíně Matky zůstává Moudrost Otcova). Na pozadí za postavami jsou vyobrazeny hlavičky andílků. Dnes je na závěrové stěně kaple zavěšena fotokopie obrazu.

 

Fotodokumentace

Žlutice - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie (Bellhübel Kapelle) na císařském otisku mapy stabilního katastru městečka Žlutice z roku 1841
Žlutice - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie na historické fotografii z doby po roce 1935
Žlutice - kaple Panny Marie | zdevastovaná barokní kaple Panny Marie - srpen 2002
Žlutice - kaple Panny Marie | závěrová stěna zdevastované kaple Panny Marie - srpen 2002
Žlutice - kaple Panny Marie | trosky kaple Panny Marie při bývalé lesní cestě - duben 2012
Žlutice - kaple Panny Marie | trosky kaple Panny Marie - duben 2012
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie - duben 2012
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie - duben 2012
 
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie - duben 2012
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie - duben 2012
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie - duben 2012
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie - duben 2012
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie - duben 2012
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie - duben 2012
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie - duben 2012
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel nad Žluticemi - říjen 2015
 
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel nad Žluticemi - říjen 2015
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel nad Žluticemi - říjen 2015
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel nad Žluticemi - říjen 2015
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel nad Žluticemi - říjen 2015
Žlutice - kaple Panny Marie | obraz Panny Marie z Re z kaple Panny Marie u Žlutic v depozitáři karlovarského muzea - listopad 2015
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel nad Žluticemi - duben 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie nad Žluticemi po vyčištění okolí - duben 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie nad Žluticemi po vyčištění okolí - duben 2016
 
Žlutice - kaple Panny Marie | bývalé vstupní průčelí zdevastované barokní kaple Panny Marie - duben 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie nad Žluticemi po vyčištění okolí - duben 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel nad Žluticemi - duben 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie nad Žluticemi po vyčištění okolí - duben 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie nad Žluticemi po vyčištění okolí - duben 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel nad Žluticemi - duben 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | bývalá závěrová stěna zdevastované barokní kaple Panny Marie - duben 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie nad Žluticemi po vyčištění okolí - duben 2016
 
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie nad Žluticemi po vyčištění okolí - duben 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie nad Žluticemi po vyčištění okolí - duben 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | pozůstatky barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel nad Žluticemi - duben 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie během rekonstrukce - červenec 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel během rekonstrukce - červenec 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | vstupní průčelí obnovované kaple - červenec 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | nové zastřešení obnovované barokní kaple Panny Marie nad Žluticemi - červenec 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | vynesení nové valené klenby kaple - červenec 2016
 
Žlutice - kaple Panny Marie | barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel během rekonstrukce - červenec 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | obnovovaná kaple Panny Marie - červenec 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel během rekonstrukce - červenec 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel během rekonstrukce - červenec 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie během rekonstrukce - srpen 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel během rekonstrukce - srpen 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel během rekonstrukce - srpen 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | obnovovaná kaple Panny Marie - srpen 2016
 
Žlutice - kaple Panny Marie | barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel během rekonstrukce - srpen 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | interiér obnovované kaple - srpen 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | slavnostní vysvěcení obnovené kaple 24. září 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | slavnostní vysvěcení obnovené kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel nad Žluticemi dne 24. září 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | předsekyně Spolku okrašlovacího Vladař Hana Hnyková, starosta Žlutic Václav slavík a farář Petr Řezáč dne 24. září 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | starosta Žlutic Václav slavík a farář Petr Řezáč během svěcení obnovené kaple dne 24. září 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | slavnostní vysvěcení obnovené kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel nad Žluticemi dne 24. září 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | obnovená barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel nad Žluticemi - září 2016
 
Žlutice - kaple Panny Marie | obnovená kaple Panny Marie - září 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | obnovená barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel nad Žluticemi - září 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | obnovená kaple Panny Marie - září 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | vstupní průčelí obnovené barokní kaple Panny Marie nad Žluticemi - září 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | vstupní průčelí obnovené kaple - září 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | interiér kaple Panny Marie - září 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | fotokopie originálu obrazu Panny Marie Klatovské (Panny Marie z Re) v interiéru kaple - září 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | obnovená barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel nad Žluticemi - září 2016
 
Žlutice - kaple Panny Marie | obnovená kaple Panny Marie - září 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | obnovená barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel nad Žluticemi - září 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | boční stěna obnovené barokní kaple Panny Marie nad Žluticemi - září 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | boční stěna obnovené kaple - září 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | obnovená barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel nad Žluticemi - září 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | obnovená kaple Panny Marie - září 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | obnovená kaple Panny Marie - září 2016
Žlutice - kaple Panny Marie | obnovená barokní kaple Panny Marie na vrchu Bellhübel nad Žluticemi - září 2016
 

Použitá literatura

Fleissner, K 2012: Dějiny města Žlutic v chronologickém podání, Žlutice
Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 411
SOA Karlovy Vary (711, FÚ Žlutice): Geschichtliche Nachrichten über Kirche und Pfarre in Luditz 1920-1935, Státní oblastní archiv v Karlových Varech
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 195
Valenčík, M. 2006: Ohrožené památky. Kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha, 75

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz