přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Žlutice - kaple sv. Antonína Paduánského

Žlutice - kaple sv. Antonína Paduánského

Žlutice - kaple sv. Antonína Paduánského | Žlutice - kaple sv. Antonína Paduánského

Vrcholně barokní kapli sv. Antonína Paduánského nechal vystavět v roce 1711 žlutický měšťan povozník Johann Hoffmann na nároží domu čp. 230 na začátku tehdejší Chyšské ulice uprostřed města Žlutice (Luditz). Hoffmann nechal kapli zřídit jako poděkování za navrácení ztracených peněz. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Někdy po roce 1980 byla nakonec zdevastovaná kaple zbořena.

 

Objekt: vrcholně barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Žlutice (Luditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na nároží domu čp. 230 na křižovatce ulic Hradební a Příkopy uprostřed města

GPS: 50°5'23.990"N, 13°9'56.214"E

Období vzniku: 1711

Architekt: neznámý

Stavitel: Johann Hoffmann

Období devastace: po roce 1945

Demolice: po roce 1980

Památková ochrana: od 3. května 1958 do 28. ledna 1980

Č. rejst. ÚSKP: 52618/4-1151

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Vrcholně barokní kapli sv. Antonína Paduánského nechal vystavět v roce 1711 žlutický měšťan povozník Johann Hoffmann podle návrhu neznámého architekta na nároží tzv. Löschnerova domu čp. 230 před bývalou Chyšskou branou na začátku tehdejší Chyšské ulice (Chiescher Gasse) uprostřed města Žlutice (Luditz). Hoffmann nechal kapli zřídit jako poděkování za navrácení ztraceného obnosu peněz v hodnotě 200 zlatých, které mu byly svěřeny žlutickým solným úřadem na nákup soli v Praze, kde mu však byly ukradeny. Svolení ke stavbě kaple dal tehdejší majitel protějšího domu čp. 42. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Petra a Pavla ve Žluticích. Před rokem 1945 o kapli pečovala Albine Präger z domu čp. 50.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Dne 3. května 1958 byla kaple sv. Antonína Paduánského na křižovatce ulic Hradební a Příkopy ve Žluticích zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 52618/4-1151. Následně byla neudržovaná kaple zcela zdevastována, roku 1968 byly již vnější omítky značně poškozeny a štít tehdy již bez dřevěné sochy Krista Trpitele v nice hrozil sesutím. Socha sv. Antonína Paduánského z interiéru kaple byla přenesena na faru. Dne 28. ledna 1980 bylo poté rozhodnuto o sejmutí památkový ochrany a někdy poté byla nakonec zdevastovaná kaple zbořena.

 

Popis objektu

Vrcholně barokní kaple na obdélném půdorysu se zaoblenými nárožími a mělkým polokruhovým závěrem krytá valbovou střechou. Vstupní průčelí kaple bývalo prolomeno obdélným, polokruhově zakončeným vchodem, doplněným pilastry s profilovanými hlavicemi po stranách vynášejícími mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsu, krytou břidlicí. Nad římsou byl situován obdélný štít s volutovými křídly a profilovaný vpadlým trojúhelníkovým štítovým nástavcem. V ose štítu bývala situována obdélná nika, ve které bývala postavena dřevěná barokní socha Krista Trpitele z 18. století. Obvodové stěny kaple bývaly završeny mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou.

Vnitřní prostor kaple býval sklenut křížovou klenbou. Vnitřní zařízení kaple tvořila socha sv. Antonína Paduánského, později přenesená na žlutickou faru.

 

Fotodokumentace

Žlutice - kaple sv. Antonína Paduánského | kaple sv. Antonína Paduánského u Löschnerova domu čp. 230 ve Žluticích na kresbě z doby před rokem 1945
Žlutice - kaple sv. Antonína Paduánského | zchátralá kaple sv. Antonína Paduánského na nároží domu čp. 230 ve Žluticích v roce 1963
Žlutice - kaple sv. Antonína Paduánského | zdevastovaná kaple sv. Antonína Paduánského v roce 1968
 

Použitá literatura

Fleissner, K 2012: Dějiny města Žlutic v chronologickém podání, Žlutice
Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 430
Poche, E. a kol. 1982: Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 446
SOA Karlovy Vary (711, FÚ Žlutice): Geschichtliche Nachrichten über Kirche und Pfarre in Luditz 1920-1935, Státní oblastní archiv v Karlových Varech
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 196

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz