přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Žlutice - kaple sv. Šebestiána

Žlutice - kaple sv. Šebestiána

Žlutice - kaple sv. Šebestiána | Žlutice - kaple sv. Šebestiána

Původní barokní kapli sv. Šebestiána, nazývaná Morová kaple, nechali vystavět v roce 1714 žlutičtí měšťané z vděčnosti za ušetření před morovou epidemií pod hospodářským dvorem v horní části města Žlutice (Luditz). Roku 1860 byla z důvodu rozšiřování silnice zbořena a nově vystavěna v pseudorománském slohu při silnici na Karlovy Vary. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Koncem 80. let 20. století proběhla celková rekonstrukce zdevastované kaple.

 

Objekt: barokní, pseudorománsky přestavěná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Žlutice (Luditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: naproti hospodářskému dvoru při levé straně silnice na Karlovy Vary v horní části města

GPS: 50°5'35.956"N, 13°9'37.385"E

Původní poloha: na rozcestí pod hospodářským dvorem v horní severní části města

Původní GPS: 50°5'35.651"N, 13°9'40.626"E

Období vzniku: 1714

Architekt: neznámý

Slavnostní vysvěcení: 1714

Přestavba: 1860 pseudorománsky na novém místě

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: konec 80. let 20. století

Památková ochrana: od 29. března 1996

Č. rejst. ÚSKP: 11235/4-5069

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Původní vrcholně barokní kapli sv. Šebestiána, nazývanou rovněž Morová kaple (Pestkapelle), nechali vystavět v roce 1714 podle návrhu neznámého architekta žlutičtí měšťané na bývalých příkopech před hradbami u domu čp. 162 naproti hostinci Na Hrábí (Rechenwirtshaus) na rozcestí pod dnes již zavezeným rybníkem Hrábí (Rechenteich) pod areálem hospodářského dvora v horní severní části města Žlutice (Luditz). Kaple byla zřízena z vděčnosti za ušetření před morovou epidemií, která se městu roku 1713 vyhnula. V roce 1714 byla poté kaple slavnostně vysvěcena. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Petra a Pavla ve Žluticích. Roku 1834 byla kaple renovována.

V roce 1860 byla poté stará chatrná kaple sv. Šebestiána patrně z důvodu rozšiřování silnice zbořena a nově vystavěna v pseudorománském historizujícím slohu podle návrhu neznámého architekta naproti rybníku u východního úseku ohradní zdi bývalého zámeckého areálu při levé straně silnice na Karlovy Vary. Na stavbu kaple věnoval tehdejší držitel zdejšího statku Karel Kokořovec z Kokořova 400 kusů cihel. Do nové kaple bylo následně přeneseno původní vybavení interiéru. Ještě v srpnu roku 1934 proběhla oprava kaple sv. Šebestiána u rybníku Hrábí. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno.

Koncem osmdesátých let 20. století poté přistoupilo město Žlutice k celkové rekonstrukci tehdy již značné zdevastované kaple. Během renovace byla podstatně zjednodušena výzdoba průčelí kaple, vynecháno bylo plastické orámování vchodu a větší část motivu zubořezu pod korunní římsou. V interiéru obnovené kaple bylo následně umístěno sousoší Piety z doby kolem roku 1600 přenesené údajně ze vsi Knínice. Dne 29. března 1996 byla kaple sv. Šebestiána ve Žluticích zapsána na státní seznam nemovitých kulturních památek pod rejst. č. 11235/4-5069 jako součást městské památkové zóny Žlutice. Roku 2014 bylo sousoší Piety z interiéru přeneseno do renovované kaple Panny Marie ve vsi Knínice.

 

Popis objektu

Barokní, pseudorománsky přestavěná kaple bez oken na čtvercovém půdorysu s rovným závěrem krytá sedlovou střechou s pálenou krytinou. Vstupní východní průčelí kaple s obdélným, polokruhově zakončeným vchodem, doplněným původně plastickým orámováním, je završeno trojúhelníkovým štítem se slepým kruhovým okénkem ve stuhové šambráně v ose. Pod střechou zdobí štít vynesená profilovaná římsa, doplněná nad vstupem plastickým obloučkovým zubořezem, pokračujícím původně pod korunní římsou okolo celé stavby.

Štít kaple je završen nasazeným hranolovým odstupňovaným nástavcem se zdobným kovaným jetelovým křížem na vrcholu. Na přední straně štítového nástavce je umístěna pískovcová deska s vysekaným pamětním nápisem v němčině: „A. 1713 zur Pestzeit gelobt, 1714 nach Rettung geweiht, 1860 von Grund auf erneut“ (Roku 1713 během morového období slíbena, 1714 po uchránění vysvěcena, 1860 od základů obnovena). Horní část nástavce nad vynesenou římsou, krytá pálenou krytinou, je na před straně doplněna menším polokruhovým výklenkem. Vstup do kaple býval původně opatřen obdélnými dvoukřídlými dřevěnými dveřmi. Dnes je uzavřen zdobnou ocelovou mříží svařenou z roxorů. Vnější stěny kaple jsou hladké, bez členění, završené mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsou. V osách podélných stěn jsou umístěny velké mělké obdélné výklenky, představující slepá okna.

Uvnitř je kaple sklenuta plackou, vynesenou jednoduchou římsou. V zaoblené závěrové vnitřní stěně kaple je nad vyzděným oltářním pultem situována menší, polokruhově završená nika s dvěma většími nikami po stranách. V bočních stěnách jsou umístěny velké obdélné, polokruhově zakončené výklenky. Podlaha kaple je kryta dlažbou z cihel. Vnitřní zařízení kaple původně tvořila barokní socha sv. Šebestiána z doby výstavby kaple a dvě lidové sošky Panny Marie (Madony) z 19. století. Od konce osmdesátých let 20. století do roku 2014 bylo v interiéru kaple na oltářním pultu postaveno sousoší Piety z doby kolem roku 1600, přenesené údajně ze vsi Knínice, které je dnes umístěno v renovované kapli Panny Marie v Knínicích.

 

Fotodokumentace

Žlutice - kaple sv. Šebestiána | poloha původní barokní kaple sv. Šebestiána na rozcestí pod rybníkem Hrábí na císařském otisku mapy stabilního katastru města Žlutice (Luditz) z roku 1841
Žlutice - kaple sv. Šebestiána | kaple sv. Šebestiána ve Žluticích na historické fotografii z doby kolem roku 1935
Žlutice - kaple sv. Šebestiána | zdevastovaná kaple sv. Šebestiána v roce 1968
Žlutice - kaple sv. Šebestiána | zchátralá kaple sv. Šebestiána ve Žluticích v roce 1983, zdroj: archiv Muzea Karlovy Vary
Žlutice - kaple sv. Šebestiána | kaple sv. Šebestiána ve Žluticích - duben 2012
Žlutice - kaple sv. Šebestiána | kaple sv. Šebestiána - duben 2012
Žlutice - kaple sv. Šebestiána | kaple sv. Šebestiána - prosinec 2009
Žlutice - kaple sv. Šebestiána | vstupní průčelí kaple - duben 2012
 
Žlutice - kaple sv. Šebestiána | vstupní průčelí kaple - prosinec 2009
Žlutice - kaple sv. Šebestiána | sousoší Piety z Knínice - prosinec 2009
Žlutice - kaple sv. Šebestiána | vstupní průčelí kaple - duben 2012
Žlutice - kaple sv. Šebestiána | kaple sv. Šebestiána ve Žluticích - duben 2012
Žlutice - kaple sv. Šebestiána | kaple sv. Šebestiána - prosinec 2009
Žlutice - kaple sv. Šebestiána | kaple sv. Šebestiána - duben 2012
Žlutice - kaple sv. Šebestiána | kaple sv. Šebestiána - duben 2012
Žlutice - kaple sv. Šebestiána | kaple sv. Šebestiána - prosinec 2009
 
Žlutice - kaple sv. Šebestiána | kaple sv. Šebestiána ve Žluticích - duben 2012
Žlutice - kaple sv. Šebestiána | kaple sv. Šebestiána - prosinec 2009
Žlutice - kaple sv. Šebestiána | kaple sv. Šebestiána - duben 2012
Žlutice - kaple sv. Šebestiána | kaple sv. Šebestiána - duben 2012
Žlutice - kaple sv. Šebestiána | kaple sv. Šebestiána pod bývalým hospodářským dvorem - duben 2012
 

Použitá literatura

Fleissner, K 2012: Dějiny města Žlutic v chronologickém podání, Žlutice
Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 430
Poche, E. a kol. 1982: Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 446/447
Pokludová, J. 2001: Kapličky na Žluticku, X. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 72/75
Poubová, A. 2007: Evidenční list nemovité památky - Žlutice, kaple sv. Šebestiána. 11235, Loket
SOA Karlovy Vary (711, FÚ Žlutice): Geschichtliche Nachrichten über Kirche und Pfarre in Luditz 1920-1935, Státní oblastní archiv v Karlových Varech
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 196

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz