přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Žlutice - měšťanský dům čp. 142

Žlutice - měšťanský dům čp. 142

Žlutice - měšťanský dům čp. 142 | Žlutice - měšťanský dům čp. 142

Raně klasicistní měšťanský dům čp. 142 vznikl v 80. letech 18. století rozsáhlou přestavbou dvou pozdně gotických měšťanských domů, zničených při požárech města v roce 1779, v horní severní části náměstí uprostřed města Žlutice (Luditz). Během novodobých úprav v roce 1963 byl narušen historický ráz objektu proražením průchod pro pěší v pravé části objektu. V roce 1993 proběhla celková rekonstrukce zchátralého objektu, který dnes slouží jako policejní služebna.

 

Objekt: raně klasicistní měšťanský dům vzniklý přestavbou dvou pozdně gotických domů

Typologie: historické objekty

Kategorie: architektonické památky

Obec: Žlutice (Luditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v horní severní části náměstí uprostřed města

GPS: 50°5'31.207"N, 13°9'42.812"E

Období vzniku: 80. léta 18. století

Architekt: neznámý

Přestavba: 1963 novodobě

Rekonstrukce: 1993

Památková ochrana: od 5. října 1994

Č. rejst. ÚSKP: 13044/4-4945

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Dnešní raně klasicistní měšťanský dům čp. 142 vznikl v průběhu osmdesátých let 18. století rozsáhlou přestavbou dvou požárem zničených pozdně gotických měšťanských domů z druhé poloviny 15. či počátku 16. století v těsném sousedství zámeckého areálu v horní severní části náměstí uprostřed města Žlutice (Luditz).

Podle vyobrazení města z konce 17. a z 18. století stávaly na dnešní parcele dva patrně později spojené patrové domy s trojúhelníkovými štíty, obrácenými směrem do náměstí. Domy byly zastřešeny společnou podélnou sedlovou střechou s otevřenou sloupkovou lucernou s cibulovou bání uprostřed hřebene. Pravý dům s trojosým průčelím měl v levé krajní ose prolomen obdélným, polokruhově zakončený portál vchodu a v pravé krajní ose přízemí bylo situováno „krámské“ okno lunetového tvaru. Levý dům měl pouze dvě osy shodných jednoduchých obdélných oken bez vlastního vstupu z prostoru náměstí.

V roce 1775 patřil minimálně jeden z domů dodavateli soli Josefu Habermannovi, který v sobotu po Bartoloměji, dne 28. května 1775 založil nadaci pro chudé školáky s kapitálem 400 zlatých. Během dvou krátce po sobě následujících ničivých požárů města ve dnech 11. května a 27. května 1779 bylo spáleno celkem 185 domů a 36 stodol včetně obou měšťanských domů. Zachováno tehdy zůstalo kromě předměstí Lomnice pouhých pět domů čp. 34, 35, 36, 73 a 74, fara a kostel. Oba vyhořelé domy byly následně rozsáhlou raně klasicistní přestavbou podle návrhu neznámého architekty na jediný měšťanský dům čp. 142. Po levé straně k němu těsně navazoval někdejší hostinec „Zur Quelle“ čp. 70 v sousedství bývalé zámecké brány.

Po zřízení nového c. k. okresního úřadu v roce 1850, který zabral na několik let všechny městské úřední místnosti v budově radnice čp. 144, byla městem Žlutice do roku 1854 pronajata kancelář v domě čp. 142 Franze Kreibiga, kam kvůli nebezpečí požáru přesídlil městský úřad z domu čp. 153. Ve druhé polovině 19. století byly provedeny menší úpravy domu, vytvořeno bylo tehdy například nové visuté schodiště do patra.

Patrně koncem 19. století získala dům rodina Wanitschkova. Ve dvacátých letech zde bydlel dvorní rada Anton Wanitschka, člen výboru pro místní dějiny, čestný občan města Žlutice a protektor měšťanského střeleckého sboru. Zabýval se dějinami domů, zdejšího kostela apod., opsal městské pamětní knihy a k tomu vytvořil index. Krátce před svou smrtí dne 25. června 1926 věnoval dvorní zdejšímu muzeu velký počet knih, sice 61 děl o 119 svazcích historického obsahu.

Roku 1926 byl dům čp. 142 napojen sběrací šachtou na nově zbudovanou kanalizaci v Karlovarské ulici, vedoucí od hospodářského dvora do hlavního kanálu na náměstí. Při novodobých úpravách v roce 1963 došlo k narušení historického rázu objektu, když byl v pravé části domu nevhodně proražen po jeho celé šířce průchod pro pěší jako rozšíření Karlovarské ulice.

V roce 1993 bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci zchátralého objektu, během které byly provedeny opravy fasády i interiérů bývalého měšťanského domu. Dne 5. října 1994 byl poté měšťanský dům čp. 142 ve Žluticích zapsán rozhodnutím Ministerstva kultury na státní seznam nemovitých kulturních památek pod rejtř. č. 13044/4-4945 a stal se součástí městské památkové zóny Žlutice. V současnosti se dům nachází v majetku Ministerstva vnitra a slouží jako sídlo služebny Policie České republiky.

 

Popis objektu

Patrový nárožní dům na tzv. široké parcele se středním vjezdem kryty původně šindelovou, později eternitovou a dnes plechovou mansardovou střechou s malými kruhovými vikýři. Vstupní sedmiosé jižní průčelí obrácené do náměstí se zachovanou raně klasicistní reprezentativní fasádou je v přízemí mírně vpravo od středové osy prolomeno obdélným, polokruhově zakončeným portálem vchodu se středovým klenákem a pilastry po stranách, ukončenými nad mohutnou vynesenou profilovanou mezipatrovou římsou polokoulemi. V pravé krajní ose přízemí je pak nevhodně prolomen novodobý průchod pro pěší z roku 1963. Stěny přízemí vstupního průčelí jsou zdobeny rustikálním kvádrováním.

Jednoduchá obdélná okna v průčelí jsou vsazena v šambránách s profilací na okraji. V patře jsou šambrány doplněny středovými klenáky a okna navíc zdobena ještě parapety a trojdílně zalomenými nadokenními římsami, vynesenými plochými volutovými konzolami. Okno ve středové ose nad portálem vstupu je doplněno polokruhovou suprafenestrou s štukovým reliéfem s listovým motivem ve výplni. Po levé straně je situován drobný, polokruhem zakončený rámec v šambráně, ve kterém bývalo původně patrně nějaké vyobrazení.

Východní průčelí domu, obrácené do Karlovarské ulice, bývalo původně členěno jako hlavní fasáda. Dnes je v celé šířce vybudovaný novodobý průchod pro pěší z roku 1963 se zděnými sloupy, vynášejícími místnosti v prvním patře. Patro východního průčelí je pak hladké, bez architektonického členění.

Vnitřní prostory domu si zachovaly původní raně klasicistní vzhled s trojjádrovou dispozicí. Přízemím objektu probíhá mírně mimo osu položený bývalý průjezd, v přední části zaklenutý plackou mezi dvěma pasy, v zadní části pak segmentovou klenbou na traverzách. Přední místnost po levé straně průjezdu je zaklenuta raně klasicistní stlačenou valenou klenbou s trojúhelníkovými výsečemi, zdobenou vykrajovanými štukovými obrazci s motivy volut. Na ní navazuje nárožní místnost, sklenutá raně klasicistní valenou klenbou s křížovým polem uprostřed. Zadní místnost v levém traktu je plochostropá. Pravá přední místnost je plochostropá, na ní navazuje v zadní části traktu příčně položená prostora se segmentově zakončenými výsečemi.

Z levé zadní části průjezdu stoupá dvouramenné visuté schodiště do patra s eklektickým zábradlím. Místnosti v patře jsou plochostropé. Z prostoru domu nevede vstup do podzemních prostorů, přístup byl odkryt sondou v prostoru zadního dvora za domem.

 

Fotodokumentace

Žlutice - měšťanský dům čp. 142 | původní pozdně gotické měšťanské domy na výřezu z obrazu města Žlutice od Michala Triebla z roku 1692
Žlutice - měšťanský dům čp. 142 | dva pozdně gotické měšťanské domy s trojúhelníkovými štíty na náměstí na výřezu z deskové malby z 18. století
Žlutice - měšťanský dům čp. 142 | měšťanský dům čp. 142 (vlevo) s panským domem a radnicí na náměstí na historické fotografii z doby kolem roku 1900
Žlutice - měšťanský dům čp. 142 | bývalý měšťanský dům čp. 142 na náměstí ve Žluticích na počátku 60. let 20. století
Žlutice - měšťanský dům čp. 142 | novodobá stavební úprava domu čp. 142 na náměstí ve Žluticích v roce 1963
Žlutice - měšťanský dům čp. 142 | necitlivé budování novodobého průchodu při Karlovarské ulici v pravé části domu čp. 142 v roce 1963
Žlutice - měšťanský dům čp. 142 | bývalý měšťanský dům čp. 142 na náměstí ve Žluticích se služebnou veřejné bezpečnosti v roce 1982
Žlutice - měšťanský dům čp. 142 | bývalý měšťanský dům čp. 142 na náměstí ve Žluticích po celkové rekonstrukci - srpen 2015
 
Žlutice - měšťanský dům čp. 142 | bývalý měšťanský dům čp. 142 na náměstí ve Žluticích od východu - srpen 2015
Žlutice - měšťanský dům čp. 142 | bývalý měšťanský dům čp. 142 s nevhodným novodobým průchodem se zděnými sloupky - srpen 2015
Žlutice - měšťanský dům čp. 142 | hlavní jižní vstupní průčelí domu čp. 142 s dochovanou represantativní raně klasicistní fasádou - srpen 2015
Žlutice - měšťanský dům čp. 142 | bývalý měšťanský dům čp. 142 na horním konci náměstí ve Žluticích - říjen 2015
Žlutice - měšťanský dům čp. 142 | bývalý měšťanský dům čp. 142 na náměstí ve Žluticích se sousední Karlovarskou ulicí - říjen 2015
 

Použitá literatura

Fleissner, K 2012: Dějiny města Žlutic v chronologickém podání, Žlutice
Líbal, D. - Heroutová, M. - Lišková, A. 1976: Žlutice - stavebně historický průzkum města, Praha
Poubová, A 2007: Evidenční list nemovité památky - Žlutice, Měšťanský dům čp. 142. 13044/4-4945, Loket
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 199

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz