přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Žlutice - pomník Josefa II.

Žlutice - pomník Josefa II.

Žlutice - pomník Josefa II. | Žlutice - pomník Josefa II.

Pomník císaře Josefa II. byl zřízen v roce 1882 okresním zemědělským spolkem před budovou měšťanské školy v horní severozápadní části náměstí uprostřed města Žlutice (Luditz). Litinová socha byla ulita v blanenských železárnách podle tehdy rozšířeného modelu. Dne 25. dubna 1923 byla socha císaře z nařízení českých úřadů snesena a na prázdném podstavci poté roku 1924 odhalen nový pomník Hanse Kudlicha, Během 2. poloviny 20. století se snesená socha často stěhovala a dnes je umístěna na dvoře žlutického muzea.

 

Objekt: litinový pomník s figurální plastikou

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Žlutice (Luditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: před budovou čp. 248 v horní části náměstí uprostřed města

GPS: 50°5'31.399"N, 13°9'46.084"E

Období vzniku: 1882

Architekt: Salmovské železárny v Blansku

Stavebník: okresní zemědělský a lesnický spolek

Slavnostní odhalení: 1882

Materiál: litina / žula

Demolice: 25. dubna 1923

Stav: v depozitáři

Přístupnost: otevírací hodiny

Historie objektu

Pomník císaře Josefa II. (1741-1790) byl zřízen v roce 1882 okresním zemědělským a lesnickým spolkem u příležitosti oslav 100. výročí vydání patentu o zrušení nevolnictví (1781) na prostranství před budovou tehdejší chlapecké měšťanské školy čp. 248 v horní severozápadní části náměstí uprostřed města Žlutice (Luditz).

Litinová socha císaře byla ulita v salmovských železárnách v Blansku podle tehdy rozšířeného jednotného modelu snad od vídeňského sochaře Richarda Kauffungena, či brněnského sochaře Antonína Břenka. Podle vzorníku železáren stála socha včetně zvlášť dodávaného uniformního litinového podstavce 580 zlatých. Investor musel pouze vytvořit dvoustupňový kamenný sokl, na který byl poté objekt osazen. Celkové náklady na vybudování pomníku tak mohly činit asi 1.000 zlatých. Pomník císaře Josefa II. byl následně ještě roku 1882 slavnostně odhalen a s velkou slávou předán „městské obci na údržbu“. Roku 1908 byla poté vrcholová litinová socha mocnáře pozlacena.

Na základě změněných politických poměrů v době po první světové válce a rozpadu Rakousko-Uherska však byla dne 25. dubna 1923 ve čtyři hodiny ráno socha císaře Josefa II. z nařízení českých úřadů snesena za vyzvánění všech zvonů farního kostela sv. Petra a Pavla. Prázdný podstavec byl poté roku 1924 přenechán zemědělskému spolku pro vytvoření nového pomníku Hanse Kudlicha, odhaleného zde dne 5. října 1924.

Litinová socha Josefa II. poté stávala před koncem šedesátých let 20. století u schodiště v budově žlutického muzea čp. 1. V souvislosti se vznikem expozice husitského revolučního hnutí se však stala plastika nepohodlnou a někdy před rokem 1974 musela být odnesena, Patrně z popudu žlutického faráře Miroslava Janáka byla tehdy instalována na farní zahradě. V polovině osmdesátých let 20. století zaslal ředitel Muzea Blansko a odborník na blanenskou uměleckou litinu Vratislav Grolich žádost o převedení sochy do tamního muzea. Tehdejší vedení města Žlutice však žádosti nevyhovělo.

Někdy v letech 1994-1995 převzalo na žádost tehdejšího faráře sochu Josefa II. pod svou správu město Žlutice, které ji nechalo přenést na pozemek zahrady základní školy, kde byla instalována pod smuteční vrbou u jezírka nad plaveckým bazénem. V době před koncem roku 2007 byla nakonec plastika z bezpečnostních důvodů přenesena na dvůr žlutického muzea. Během mnoha transportů byla socha poškozena, odlomena byla část listiny v ruce mocnáře i koš a patka pochvy šavle mocnáře.

 

Popis objektu

Litinová socha císaře Josefa II. na litinovém podstavci. Vrcholová figurální plastika, vysoká 2 metry, přestavuje stojící postavu prostovlasého mocnáře v mírně nadživotní velikosti, oděného ve slavnostní uniformě, s mírně nakročenou levou nohou. Pravou ruku má mocnář v bok a v levé natažené ruce listinu s patentem o zrušení nevolnictví. Na dnes již odlomené, původně rozvinuté části svitku listiny byl vyveden krátký německý nápis: „Aufhebung der Leibeigenschaft. Josef II.“ (Zrušení nevolnictví. Josef II.). Odlomeny jsou rovněž koš a patky šavle zavěšené u pasu Josefa II. Za postavou je situován nízký pilíř s odloženým svrchním kabátcem a třírohým kloboukem. Základnu plastiky tvoří nízká hranolová podesta s nápisem „BLANSKO“ na levé straně.

Vrcholová plastika bývala umístěna na vrcholu 2 metry vysokého, hranolového litinového podstavce s  horní profilovanou krycí deskou, vynesenou na zdobných stylizovaných konzolách, a profilovanou patkou. Stěny podstavce byly zdobený mělkými vpadlými obdélnými rámci s bohatě zdobenými rámy. Ve výklenku na přední straně podstavce býval situován pozlacený nápis: „JOSEF II.“.

Pod patkou podstavce býval umístěn nízký hranolový litinový sokl s nakoso postavenými zdobnými plastickými volutovými konzolami ve zkosených nárožích. Stěny soklu bývaly zdobeny jednoduchými mělkými vpadlými podélně obdélnými rámci. Základnu podstavce tvořila jednoduchá nízká hranolová litinová podesta s nápisem „BLANSKO“ na levé straně. Podstavec býval postaven na dvou kamenných stupních ze žulových kvádrů. Prostranství kolem pomníku mezi vstupy do budovy školy zhruba půlkruhového půdorysu bylo osázeno nízkými okrasnými křovinami. Před podstavcem byl instalován nízký zdobný litinový půtek.

 

Fotodokumentace

Žlutice - pomník Josefa II. | pomník Josefa II. v horní části náměstí ve Žluticích na historické pohlednici z roku 1908
Žlutice - pomník Josefa II. | pomník Josefa II. před budovou bývalé městské spořitelny ve Žluticích na historické fotografii z počátku 20. století
Žlutice - pomník Josefa II. | pomník Josefa II. ve Žluticích na počátku 20. století
Žlutice - pomník Josefa II. | snesení litinové sochy císaře Josefa II. z nařízení českých úřadů dne 25. dubna 1923
Žlutice - pomník Josefa II. | litinová socha císaře Josefa II. z bývalého pomníku na dvoře žlutické fary na fotografii z roku 1983; zdroj: archiv Muzea Karlovy Vary
Žlutice - pomník Josefa II. | detail litinové figurální plastiky císaře Josefa II. z bývalého žlutického pomníku na fotografii z roku 1983; zdroj: archiv Muzea Karlovy Vary
Žlutice - pomník Josefa II. | litinová socha císaře Josefa II. z bývalého pomníku na dvoře žlutické fary na fotografii z roku 1983; zdroj: archiv Muzea Karlovy Vary
Žlutice - pomník Josefa II. | litinová socha císaře Josefa II. z bývalého pomníku  na dvoře žlutického muzea - září 2015
 
Žlutice - pomník Josefa II. | litinová socha císaře Josefa II. - září 2015
Žlutice - pomník Josefa II. | datail horní části postavy císaře Josefa II. s vyznamenáními na uniformě - září 2015
Žlutice - pomník Josefa II. | datail odlomené listiny s patentem o zrušení nevolnictví - září 2015
Žlutice - pomník Josefa II. | litinová socha císaře Josefa II. - září 2015
Žlutice - pomník Josefa II. | litinová socha císaře Josefa II. z bývalého pomníku  na dvoře žlutického muzea - září 2015
Žlutice - pomník Josefa II. | litinová socha císaře Josefa II. - září 2015
Žlutice - pomník Josefa II. | litinová socha císaře Josefa II. z bývalého pomníku  na dvoře žlutického muzea - září 2015
Žlutice - pomník Josefa II. | litinová socha císaře Josefa II. - září 2015
 
Žlutice - pomník Josefa II. | odložený kabátec a třírohý klobouk - září 2015
 

Použitá literatura

Brodský, P. 2011: Socha Josefa II., Žlutický zpravodaj 11/2011, Žlutice, 7/9
Fleissner, K 2012: Dějiny města Žlutic v chronologickém podání, Žlutice
Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 431
Svoboda, J. 2008: Žluticko. Z nedávné minulosti, Žlutice, 68
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 197

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz