přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Žlutice - Vodní brána

Žlutice - Vodní brána

Žlutice - Vodní brána | Žlutice - Vodní brána

Gotická městská brána, nazývaná Vodní brána (Wassertor), byla vystavěna jako součást nového městského opevnění patrně v době po roce 1375 na dolním konci tehdejší Vodní ulice na jihozápadním okraji historického jádra města Žlutice (Luditz). Během 18. a 19. století pozbývala městská středověká opevnění svého významu. Někdy po roce 1873 byla poté brána spolu s bývalým strážním domkem zbořena. Z bývalé brány zůstalo zachováno torzo východního pilíře s ochranným patníkem.

 

Objekt: gotická městská brána

Typologie: hradby a brány

Kategorie: architektonické památky

Obec: Žlutice (Luditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na dolním konci ulice Dukelských hrdinů uprostřed města

GPS: 50°5'22.399"N, 13°9'48.508"E

Období vzniku: po roce 1375

Architekt: neznámý

Období devastace: 19. století

Demolice: po roce 1873

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Gotická městská brána, nazývaná Vodní brána (Wassertor), byla vystavěna jako součást nově budovaného městského opevnění patrně v době po roce 1375 podle návrhu neznámého architekta na dolním konci tehdejší Vodní ulice (Wassergasse), dnešní ulice Dukelských hrdinů, pod farním kostelem sv. Petra a Pavla na jihozápadním okraji hrazeného historického jádra města Žlutice (Luditz). V sousedství brány stával domek strážného. Podle vyobrazení města od Michala Triebla z roku 1692 stávala jižně od Vodní brány další předsunutá brána se strážním domkem, vystavěná patrně v první polovině 15. století během rozšiřování a modernizace městského opevnění husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic.

Ještě k roku 1685 jsou připomínány výnosy pokut věnované na zabezpečení hradeb. Během 18. a 19. století pozbývala městská středověká opevnění svého významu a byla proto postupně rušena. Příkopy byly rozparcelovány a rozprodávány na zahrádky, hradby rozebírány na stavební materiál. Podle účtů však ještě v roce 1822 vyhotovil zdejší kovářský mistr Kašpar Mann 3 články a nové rukojeti k opravovanému řetězu na Vodní bráně. Brána se tak v té době mohla ještě zavírat.

Dne 10. března 1832 odprodalo město Žlutice bývalý strážní domek u brány ve Vodní ulici Johannu Schössnerovi ze Pšova za 202 zlatých konvenční měny. Domek měl obvod 20 sáhů a byl vysoký 4 sáhy bez střechy. Podle protokolu ze dne 16. července 1841 byly prodán železný řetěz na zavírání Vodní brány o váze 62 liber za 3 zlaté a 34 krejcarů. V roce 1873 byl poté za 440 zlatých rakouské měny městem odkoupen nazpět bývalý strážní domek u Vodní brány a následně spolu s bránou zbořen. Z bývalé brány zůstalo zachováno při parkánové hradební zdi torzo východního pilíře s ochranným (odrazným) patníkem.

 

Popis objektu

Původně gotická, později patrně barokně upravovaná zděná brána z lomového kamene s půlkruhově zakončeným průjezdem o šířce asi 4 metry bývala završena stupňovaným barokním štítem s nikou. Pilíře průjezdu brány byly na vnitřní straně nad terénem doplněny ochrannými (odraznými) kamennými patníky, vymezující bezpečný prostor pro kola projíždějících povozů. Na východní straně navazovala brána na 3,5 metru vysokou parkánovou hradební zeď z lomového kamene.

Jižně v prostoru předbrání stával strážní domek na obdélném půdorysu o obvodu 20 sáhů a výšce obvodových zdí 4 sáhy, krytý sedlovou střechou. Jižně od Vodní brány stávala ještě předsunutá brána patrně z první poloviny 15. století s půlkruhovým průjezdem, krytá nízkou stříškou a doplněná strážním domkem s valbovou střechou.

 

Fotodokumentace

Žlutice - Vodní brána | městská Vodní brána s předsunutou branou a strážním domkem na výřezu z deskové malby města Michaela Triebla z roku 1692
Žlutice - Vodní brána | parkánová hradba s torzem Vodní brány v roce 1983
Žlutice - Vodní brána | torzo Vodní brány při parkánové hradbě v ulici Dukelských hrdinů ve Žluticích - duben 2016
Žlutice - Vodní brána | dochovaný východní pilíř bývalé Vodní brány - duben 2016
Žlutice - Vodní brána | dochovaný východní pilíř bývalé Vodní brány - duben 2016
Žlutice - Vodní brána | ochranný (odrazný) patník zaniklé brány - duben 2016
Žlutice - Vodní brána | ochranný (odrazný) patník východního pilíře zaniklé Vodní brány - duben 2016
Žlutice - Vodní brána | dochovaný východní pilíř bývalé Vodní brány - duben 2016
 
Žlutice - Vodní brána | dochovaný východní pilíř bývalé Vodní brány - duben 2016
Žlutice - Vodní brána | torzo Vodní brány při parkánové hradbě v ulici Dukelských hrdinů ve Žluticích - duben 2016
 

Použitá literatura

Fišera, Z. 2007: Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha, 285
Fleissner, K 2012: Dějiny města Žlutic v chronologickém podání, Žlutice
Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 425
Kratochvílová, A. - Karel, T. 2014: Opevnění města Žlutice. Návrh na prohlášení za kulturní památku, Loket
Líbal, D. - Heroutová, M. - Lišková, A. 1976: Žlutice - stavebně historický průzkum města, Praha
Poche, E. a kol. 1982: Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 442
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 189

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz