přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Novosedly (Nebosedl)

Novosedly (Nebosedl)

Ves Novosedly, německy Nebosedl, leží asi 3 km jihovýchodně od Pšova. Katastr obce měří 9,18 km².

 

Typologie: města a obce

Kategorie: města a obce

Obec: Novosedly (Nebosedl)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Zdejší lokalita bývala osídlena již v době 1000 let př.n.l., což dokazují nálezy halštatsko-laténské keramiky. První písemná zmínka o vsi Novosedly pochází z roku 1358, kdy zdejší farář, snad z nedalekého kostela sv. Petra a Pavla v dnes již zaniklé vsi Ostrov, vykonával duchovní správu i v sousedním Močidleci. V roce 1369 jsou Novosedly uváděny mezi farami žlutického děkanátu. V roce 1428 držel zdejší tvrz rytíř Johann Zucker z Tamfeldu, zmiňovaný zde ještě roku 1447. Tvrz je však uváděna na majetku odděleně od vsi. V letech 1549-1558 patřila část vsi spolu s tvrzí s poplužním dvorem Víska a rybníkem k panství Brložec, se kterým byla v roce 1558 připojena k Rabštejnu nad Střelou a roku 1578 pak ke žlutickému panství Kokořovců z Kokořova. Tehdy se připomíná naposledy zdejší tvrz, stojící v Novosedélkách. Během 15. a 16. století byla totiž vedle vlastních Novosedel uváděna rovněž menší osada Novosedélky, která později se vsí Novosedly patrně splynula, protože dále již není připomínána.Roku 1623 koupil Adam z Kokořova od toužimských Lauenburků zbývající část Novosedel a připojil rovněž k panství Žlutice. Do roku 1784 spadaly Novosedly farou ke kostelu v Rabštejně nad Střelou, poté k Močidleci. V roce 1817 jsou Novosedly zmiňovány prvně u chyšského panství. Na základě zákona o obcích ze dne 17. března 1849 se roku 1850 nakonec Novosedly staly samostatnou obcí. Obec tvoří usedlosti a domy soustředěné okolo velké obdélné návsi s obecní kaplí sv. Martina. Východně od Novosedel leží v místech zaniklé vsi Ostrov hospodářský dvůr Víska. V roce 1946 stávalo v obci Novosedly 81 domů a usedlostí. Dnes stojí ve vsi Novosedly 53 domů, z toho 25-26 původních, ve kterých trvale žije 210 obyvatel.

 

Fotodokumentace

Novosedly (Nebosedl) | Novosedly na otisku mapy stabilního katastru vsi z roku 1841
Novosedly (Nebosedl) | Novosedly na vojenském leteckém snímkování z roku 1952
Novosedly (Nebosedl) | obec Novosedly na snímu leteckého mapování z roku 2010
 

Použitá literatura

Karel, T.-Knoll, V.-Krčmář, L. 2009 : Panská sídla západních Čech – Karlovarsko, České Budějovice, 124/125
Kolektiv 1985 : Hrady, zámky a tvrze v Čechách , na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 233
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 251/252

 
 
 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz