přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Záhoří (Serles)

Záhoří (Serles)

Záhoří (Serles) |

Ves Záhoří, německy Serles, leží na západním úpatí Záhořského vrchu (Serlesberg, 709 m n.m.) asi 2,5 km severozápadně od Verušiček. Katastr vsi měří 1,82 km².

 

Typologie: města a obce

Kategorie: města a obce

Obec: Záhoří (Serles)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

První písemná zmínka o vsi Záhoří pochází z roku 1264, kdy na zdejší tvrzi seděl Bohuslav ze Záhoří, připomínaný zde ještě v roce 1278. V roce 1378 císař Karel IV. koupil v tomto kraji několik statků, mezi kterými byl patrně i zdejší statek, který poté propůjčil jako léno Borešovi z Rýzmburka. K roku 1379 je jako držitel zdejší tvrze uváděn Rudolt ze Záhoří a v letech 1462 a 1464-1465 Jan Špán mladší ze Záhoří. Roku 1487 je zdejší zboží uváděno u panství hradu Hartenštejn. V 16. století již patřilo zboží Záhoří k Čichalovu. Roku 1578 se o vsi Záhoří mluví v souvislosti s nedalekou Skřipovou a v roce 1579 je Záhoří zmiňováno spolu se vsí Lukami. V roce 1603 získal Záhoří Jindřich Huvar z Lobenštejna. V roce 1623 byl synům Jindřicha Huvara z Lobenštejna statek pro účast na českém stavovském povstání zkonfiskován. Později bylo však Záhoří vráceno jejich sestře Barboře. V roce 1629 jsou jako součást zboží zdejší tvrze uváděny čtyři poddaní v Záhoří a jeden ve Vítkovicích. Roku 1652 prodala Barbora zboží Evě Markétě Mirošovské, která v roce 1665 prodala Záhořice k panství Údrč, u něhož zůstaly poté až do roku 1848. Zdejší tvrz poté ztratila svou vojensko-správní funkci a patrně zanikla. Později se zde připomíná již jen údrčský panský dvůr. V roce 1799 byl bývalý poplužní dvůr rozdělen na jednotlivé parcely. Na základě zákona o obcích ze dne 17. března 1849 se roku 1850 nakonec Záhoří stalo samostatnou obcí. Farou spadla obec ke kostelu v Lukách. V roce 1900 stávalo v Záhoří 20 usedlostí a domů, ve kterých žilo 102 obyvatel, roku 1921 pak 21 domů a 100 obyvatel. Z celkem 22 původních domů evidovaných v obci k roku 1946, stojí dnes ještě šest domů obydlených: čp. 1 dříve Leopolda Seltnera, bývalý obecní dům čp. 5, čp. 7 Rudolfa Hemmerly, čp. 11 Anny Schiller, čp. 14 Antonie Schiller a čp. 22 Rudolfa Viehmanna, ze 4 původních domů se staly ruiny: čp. 8 Johanna Viehmanna, čp. 16 Leopolda Seltnera, čp. 17 Richarda Pörnera a čp. 20 Aloise Viehmanna. Někdy po roce 1949 přešlo Záhoří pod správu obce Vahaneč a někdy po roce 1955 obce Verušičky. Dnes stojí ve vsi 12 domů, ve kterých žije trvale 16 obyvatel.

 

Fotodokumentace

Záhoří (Serles) |
Záhoří (Serles) |
Záhoří (Serles) |
Záhoří (Serles) |
 

Použitá literatura

Karel, T.-Knoll, V.-Krčmář, L. 2009 : Panská sídla západních Čech – Karlovarsko, České Budějovice, 183
Kolektiv 1985 : Hrady, zámky a tvrze v Čechách , na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 401
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 169/170

 
 
 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz