přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Děpoltovice - kostel sv. Michaela Archanděla

Děpoltovice - kostel sv. Michaela Archanděla

Děpoltovice - kostel sv. Michaela Archanděla |
 

Obec: Děpoltovice (Tüppelsgrün)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°17'43.281"N, 12°48'45.467"E

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné příležitostně

Historie objektu

Původní renesanční farní kostel sv. Michaela Archanděla byl postaven v 16. století při pravé straně silnice na Fojtov v horní části obce Děpoltovice (Tüppelsgrün). Kolem kostela byl založen hřbitov. Kronika z 18. století uvádí kostel jako: „starší, pouze s hlínou vyzděnou budovu“. Jednalo se o obdélný kostel s rovným závěrem, krytý sedlovou střechou s barokní zvoničkou nad vstupním průčelím. Při jižní podélné stěně kostela byla přistavěna dodnes stojící obdélná sakristie, pod kterou bývala umístěna hrobka majitelů panství Šliků, ve které byla uložena zdobená cínová rakev od karlovarského cínaře. Na poklopu hrobky byl vyveden epitaf v němčině: „Hie ligt die wohlgebohrne frau Anna Maria Schlickin, gräfin zu Passaun und Weisskirchen, ein gebohrene fraulin von Schwanberg, derzeit regirende frau zu Düppelsgrün und Odersgrün, verschieden in gott den XX. Novembris anno 1615 ihres alter LI jahr“. Dne 4. dubna 1786 bylo přistoupeno k demolici původního kostela a ten samý den byl rovněž položen základní kámen nového kostela. Nový barokní kostel byl poté vystavěn v letech 1786-1787 karlovarským stavitelem Josephem Seifertem za účasti tesařského mistra Martina Höhnla z Ostrova. Stavba kostela byla dokončena v září 1787. Na fasádě ve štítu kostela byl tehdy umístěn dnes již ztracený pamětní latinský nápis s chronogramem 1787: „AeDes MIChaeL VnI eX spIrItIbVs sVperIbVs saCratae“. V posledních letech probíhá rekonstrukce kostela. V roce 2009 obdržel majitel kostela, Římskokatolická farnost Ostrov, finanční příspěvek od Karlovarského Kraje ve výši 100 tisíc Kč.

 

Popis objektu

Jednolodní obdélný kostel o rozměrech asi 12 x 19,8 m s obdélným, trojboce uzavřeným presbytářem, hlubokým 9,6 m, krytý sedlovou, nad závěrem valbovou plechovou střechou s osmibokou oplechovanou sloupkovou zvoničkou s cibulovou bání nad průčelím. K jižní stěně kostela je připojena obdélná sakristie, která je pozůstatkem původní stavby, s plechovou valbovou střechou. Hlavní vstupní průčelí kostela s obdélným kamenným portálem vchodu s klenákem a obdélným, polokruhově zakončeným oknem v ose je završeno trojdílným zprohýbaným trojúhelníkovým štítem s volutovými křídly. Ve střední profilované části štítu jsou umístěny kostelní hodiny. Štít je oddělen profilovanou římsou, která obíhá kostel pod střechou. Druhý boční obdélný vchod je umístěn v jižní podélné stěně kostela. Boční stěny kostela jsou prolomeny třemi páry obdélných, polokruhově zakončených oken s ostěním s klenáky v omítce. Stejná okna jsou umístěny v bočních stěnách závěru presbytáře. Vnější stěny kostela jsou členěny lizénovými rámci.

Ve zvoničce na střeše kostela visí zvon z roku 1576 od Gregera Albrechta z Ostrova, přenesený z původního kostela. 0,57 m vysoký zvon o průměru 0,62 m bez plastické výzdoby. V pásu, lemovaném listy a hlavičkami, na ramenech zvonu je 0,22 m vysoký ulitý nápis: „im 1576. yard gos mich Greger Albrecht zu Schlackenwert“.

Loď kostela je plochostropá, krytá rákosovým stropem se štukovým zrcadlem, presbytář kostela je zaklenut valenou klenbou s výsečemi a sakristie valeně. Vnitřní stěny kostela jsou členěny pilastry s vysokými římsovými hlavicemi.

Vnitřní zařízení kostela pochází z roku 1795 od sochaře a malíře Wenzela Lorenze z Hroznětína. Hlavní dřevěný portálový oltář od Wenzela Lorenze z Hroznětína z roku 1795 s malovanou iluzorní sloupovou výzdobou. Ve středové nice oltáře je umístěna socha archanděla Michaela. Boční portály oltáře s plastikami na vrcholu byly zřízeny roku 1870. V lodi po pravé straně triumfálního oblouku je umístěn boční oltář Panny Marie Bolestné s drobnými soškami světců a novodobým obrazem. Po levé straně triumfálního oblouku je umístěna kazatelna podobného vyvedení. V presbytáři jsou umístěny starší postranní oltáře, renovované roku 1795 Wenzelem Lorenzem. V sakristii jsou umístěny barokně vyvedené skříně. Varhany pochází z roku 1853 od varhanáře Josefa Schimka z Plzně. 0,67 m vysoká, pozlacená měděná barokní monstrance se stříbrnými ozdobami z roku 1852 od karlovarského zlatníka Bartona.

 

Fotodokumentace

Děpoltovice - kostel sv. Michaela Archanděla | kostel sv. Michaela Archanděla v Děpoltovicích - duben 2011
Děpoltovice - kostel sv. Michaela Archanděla 9 | kostel od severozápadu - duben 2011
Děpoltovice - kostel sv. Michaela Archanděla | hlavní vstupní průčelí kostela - duben 2011
Děpoltovice - kostel sv. Michaela Archanděla | hlavní vstupní průčelí kostela - duben 2011
Děpoltovice - kostel sv. Michaela Archanděla | barokní kostel od jihu - duben 2011
Děpoltovice - kostel sv. Michaela Archanděla | barokní kostel od jihu - duben 2011
Děpoltovice - kostel sv. Michaela Archanděla | boční stěna kostela sv. Michaela Archanděla - duben 2011
Děpoltovice - kostel sv. Michaela Archanděla | kostel sv. Michaela Archanděla od východu - duben 2011
 
Děpoltovice - kostel sv. Michaela Archanděla | závěr kostela od východu - listopad 2009
Děpoltovice - kostel sv. Michaela Archanděla | závěr kostela sv. Michaela Archanděla - listopad 2009
Děpoltovice - kostel sv. Michaela Archanděla | kostel sv. Michaela Archanděla od severu - listopad 2009
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 154/155
Poche, E. a kol. 1977 : Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 255

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz