přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Humnice (Humnitz)

Humnice (Humnitz)

Humnice (Humnitz) |

Dnes již zcela zaniklá ves Humnice, německy Humnitz, ležela na východním úbočí Humnického vrchu v nadmořské výšce 650 m v severní části Doupovských hor, 9,6 km jihozápadně od Kadaně ve Vojenském újezdu Hradiště. Název vsi byl slovanského původu.

 

Typologie: zaniklé obce

Kategorie: města a obce

Obec: Humnice (Humitz)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

Během 15. a 16. století patřila Humnice ke hradu Egerberk. První písemná zmínka pochází z listiny z roku 1443. Další zprávy o Humnici pochází ze soupisu majetku, patřícího ke hradu Egerberk, při jeho prodeji Fictimům z roku 1460 a z listiny z roku 1591. Teprve po Bílé hoře, kdy bylo toto panství Matyáši ml. Ze Štampachu zabaveno a prodáno roku 1623 Kryštofu Šiimonovi z Thunu, byla Humnice s celým zbožím Egerberk připojena k panství Klášterec, u kterého poté zůstala až do roku 1850. U Klášterce ji uvádí i berní rula z roku 1654, kdy zde žilo 5 chalupníků a 1 poddaný tzv. na obci. Závěrečná poznámka berní ruly zněla: „Tato ves na stavení prostřední, rolí žitný vršitý, luk na mále, živnost jich z dobytka a dělání dříví“. Roku 1787 bylo v Humnici 11 domů a roku 1846 o dům více a žilo zde tehdy 64 obyvatel. V roce 1850 se Humnice stala samostatnou obcí a byla k ní připojena osada Hrzín, od roku 1868 jsou obě vsi uváděny jako osady Martinova, poté byla v letech 1890-1900 opět na krátký čas samostatnou obcí s osadou Hrzín, poté však již natrvalo osadou Martinova. Humnice byla malá ves, nebyla zde ani hospoda, ani obchod. Přifařena byla k Radnici, kam patřila i školou. Do školy chodily děti do Martinova. Pole zde byla špatná, pěstovaly se hlavně brambory a pícniny a obyvatelé chovali dobytek. Klášterecká vrchnost neměla v Humnici svůj dvůr, pouze tři nevyužívané parcely. Podle adresáře z roku 1914 zde žilo 60 obyvatel ve 13 domech a stále zde nebyla hospoda ani obchod a z řemeslníků zde pracovali jen zedník a tesař. Na vlak to měli obyvatelé Humnice poměrně daleko, ať už šli do Perštejna, Olešky nebo do stanice Hluboká-Žďár. Roku 1930 zde žilo 53 obyvatel v 9 domech. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války byla ves ještě částečně dosídlena a roku 1947 zde žilo 20 stálých obyvatel. K dalšímu vysídlení vsi došlo k 15. červnu 1953, tj. hned v 1. etapě v souvislosti se zřízením Vojenského újezdu Hradiště.

 

Fotodokumentace

Humnice (Humnitz) | částečný pohled na ves Humnice z roku 1942
Humnice (Humnitz)  | katastrální mapa vsi Humnice z roku 1945
Humnice (Humnitz) | letecký pohled na ves Humnice z roku 1952
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 1998 : Zaniklé obce Doupovska, Chomutov, 71/72
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 29

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz