přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Jablonná (Jablon)

Jablonná (Jablon)

Ves Jablonná, německy Jablon, leží v údolí na levém břehu říčky Střela v nadmořské výšce 420 m asi 5 km jihovýchodně od Chyší. Katastr vsi, ve kterém leží rovněž ves Dvorec, měří 3 km2. Ves se nachází na území Přírodního parku Horní Střela.

 

Typologie: města a obce

Kategorie: města a obce

Obec: Jablonná (Jablon)

Správní obec: Chyše (Chiesch)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v údolí na levém břehu říčky Střela asi 5 km jihovýchodně od Chyší

Nadmořská výška: 420 m n. m.

GPS: 50°4’4.489″N, 13°17’0.257″E

První písemná zmínka: 1227

Rozloha katastru: 3 km2

Počet domů: 55

Počet obyvatel: 1

Stav:

Přístupnost:

Historie objektu

První písemná zmínka o vsi Jablonná (Jablon) pochází z roku 1227, kdy získal zdejší lenní statek vladyka Jaroslav od Kojaty Hrabišice, předka pánů z Rýzmburka, kteří zboží vlastnili až do počátku 15. století. V roce 1239 je zde zmiňován vladyka Přibek z Jablonné. V roce 1380 je jistý Gothfried z Jablonné připomínán ve funkci faráře při kostele sv. Jakuba Většího v Močidleci.

Na počátku 15. století seděl na tehdy již samostatném zboží Jablonná Jan Hvozdíř z Úněšova a Prostiboře, který však patrně roku 1405 umírá a zdejší zboží poté přešlo do držení jeho dcery Anny. V letech 1406-1411 obdarovala Anna z Prostiboře kostel v Ostrově a kostel sv. Barbory v Šipíně (okr. Tachov). Někdy poté Anna prodala zdejší statek Janu Strništěmu z Jablonné. Roku 1446 daroval Jan Strniště 1446 misál k oltáři sv. Mikuláše ve farním kostele sv. Bartoloměje v Plzni.

V letech 1449-1465 držel zdejší zboží spolu s tvrzí Nikl Haugvic. Krátce poté se zde objevují opět Jablonští z Jablonné. Poslední z nich, Hendrych, prodal roku 1534 tvrz Jabonnou spolu se vsí Lorenzi Šlikovi z Holíče, který zdejší statek připojil k panství Rabštejn. Tehdy se poprvé a naposled připomíná zdejší tvrz, která následně ztratila význam jako sídlo samostatného statku a beze stopy zanikla.

Během dělení rodového majetku Lažanských v roce 1807 připadla ves Jablonná k panství Chyše. Patrně již koncem 18. či na počátku 19. století byl zdejší bývalý poplužní dvůr rozparcelován a jednotlivé díly byly odprodány menším hospodářům. Na základě zákona o obcích ze dne 17. března 1849 se roku 1850 nakonec Jablonná stala samostatnou obcí v politickém kraji Žlutice v Sudetech. Farou spadla obec ke kostelu Panny Marie Sedmibolestné v Rabštejně nad Střelou. Vzhledem k své poloze na říčce Střele byly vsi Čichořice, Číhání, Dvorec, Jablonná, Luby a Poříčí nazývány jako „vodní vesnice“.

V roce 1921 žilo v obci celkem 44 obyvatel v 9 domech a usedlostech, roku 1930 to bylo 42 obyvatel v 10 staveních. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však nebyla bývalá obec dosídlena a roku 1950 zde žili pouze 3 obyvatelé. Někdy po roce 1955 byla ves Jablonná převedena pod správu města Chyše, jehož součástí je dodnes. Podle údaje z roku 1961 nežil v bývalé vsi jediný obyvatel, opuštěná stavení postupně zchátrala, následně byla pobořena či zcela zanikla.

Někdy ve druhé polovině 20. století začala na základech původní zástavby vsi vznikat chatová osada převážně rekreačního charakteru. Dnes je zde evidováno celkem 55 samostatných adres k roku 2001 zde žil trvale jeden obyvatel.

 

Fotodokumentace

Jablonná (Jablon) | Jablonná na otisku mapy stabilního katastru vsi z roku 1841
Jablonná (Jablon) | Jablonná na vojenském leteckém snímkování z roku 1952
Jablonná (Jablon) | ves Jablonná na snímu leteckého mapování z roku 2011
 

Použitá literatura

Karel, T.-Knoll, V.-Krčmář, L. 2009 : Panská sídla západních Čech – Karlovarsko, České Budějovice, 78
Kolektiv 1985 : Hrady, zámky a tvrze v Čechách , na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 116
Sedláček, A. 1905 : Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl třináctý, Plzeňsko a Loketsko, Praha, 231
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 487

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz