přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Mlýnská (Mühldorf)

Mlýnská (Mühldorf)

Mlýnská (Mühldorf) |

Dnes zcela zaniklá ves Mlýnská, německy Mühldorf, ležela v údolí Mlýnského potoka v nadmořské výšce 525 m v západní části Doupovských hor 2 km východně od Svatoboru ve Vojenském újezdu Hradiště. Katastr obce měřil 2,78 km². Ves zanikla někdy v první polovině 50. let 20. století, po začlenění do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště.

 

Typologie: zaniklé obce

Kategorie: města a obce

Obec: Mlýnská (Mühldorf)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

První písemná zmínka o obci Mlýnská, tehdy Müllndorf, pochází ze zemských desek z roku 1528, kdy je uvedena u hradu „Haunssteyn Swrchnieyssy“, tedy Hauenštejnu svrchnějším. Od roku 1567, podle dalšího zápisu v zemských deskách, však již patřila k panství Andělská Hora („K zámku anebo panství Andielske horze pletí ves...Vnterlamicz, ves Obrlamiczer, ves Swertwa (Svatobor, ves Muldorffles..“). Roku 1622 byl však majiteli panství, Collonovi z Felsu majetek zabaven pro účast ve stavovském povstání a prodán hraběti Heřmanu Černínovi z Chudenic. Tím byla Mlýnská připojena k panství Kysibel (Stružná), u kterého zůstala až do roku 1850. V polovině 17. století bývala Mlýnská docela malou vesničkou, v níž žili pouze 2 sedláci, chalupník a 2 poddaní tzv. na obci. U sedláka Šnejdera uvádí berní rula z roku 1654 poznámku „bejval mlejn na 1 kolo.“ Oba sedláci měli kromě polí i 3 strychy lesa a celkem bylo ve vsi 7 potahů, 8 krav, 11 jalovic a 1 ovce. Prasata ani kozy nikdo nechoval. Závěrečné hodnocení berní ruly nevyznělo špatně: „Tato ves na stavení může býti, rolí žitný, v horách leží, luk dosti, les k palivu i pro stavení, dobytkem stojí a dřívím sekání se živí.“ Roku 1850 se Mlýnská stala samostatnou obcí, náležející do okrasu Karlovy Vary, na krátkou dobu však byla mezi léty 1869-1900 osadou Staré Vsi, poté byla opět obcí. V roce 1847 zde žilo 106 obyvatel v 19 dome, roku 1921 to bylo již 138 obyvatel a 26 stavení, k roku 1930 počet obyvatel mírně klesl na 105. Farou patřila Mlýnská ke Svatoboru, nejbližší nádraží a pošta bývala v Kyselce, asi hodinu cesty pěšky. Ve vsi se zachovaly typické vesnické patrové zemědělské usedlosti s hospodářskými budovami z konce 19. století. U cesty nad vesnicí stávala jednoduchá kaple a byly zde také dva kříže. Na katastru Mlýnské bývalo také ložisko hnědého uhlí. Po 2. světové válce a vysídlení německého obyvatelstva zůstala ves zcela opuštěna, ne dveřích stavení zůstaly výhružné kresby odcházejících Němců. Roku 1948 dostal hájovnu v Mlýnské jako čerstvý absolvent školy hajný, který zde poté byl dlouhou dobu jediným obyvatelem a snažil se vesnici hlídat před zlatokopy. Jednou za tři měsíce se zde konával jakýsi výprodej domů a obyvatel pomalu přibývalo, roku 1950 zde žilo již opět na 106 lidí. Celkem to prý bývala chudší vesnice. Po zřízení Vojenského újezdu Hradiště na počátku 50. let 20. století však došlo k dalšímu vysídlení obyvatelstva a někdy poté zanikla Mlýnská definitivně.

 

Fotodokumentace

Mlýnská (Mühldorf) | obec Mlýnská (Mühldorf) v době před rokem 1945
Mlýnská (Mühldorf) | katastrální mapa obce Mlýnská z roku 1945
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 2004 : Zaniklé obce Doupovska II., Chomutov, 56/57
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 51

 
 
 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz