přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Oleška (Olleschau)

Oleška (Olleschau)

Oleška (Olleschau) |

Dnes zcela zaniklá obec Oleška, německy Olleschau, ležela na březích Dolinského potoka na úpatí vrchu Huseň v nadmořské výšce kolem 520 m v Doupovských horách, 3 km severozápadně od Doupova na území dnešního Vojenského újezdu Hradiště. Podle Th. Schütze se jedná o slovanský název obce, odvozený z podstatného jména olše.

 

Typologie: zaniklé obce

Kategorie: města a obce

Obec: Oleška (Olleschau)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

První písemná zmínka o obci Oleška, tehdy Elsclowe, pochází z roku 1196, kdy byla mezi vesnicemi, které mašťovský vladyka Milhost postoupil cisterciáckým mnichům z Waldsassan pro založení kláštera. Řád se však s Milhostem nepohodl a záhy přenesl klášter do Oseku. Zdejší tvrz je doležena poprvé až v roce 1401, kdy na ní sídlil jistý Mikuláš. Roku 1518 byla Oleška spolu se zdejší tvrzí, poplužním dvorem a dalším příslušenstvím prodána Žibřidovi Žďárskému a ten ji připojil k panství Žďár. Koncem 15. století při dělení rodinného majetku Žďárských ze Žďáru, kterým kromě Žďáru tehdy patřilo i celé doupovské panství, mezi dědice Johany ze Žďáru, byla ves rozdělena na dvě části, část s tvrzí zůstala u Žďáru, druhá včetně cla byla připojena k Doupovu. Podle dokladu z roku 1544 byla část Olešky s tvrzí a částí Kozlova stále v držení panství Žďár. Roku 1546 koupil jeden díl Olešky hrabě z Leisneku s dcerou Brigitou a tehdy se zdejší tvrz připomíná naposledy. Tvrz byla poté zřejmě zničena během třicetileté války stejně jako řada domů ve vsi a již nebyla obnovena. V roce 1625 zemřelo v Olešce 40 osob na mor, který tehdy řádil na Doupovsku. V Schallerově Topografii z roku 1785 je rozdělení vsi uvedeno jasněji: k alodiálnímu panství Žďár patří 32 čísel, zbytek k panství Doupov. Dne 2. srpna 1830 byla Oleška postižena velkým požárem, který zničil přibližně čtvrtinu vsi. V Olešce byly však 4 cihelny, což umožnilo rychlou novou výstavbu. Sommer ve své topografii z roku 1847 popisuje Olešku jako ves, ležící na úpatí kopce Huseň, kde žilo na 299 obyvatel v 59 domech, z nichž 23 patří k Doupovu, kam je ves také přifařena. K doupovskému panství patřily rovněž oba mlýny, Neumühle a Themelmühle, hospoda a cihelna. Ostatní patřilo ke Žďáru. V roce 1850 se Oleška stala samostatnou obcí a roku 1868 k ní byla připojena osada Kozlov. V roce 1914 zde žilo již 369 obyvatel v 67 domech, poté počet obyvatel trochu klesal a roku 1930 zde žilo 334 lidí. Ve 30. letech 20. století býval v obci již jen 1 mlýn, 2 hostince, trafika, 2 obchody s potravinami, obchod s uhlím a pracoval zde pekař, švec, truhlář, 3 krejčí, 2 řezníci, 2 kováři a 2 švadleny. Škola byla v obci od roku 1829, ale vyučování probíhalo až do roku 1884, kdy byla postavena nová školní budova pro dvoutřídní obecnou školu. Ta stávala ve středu obce poblíž kaple sv. Václava a požárního rybníka. Stará škola byla poté přestavěna na hostinec. Farou patřila Oleška k Doupovu, ale biřmování a jiné významné události se odehrávaly v místní kaple. Rozloha pozemků v Olešce byla 559 ha, z toho bylo 367 ha polí. V roce 1930 zde bylo celkem 64 zemědělských usedlostí, z toho 10 bylo větších. Po výstavbě železnice byla Oleška první stanicí na trati z Doupova do Radonic. V srpnu 1937 vyhořel za bouřky starý Pobitschkův hostinec s konírnou pro 20 párů koní a ubytovnou s 20 pokoji pro kočí a spolujezdce, kde byla před otevřením železnice přepřahací stanice. Pod odsunu německých obyvatel na konci 2. světové války přišlo do Olešky 160 nových osídlenců, ale ti byli vysídleni k 15. červnu 1953, tj. ihned v první etapě výstavby Vojenského újezdu Hradiště.

 

Fotodokumentace

Oleška (Olleschau) | obec Oleška (Olleschau) na historické pohlednici z roku 1898
Oleška (Olleschau) | celkový pohled na ves Oleška v době před rokem 1945
Oleška (Olleschau) | historická pohlednice obce z doby před rokem 1945
Oleška (Olleschau) | celkový pohled na obec se školu ve výřezu na historické pohlednici obce z doby před rokem 1945
Oleška (Olleschau) | celkový pohled na ves Oleška od severovýchodu
Oleška (Olleschau) | část obce od severovýchodu v době před rokem 1945
Oleška (Olleschau) | obecní škola v Olešce patrně v roce 1936
Oleška (Olleschau) | chalupa Beinerů, č.p. 8 v Olešce
 
Oleška (Olleschau) | dům Kaufladen, č.p. 62 v Olešce
Oleška (Olleschau) | další domů v Olešce před rokem 1945
Oleška (Olleschau) 10 | dům Werzhaus č.p. 59 v Olešce
Oleška (Olleschau) | stavba železniční stanice v Olešce
Oleška (Olleschau) | nádraží v Olešce v době před rokem 1945
Oleška (Olleschau) | katastrální mapa obce Oleška (Olleschau) z roku 1945
Oleška (Olleschau) | obrázek žáků školy z doby kolem roku 1927
Oleška (Olleschau) | žáci místní školy s paní učitelkou Hilde Schaffer
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 1998 : Zaniklé obce Doupovska, Chomutov, 17/18
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 53/54

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz