přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Skoky - Vysoký kříž

Skoky - Vysoký kříž

Skoky - Vysoký kříž | Skoky - Vysoký kříž

Kovaný železný kříž, nazývaný Vysoký kříž (Hoch-Kreuz), byl vztyčen v roce 1841 na vrcholu horní ohradní zdi za poutním kostelem Navštívení Panny Marie uprostřed dnes již zcela zaniklé vsi Skoky (Maria Stock). Po roce 1945 však přestal být kříž udržován a postupně chátral. V dubnu roku 2011 skupina dobrovolníků provedla renovaci zchátralého kříže.

 

Objekt: kovaný železný kříž na podstavci

Typologie: boží muka a kříže

Kategorie: architektonické památky

Obec: Skoky (Mariastock)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v horní ohradní zdi za kostelem Navštívení Panny Marie uprostřed vsi

GPS: 50°5'47.458"N, 13°5'50.017"E

Období vzniku: 1841

Architekt: neznámý

Materiál: železo / pískovec

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: duben 2011

Památková ochrana: od 11. února 1964

Č. rejst. ÚSKP: 23046/4-1027

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Kovaný železný kříž od neznámého autora, nazývaný Vysoký kříž (Hoch-Kreuz), byl vztyčen v roce 1841 na vrcholu horní ohradní zdi za závěrem poutního kostela Navštívení Panny Marie uprostřed dnes již zcela zaniklé vsi Skoky (Maria Stock). Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války a následném postupné zániku vsi však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Dne 11. února 1964 byl železný kříž ve Skokách zapsán na státní seznam nemovitých kulturních památek pod rejst. č. 23046/4-1027 v rámci areálu kostela Navštívení Panny Marie.

V dubnu roku 2011 přistoupil Spolek Pod střechou, který spravuje zdejší kostel, k renovaci zchátralého kříže. Tehdy již nakloněný podstavec kříže byl vyjmut z ohradní zdi, nově podložen a znovu osazen. Samotný kovaný kříž i litinová plastika Ukřižovaného Krista byly očištěny o rzi a natřeny ochranným nátěrem a následně instalovány zpět na vrchol podstavce.

 

Popis objektu

Kovaný železný kříž na podstavci. Jednoduchý vysoký vrcholový kovaný železný kříž latinského tvaru s profilovanou patkou nese na křížení ramen litinovou plastiku Ukřižovaného Ježíše Krista. Na horním břevně kříže nad korpusem bývala původně umístěna stylizovaná tabulka s nápisem „INRI“ (zkratka latinských slov Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský).

Vrcholový kříž je osazen na vrcholu mohutného hranolového pískovcového podstavce na podélném obdélném půdorysu s mohutnou vynesenou horní profilovanou krycí deskou, vetknutého do ohradní zdi areálu kostela. Na přední straně podstavce jsou v horní části v mělkém vpadlém rámci vysekány iniciály „A K I“ a datace „1841“. Pod tím je v mělkém vpadlém rámci situován plochý plastický reliéf volské hlavy se dvěma sekáčky, znamení řezníků. Hrany podstavce jsou u spodního reliéfu profilovány. Podstavec je postaven na kamenném stupni.

 

Fotodokumentace

Skoky - Vysoký kříž | rekonstrukce zchátralého kříže ve Skokách dobrovolníky - duben 2011 (foto Jiří Schierl)
Skoky - Vysoký kříž | rekonstrukce zchátralého kříže v ohradní zdi poutního kostela ve Skokách - duben 2011 (foto Jiří Schierl)
Skoky - Vysoký kříž | natírání kovaného vrcholového kříže základovou barvou - duben 2011 (foto Jiří Schierl)
Skoky - Vysoký kříž | rekonstrukce zchátralého kříže ve Skokách dobrovolníky - duben 2011 (foto Petr Lněnička)
Skoky - Vysoký kříž | znovuvztyčení renovovaného vrcholového kříže ve Skokách - duben 2011 (foto Petr Lněnička)
Skoky - Vysoký kříž | znovuvztyčení renovovaného vrcholového kříže ve Skokách - duben 2011 (foto Petr Lněnička)
Skoky - Vysoký kříž | poslední úpravy kříže - duben 2011 (foto Petr Lněnička)
Skoky - Vysoký kříž | rekonstrukce zchátralého kříže ve Skokách dobrovolníky - duben 2011 (foto Petr Lněnička)
 
Skoky - Vysoký kříž | renovovaný kovaný kříž v ohradní zdi kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách - březen 2016
Skoky - Vysoký kříž | přední strana renovovaného kovaného kříže v ohradní zdi kostela ve Skokách - březen 2016
Skoky - Vysoký kříž | přední strana kovaného kříže - březen 2016
Skoky - Vysoký kříž | renovovaný kovaný kříž v ohradní zdi kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách - březen 2016
Skoky - Vysoký kříž | boční strana kovaného kříže - březen 2016
Skoky - Vysoký kříž | mohutný podstavec kříže - březen 2016
Skoky - Vysoký kříž | přední strana podstavce kříže - březen 2016
Skoky - Vysoký kříž | datace a reliéf volské hlavy se sekáčky na podstavci - březen 2016
 
Skoky - Vysoký kříž | mohutný podstavec kříže vetknmutý do ohradní zdi kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách - březen 2016
Skoky - Vysoký kříž | zadní strana renovovaného kovaného kříže v ohradní zdi kostela ve Skokách - březen 2016
Skoky - Vysoký kříž | zadní strana renovovaného kovaného kříže v ohradní zdi kostela ve Skokách - březen 2016
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 568
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 238
Trinkl, A 2007 : Evidenční list nemovité památky - Skoky, Areál kostela Navštívení P. Marie. 2) pamětní kříž. 23046/4-1027, Loket

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz